Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Start

enlightened 01.10.2014  Fondul Roman de Dezvoltare Sociala a publicat Lista proiectelor aprobate pentru finanțare și Lista de rezerva în cadrul Apelului LOCAL. Pentru a consulta cele doua liste, va rugam sa accesati pagina web a Programului CORAI, www.granturi-corai.ro.

enlightened 19.06.2014 A fost publicata Lista proiectelor depuse pentru Apelul Local admise pentru evaluarea de continut. Informatiile sunt disponibile pe pagina web a Programului CORAI

enlightened Incepand cu data de 2 iunie 2014, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a lansat site-ul web al Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI). Va invitam sa accesati http://www.granturi-corai.ro/ pentru a afla informatii referitoare la Programul CORAI.  

enlightened Anunt, 2 iunie 2014  Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a publicat Lista cererilor de finantare depuse la Apelul COERENT. Puteti consulta lista AICI

Mentionam ca cele 100 de cereri de finantare primite vor intra in evaluarea formala  (conformitate administrativa si verificarea eligibilitatii).   

 
enlightened Anunt, 27.05.2014 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunta prelungirea perioadei de verificare administrativa si de eligibilitate a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Apelurilor SINERGII PENTRU VIITOR - copii in situatii de risc, SINERGII PENTRU VIITOR - tineri in situatii de risc, pana la data de 06 iunie 2014, avand in vedere numarul mare de cereri de finantare depuse si complexitatea acestora. Pentru mai multe detalii va rugam consultati paginile aferente apelurilor.
 
enlightened Anunt, 23 mai 2014 In contextul modificarii indicativului Oficiului Postal la care este arondata Casuta Postala 2731, Solicitantii care au trimis dosarele cu aplicatii pentru Apelul COERENT pe adresa Sucursalei Iasi a Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, sunt invitati sa verifice receptionarea plicurilor/ coletelor, la numarul de telefon 0723.633871. Actualul indicativ este C.P.2731, O.P. Iasi 3, Ghiseul nr. 1.

enlightened Anunt, 29 aprilie 2014.    Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunta prelungirea perioadei de verificare administrativa si de eligibilitate a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Apelurilor SINERGII PENTRU VIITOR - copii in situatii de risc, SINERGII PENTRU VIITOR - tineri in situatii de risc, pana la data de 26 mai 2014, avand in vedere numarul mare de cereri de finantare depuse si complexitatea acestora. Pentru mai multe detalii va rugam consultati paginile aferente apelurilor.

enlightened Anunt 18 aprilie 2014.    Fondul Roman de Dezvoltare (FRDS) anunta prelungirea perioadei de verificare administrativa si de eligibilitate a propunerilor de proiectelor depuse in cadrul Apelului LOCAL, pana la data de 30 aprilie 2014, avand in vedere numarul mare de cereri de finantare depuse si complexitatea acestora. Detalii 

enlightened Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a publicat joi, 17 aprilie, o lista cu organizatii neguvernamentale din Islanda care poate fi consultata in vederea identificarii/ stabilirii de parteneriate pentru a depune propuneri de proiecte in cadrul Apelului Coerent. Detalii

enlightenedFondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a publicat, luni, 14 aprilie, o noua serie de raspunsuri la intrebarile primite in cadrul serviciului Help Desk, serviciu de suport pentru potentialii Promotori de Proiecte in pregatirea solicitarilor pentru apelul de propuneri de proiecte Coerent, deschis in cadrul Programului CORAI. Detalii

enlightened 14.04.2014  NOU- Facilitarea identificarii partenerilor din Islanda, Liechtenstein si Norvegia

In prima parte a lunii mai 2014, FRDS intentioneaza sa organizeze, la Bucuresti, un seminar destinat intaririi relatiilor bilaterale si facilitarii identificarii de parteneri de proiect din Statele donatoare, pentru dezvoltarea si implementarea unor proiecte in cadrul Apelului Coerent. Detalii

enlightened Avand in vedere numarul redus de cereri de finantare pentru relatii bilaterale depuse pana in prezent, FRDS a decis prelungirea termenului limita de depunere a cererilor de finantare pentru relatii bilaterale aferente Masurii (a) pana la data de 25 aprilie 2014. Reamintim ca Fondul pentru Relatii Bilaterale aferent Masurii (a) este de 120.000 de Euro, din care pot fi finantate cel putin 40 de cereri de finantare pentru relatii bilaterale. In cadrul apelului aferent Fondului pentru Relatii Bilaterale entitatile eligibile din România si din Statele donatoare pot primi pâna la 5.000 de euro pentru organizarea de activitati comune în scopul perfectarii unui acord de cooperare, a unui acord de parteneriat si/sau pentru pregatirea si depunerea în parteneriat a unui proiect în cadrul Apelului de propuneri de proiecte Coerent. Detalii

enlightened 27.03.2014

Listele propunerilor de proiecte depuse in cadrul Apelurilor Sinergii pentru viitor - copii si tineri la risc

La termenul limita de 17 martie 2014, pentru cele doua apeluri de propuneri de proiecte Sinergii pentru viitor - copii si tineri la risc, au fost inregistrate 170 de cereri de finantare, astfel:

Sinergii pentru viitor - copii la risc: 91 de cereri de finantare. Consulta aici

Sinergii pentru viitor - tineri la risc: 79 de cereri de finantare. Consulta aici

 

 SCURTA PREZENTARE a FRDS

Fondul Român de Dezvoltare Sociala, infiintat prin Legea 129/1998, a contribuit la administrarea a 6 scheme de grant adresate preponderent comunitatilor sarace si izolate, majoritatea din mediul rural, si a participat la implementarea efectiva a unor proiecte de interes national, sectorial si local, rata de absorbtie a fondurilor atrase fiind pâna acum de 98%, iar aprecierile finantatorilor privind managementul si calitatea interventiilor ridicându-se la nivelul "highly satisfactory".

Domeniile principale pe care le vizeaza activitatea FRDS sunt: incluziunea sociala (cu accent pe comunitatile de romi), dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combaterea saraciei,  dezvoltarea comunitara si educatie.

FRDS este un organism non-profit, autonom, care sprijina comunitatile si grupurile dezavantajate promovând abordarea participativa, în care membrii comunitatilor identifica problemele locale si aleg pentru a fi sprijinita prin finantare, pe aceea care este considerata prioritara. Formele de suport pe care le ofera FRDS sunt:

1. Sprijinul financiar, care presupune finantarea de proiecte, prin acordarea de granturi, destinate îmbunatatirii conditiilor de viata, abordând mai multe segmente de dezvoltare locala.

În total, în perioada 1999 - 2013, au fost finantate 1.438 proiecte de grant (între 20.000 si 195.000 dolari SUA, aprox. 120 proiecte/an), din care 133 proiecte integrate destinate incluziunii sociale a romilor - care abordeaza mai multe segmente de dezvoltare locala, 150 de servicii sociale comunitare adresate grupurilor dezavantajate (copii, tineri la risc, femei victime ale violentei domestice, vârstnici fara suport familial, romi etc), 219 proiecte de antreprenoriat si creare de locuri de munca, 16 proiecte inovative, restul de 911 fiind proiecte de reabilitare a micii infrastructuri comunitare.

2. Asistenta tehnica si instruirea, care urmaresc cresterea capacitatii beneficiarilor de a pregati/ formula si implementa în bune conditii proiectele finantate, respectiv de a asigura sustenabilitatea lor pe termen lung, si presupune, alaturi de alte instrumente, instruiri privind managementul de proiect pentru coodonatorii proiectelor finantate, supervizarea de teren a proiectelor, monitorizarea participativa a proiectelor (prin implicarea beneficiarilor), networking (constituirea retelelor de beneficiari, organizatii neguvernamentale si autoritati locale) etc.

3. Sprijinul pentru accesarea fondurilor europene, presupune contractarea în numele doritorilor a unor servicii specializate de asistenta tehnica sau suportul direct acordat de expertii FRDS pentru elaborarea unor strategii, studii, analize necesare elaborarii cererilor de finantare pentru fonduri europene sau scrierea propriu-zisa a proiectelor.

Structura de personal, reglementarile si modul de functionare ale FRDS sunt flexibile, în functie de necesitatile proiectelor si programelor derulate, deciziile strategice si operationale fiind luate rapid, la nivelul Consiliului Director sau al managementului, dupa caz, elaborându-se proceduri si manuale de operare pentru fiecare dintre programele gestionate. Personalul este format din specialisti din diverse domenii:

·  managementul de proiect/program,

·  management financiar,

        ·  monitorizare si evaluare,

        .  studii si analize de impact,

        ·  instruire,

        ·  informare si comunicare,

        · juridic si achizitii.

FRDS îsi desfasoara activitatea la sediul central, în Bucuresti si în tara, la cele 2 sucursale (Iasi si Alba Iulia) si colaboreaza cu experti independentide teren (facilitatori comunitari, evaluatori de proiecte si supervizori) care sprijina si urmaresc activitatea beneficiarilor de fonduri, atat în faza de pregatire a proiectelor, cât si în cea de implementare.

Portofoliul FRDS include, pe lânga 6 scheme de grant gestionate, participarea în calitate de partener la proiecte finantate din fonduri europene si din fonduri private.

Din anul 2013, FRDS a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 - "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finantat din granturile SEE 2009-2014, având ca partener de program Consiliul Europei.

Tags: Incluziune sociala, dezvoltarea socio-economica, egalitatea de sanse, combatearea saraciei, dezvoltare comunitara, proiecte integrate, mica infrastructura, servicii sociale, comunitati sarace, romi.