Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE - Programul RO10 • Help Desk
Help Desk

În cadrul Programului sunt furnizate doua tipuri de servicii de tip help-desk: servicii help-desk de birou si servicii help-desk de teren.

Serviciile help-desk de birou sunt furnizate pe parcursul tuturor apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului, de o echipa de 3 experti, din care unul îsi desfasoara activitatea în cadrul biroului central al Operatorului de Program, ceilalti doi fiind experti regionali ce îsi desfasoara activitatea în cadrul celor doua birouri regionale ale Operatorului de Program, de la Alba-Iulia si Iasi. Principala responsabilitate a operatorilor help-desk este aceea de a furniza, la cerere, informatii potentiallilor Promotori de Proiect si partenerilor lor, la nivel central si regional, pe parcursul perioadei de pregatire a proiectelor ce urmeaza a fi depuse în cadrul Programului. În acest sens, operatorii help-desk vor receptiona, înregistra si furniza raspunsuri rezonabile tuturor solicitarilor de informatii sau clarificari înaintate de potentialii Promotori de Proiect sau de partnerii lor, direct, la sediul central sau la sediile regionale ale Operatorului de Program, prin telefon, e-mail sau prin intermediul website-ului Programului.

Pe lânga serviciile help-desk de birou, în exclusivitate în cadrul schemei de granturi mici a Programului, OP furnizeaza de asemenea servicii help-desk de teren, prin facilitare comunitara, activitate derulata pe perioada de pregatire a proiectelor ce urmeaza a fi depuse de Promotorii de Proiect (PP) în cadrul schemei de granturi mici.  Pentru mai multe detalii privind serviciile de facilitare comunitara, vizitati pagina dedicata acestor servicii.

Orice entitate (potential Promotor de Proiect sau partener) interesat de obtinerea mai multor detalii privind implementarea Programului poate contacta FRDS direct, telefonic sau prin e-mail astfel:

- intervalele orare în care putem fi contactati telefonic, de luni pâna vineri:

          - biroul central din Bucuresti: de la ora 9:00 la ora 11:00 AM

          - biroul regional Alba-Iulia: de la ora 11:00 la ora 13:00 AM

          - biroul regional Iasi: de la ora 13:00 la ora 15:00 AM

- linii telefonice disponibile:

     - biroul central din Bucuresti: 021-315.34.40

     - biroul regional Alba-Iulia: 0726.24.89.71

     - biroul regional Iasi: 0723.63.38.71

- e-mail address: info@frds.ro

- web site - forumul de întrebari si raspunsuri: în lucru

- sediile FRDS si persoanele de contact:

       - sediul central: Bucuresti, str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3, sector 3. 

       - biroul regional Alba-Iulia: str. Miron Costin nr. 2, ap. 6, sala 1, Alba-Iulia, Judetul Alba.

        - biroul regional Iasi: Casuta Postala 2731, Oficiul Postal 12 Iasi, Judetul Iasi.

Solicitarile de informatii si clarificari legate de apelurile deschise de propuneri de proiecte pot fi înaintate FRDS pâna cel târziu cu 10 zile lucratoare înainte de data limita de depunere a proiectelor în cadrul respectivului apel de propuneri de proiecte. Solicitarile primite ulterior nu vor mai fi luate în considerare pentru solutionare.