Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Start
SCURTA PREZENTARE a FRDS

SCURTA PREZENTARE

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, infiintat prin Legea 129/1998, a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant adresate preponderent comunitatilor sarace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la implementarea efectiva a unor proiecte de interes national, sectorial si local, rata de absorbtie a fondurilor atrase fiind pâna acum de 98%, iar aprecierile finantatorilor privind managementul si calitatea interventiilor ridicându-se la nivelul "highly satisfactory".

Domeniile principale pe care le vizeaza activitatea FRDS sunt: incluziunea sociala (cu accent pe comunitatile de romi), dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combaterea saraciei,  dezvoltarea comunitara si educatie.

FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijina comunitatile si grupurile dezavantajate promovând abordarea participativa, în care membrii comunitatilor identifica problemele locale si aleg pentru a fi sprijinita prin finantare, pe aceea care este considerata prioritara. Formele de suport pe care le ofera FRDS sunt:

1. Sprijinul financiar, care presupune finantarea de proiecte, prin acordarea de granturi, destinate îmbunatatirii conditiilor de viata, abordând mai multe segmente de dezvoltare locala.

În total, în perioada 1999 - 2017, au fost finantate 1.538 proiecte de grant (între 20.000 si 195.000 dolari SUA, aprox. 100 proiecte/an), din care 133 proiecte integrate destinate incluziunii sociale a romilor - care abordeaza mai multe segmente de dezvoltare locala, 150 de servicii sociale comunitare adresate grupurilor dezavantajate (copii, tineri la risc, femei victime ale violentei domestice, vârstnici fara suport familial, romi etc), 219 proiecte de antreprenoriat si creare de locuri de munca, 16 proiecte inovative, restul de 911 fiind proiecte de reabilitare a micii infrastructuri comunitare.

2. Asistenta tehnica si instruirea, care urmaresc cresterea capacitatii beneficiarilor de a pregati/ formula si implementa în bune conditii proiectele finantate, respectiv de a asigura sustenabilitatea lor pe termen lung, si presupune, alaturi de alte instrumente, instruiri privind managementul de proiect pentru coodonatorii proiectelor finantate, supervizarea de teren a proiectelor, monitorizarea participativa a proiectelor (prin implicarea beneficiarilor),networking (constituirea retelelor de beneficiari, organizatii neguvernamentale si autoritati locale) etc.

3. Sprijinul pentru accesarea fondurilor europene, presupune contractarea în numele doritorilor a unor servicii specializate de asistenta tehnica sau suportul direct acordat de expertii FRDS pentru elaborarea unor strategii, studii, analize necesare elaborarii cererilor de finantare pentru fonduri europene sau scrierea propriu-zisa a proiectelor.

Structura de personal, reglementarile si modul de functionare ale FRDS sunt flexibile, în functie de necesitatile proiectelor si programelor derulate, deciziile strategice si operationale fiind luate rapid, la nivelul Consiliului Director sau al managementului, dupa caz, elaborându-se proceduri si manuale de operare pentru fiecare dintre programele gestionate. Personalul este format din specialisti din diverse domenii:

-  managementul de proiect/program,

-  management financiar,

        -  monitorizare si evaluare,

        -  studii si analize de impact,

        -  instruire,

        -  informare si comunicare,

        - juridic si achizitii.

FRDS îsi desfasoara activitatea la sediul central, în Bucuresti si în tara, la cele 2 sucursale (Iasi si Alba Iulia) si colaboreaza cu experti independentide teren (facilitatori comunitari, evaluatori de proiecte si supervizori) care sprijina si urmaresc activitatea beneficiarilor de fonduri, atat în faza de pregatire a proiectelor, cât si în cea de implementare.

Portofoliul FRDS include, pe lânga 6 scheme de grant gestionate, participarea în calitate de partener la proiecte finantate din fonduri europene si din fonduri private.

Din anul 2013, FRDS a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finantat din granturile SEE 2009-2014, având ca partener de program Consiliul Europei.

Tags: Incluziune sociala, dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combatearea saraciei, dezvoltare comunitara, proiecte integrate, mica infrastructura, servicii sociale, comunitati sarace, romi.