Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE - Programul RO10 • * Intrebari si Raspunsuri
INTREBARI SI RASPUNSURI

enlightened FRDS face mentiunea ca in cadrul serviciului de Help Desk, fie ca este vorba despre raspunsuri la intrebari prin telefon sau e-mail, solicitantii nu pot primi de la expertii FRDS mai mult decat simple clarificari si ajutor/ghidare in sensul intelegerii documentatiei aferente apelurilor. In acest sens, FRDS mentioneaza ca serviciul de Help Desk nu realizeaza evaluarea oportunitatii proiectului sau activitatilor proiectului, a eligibilitatii solicitantilor sau a partenerilor si nu poate acorda garantii ca proiectul sau ideea de proiect pusa in chestiune va avea sanse sau nu de a fi finantata. Evaluarea cererilor de finantare se va face conform documentatiei pe care o puteti gasi pe site-ul FRDS.

Cele mai frecvente si mai importante întrebari si raspunsuri primite, respectiv transmise de Operatorul de Program, indiferent de modalitatea prin care au fost trimise/ receptionate, sunt redate mai jos:

Apelul Coerent

Intrebarea 1: Daca unul dintre parteneri este o entitate din republica Moldova, poate fi semnat acordul de parteneriat in locul anexelor 6 si 7?

Raspuns: In conformitate cu cerintele apelului, semnarea anexelor 6 si 7 este obligatorie.

Intrebarea 2: Serviciile de consultanta (de exemplu, pentru scrierea proiectului) pot fi subcontractate?

Raspuns: Subcontractarea este permisa in cadrul proiectelor, dar cheltuielile contractate/ efectuate inainte de depunerea proiectului, pentru elaborarea cererii de finantare sau a documentelor obligatorii la depunere nu sunt eligibile si nu se deconteaza/ ramburseaza.

Intrebarea 3: Un ONG in cate proiecte poate fi PP si partener la nivelul intregului Program CORAI?

Raspuns: Textul apelului Coerent explica faptul ca "un PP poate sa trimita o singura aplicatie in cadrul acestui apel. La nivelul Programului, acelasi PP poate primi finantare pentru maximum doua proiecte". Cum in cadrul Programului au fost planificate 4 apeluri, inseamna ca, in calitate de Promotor de Proiect, o entitate eligibila poate depune in total 4 proiecte in cadrul Programului, cate unul pe fiecare apel, dar nu va primi finantare decat pentru maxim doua proiecte. Pe de alta parte, la sectiunea Parteneriat local, se specifica faptul ca "o entitate eligibila poate fi partener de proiect in maxim doua proiecte depuse in cadrul prezentului apel si in cel mult trei proiecte depuse in cadrul Programului (de fiecare data cu o echipa distincta de experti)."

Intrebarea 4: Avand in vedere ca proiectul incurajeaza parteneriatele, in cazul acestui apel, inclusiv cu tari de granita, beneficiari ai proiectelor/ grup tinta pot fi inclusiv specialisti/ grupuri vulnerabile din alte tari partenere, sau doar cei din Romania? In indicatorul de minim 100 de persoane se incadreaza doar persoanele din Romania sau si cele din tarile partenerilor de proiect?

Raspuns: Apelul Coerent sprijina dezvoltarea initiativelor menite sa reduca inegalitatile la nivel national, prin masuri locale si regionale si sa imbunatateasca masurile de combatere a discriminarii/ excluziunii sociale a cetatenilor romani care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune sociala sau economica. Numarul minim de beneficiari prevazut in apel vizeaza toate grupurile tinta eligibile, enuntate la sectiunea "Eligibilitatea grupurilor tinta si a beneficiarilor", la pag. 5 din Apel.  In ceea ce priveste statutul beneficiarilor, se va avea in vedere urmatoarele diferentieri: (1) in ceea ce priveste grupul tinta "persoane apartinand grupurilor vulnerabile, care se confrunta cu discriminarea si/ sau excluziunea sociala" vor fi considerati beneficiari eligibili exclusiv cetateni romani care indeplinesc conditiile de vulnerabilitate stabilite in cadrul proiectului. Din acest punct de vedere,  in cazuri justificate se pot derula activitati cu beneficiari eligibili, cetateni romani care se afla pe teritoriul tarilor donatoare sau beneficiare in perioada derularii proiectului (de exemplu: emigranti romi, copii victime ale traficului de fiinte umane etc.); (2) in ceea ce priveste celelalte categorii de grupuri tinta (factori de decizie/ specialisti/ experti/ membri/ reprezentanti ai unor entitati juridice etc.) vor fi considerati beneficiari eligibili exclusiv reprezentanti ai unor persoane juridice romanesti, recunoscute oficial si înregistrate in România, interesate sa initieze sau sa sprijine incluziunea sociala si economica a grupurilor vulnerabile. Indiferent de situatie, costurile alocate activitatilor cu beneficiarii proiectului trebuie sa respecte toate conditiile de eligibilitate, sa respecte principiile de proportionalitate si necesitate pentru proiect, sa urmareasca cu prioritate relevanta pentru obiectivele apelului, atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, urmand principiile economiei, efectivitatii si eficientei.

Intrebarea 5:Pot fi acordate premii in valoare de peste 50 de Euro? De exemplu, 120 de beneficiari/membri ai grupurilor tinta x 50 Euro = 6.000 Euro, valoare care poate fi distribuita pentru acordarea premiilor, astfel: Premiul I = 3.000 de Euro, Premiul II = 2.000 de Euro, Premiul III = 1.000 de Euro?

Raspuns: In conformitate cu documentele apelului, suma care poate fi utilizata pentru diverse premii (certificate, insigne, trofee, materiale de instruire etc.) este de 50 euro/ beneficiar/ toata durata proiectului. Aceste premii au ca scop recompensarea participarii beneficiarilor sau stimularea lor de a participa mai departe la activitatile proiectului si sunt calculate pe beneficiar (un beneficiar nu poate primi premii in valoare mai mare de 50 euro pe durata proiectului). De asemenea, precizam ca beneficiarii nu  pot primi premii in bani.

Intrebarea 6: In categoria de beneficiari "persoane apartinand grupurilor vulnerabile care se confrunta cu discriminarea si/sau excluziunea sociala" pot fi inclusi si copii/ tineri din aceste categorii sociale?

Raspuns: Apelul Coerent vizeaza toate categoriile de grupuri vulnerabile care se confrunta cu discriminarea si/sau excluziunea sociala si economica.

Intrebarea 7: In echipa de management a proiectului poate fi inclus si un reprezentant din partea partenerului/rilor, pe pozitia de coordonator proiect?

Raspuns: Responsabilitatea initierii, pregatirii si implementarii proiectului revine PP. Managementul proiectului revine exclusiv PP, activitatea de management de proiect neputand fi subcontractata. Echipa de management este cea numita de PP, entitate responsabila cu managementul general al proiectului. Expertii partenerului vor face parte din echipa de implementare.

Intrebarea 8: Ce reprezinta "initierea si testarea de masuri specifice adresate romilor" (pag. 18 din Apel)?

Raspuns: Printre activitatile eligibile in cadrul Apelului se numara si "dezvoltarea la nivel local, regional sau national, folosind o abordare participativa, de politici publice, strategii, planuri de actiune, planuri de dezvoltare locala, planuri de monitorizare si evaluare, programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente etc. destinate combaterii/ reducerii discriminarii/ inegalitatilor si promovarii incluziunii sociale, diversitatii si intelegerii interculturale". Acestea sunt masurile la care face referire citatul mentionat. Daca masurile sunt dezvoltate avand in vedere populatia de etnie roma si sunt testate/ pilotate pe beneficiari romi, atunci proiectul poate primi un bonus pentru abordarea problematicii incluziunii romilor.

Intrebarea 9: In cazul liniei Coerent, am dori sa va intrebam daca, in cazul unui proiect in care beneficiarii ar fi copiii orfani institutionalizati, acestia primind servicii gratuite de la familiile din comunitate, aceste familii ar putea beneficia de consiliere prin proiect? Ar fi eligibil costul de consiliere adresat familiilor care vor intra in contact cu beneficiarii copii institutionalizati, consiliere prin care aceste familii ar primi informatii cu privire la problematica copiilor si la modalitati eficiente de comunicare cu acest grup vulnerabil etc.? Mentionez ca familiile respective nu se refera la familiile de origine sau adoptie ale copiilor beneficiari, ci altele care vor fi atrase prin proiect pentru rezolvarea problematicii copiilor beneficiari.

Raspuns: Apelul Coerent vizeaza in principal masuri de tipul: analize, sesiuni de instruire, (retele de) schimb de experienta, campanii de constientizare si mai ales dezvoltarea de planuri, metodologii, proceduri, instrumente etc. de lucru cu persoane apartinand grupurilor dezavantajate, expuse excluziunii sociale, marginalizarii, discriminarii etc. In acest context, furnizarea de servicii directe catre persoane apartinand grupurilor dezavantajate poate fi o subcomponenta a proiectului care priveste testarea (obligatorie) a planurilor, metodologiilor, procedurilor, instrumentelor de lucru etc. dezvoltate in cadrul proiectului. Astfel, in cazul particular invocat, furnizarea de servicii pentru anumite categorii de beneficiari finali, in cadrul proiectului, este o activitate eligibila in masura in care strategia, metodologia, procedura etc. dezvoltata prin proiect prevede, ca standard de calitate, adresarea directa a acelei categorii de beneficiari. Pentru o buna incadrare in obiectivele si rezultatele asteptate ale apelului si elaborarea unui proiect care sa fie relevant pentru apel, recomandam consultarea cu atentie a sectiunilor "Domeniul abordat in cadrul apelului de propuneri", "Eligibilitatea grupului tinta si a beneficiarilor", "Activitati eligibile".

Apelurile LOCAL si SINERGII PENTRU VIITOR - COPII SI TINERI LA RISC

Intrebarea 1. Daca avem deja o cladire construita prin PNDR pentru un after-school, in care nu se deruleaza niciun fel de activitate (furnizarea de servicii nu este eligibila pe PNDR), putem solicita finantare prin Local doar pentru furnizarea de servicii educative in acea cladire?

Raspuns: Da, daca spatiul este corespunzator, este accesibil beneficiarilor din comunitatea caruia i se adreseaza proiectul iar activitatile educative pentru care se va solicita finantare prin Granturile SEE nu se suprapun obiectivelor de finantare ale proiectului PNDR/ prin care s-a contruit imobilul

Intrebarea 2. Scoala din localitate poate fi partener intr-un proiect depus in cadrul apelului de propuneri de proiecte Local?

Raspuns: Programul incurajeaza in special parteneriatul intre sectorul public si sectorul neguvernamental, iar proiectele care promoveaza astfel de parteneriate sunt valorizate in procesul de evaluare. Pe de alta parte, implicarea unei alte entitati publice este posibila, daca se considera necesar. In acest caz, orice entitate publica care, potrivit statutului propriu, poate furniza servicii in sfera proiectului care se doreste a fi depus, si este mentionata ca Promotor de Proiect sau partener eligibil in cazul oricarui apel de propuneri de proiecte deschis prin Program, poate fi partener si in cadrul unui proiect depus in cadrul apelului de propuneri de proiecte Local. In acest caz specific, scoala din localitate este partener eligibil de proiect daca are personalitate juridica. Daca gestioneaza buget propriu in cadrul proiectului, trebuie sa fie inclusiv ordonator de credite.

Intrebarea 3. Prin intermediul Apelului "LOCAL" se finanteaza doar infrastructura unor servicii educative, sau si furnizarea efectiva de servicii educative?

Raspuns: Prin intermediul Apelului "LOCAL" se finanteaza proiecte ce vizeaza furnizarea de servicii educative copiilor si tinerilor romi aflati in situatii de risc. Obiective de infrastructura se finanteaza exclusiv pentru facilitarea furnizarii serviciilor educative si doar acolo unde e necesar.

Intrebarea 4. In cadrul proiectelor finantate prin Apelul "LOCAL" se pot acorda si burse copiilor?

Raspuns: Nu, bursele nu sunt cheltuieli eligibile.

Intrebarea 5. Pentru proiectele aprobate in cadrul Programului CORAI se ofera prefinantare? In ce cuantum?

Raspuns: Cota de prefinantare este de 90%. Conform documentului "Apel pentru propunei de proiecte", sectiunea "Sistemul de plata" pag. 18, "Platile vor fi facute sub forma avansului, a platilor intermediare si a platii finale, care se acorda dupa finalizarea tuturor activitatilor. PP poate solicita, in propunerea de proiect, un avans de pana la 30% din valoarea grantului de proiect.".

Intrebarea 6. Cand se organizeaza seminarul de gasire de parteneri pentru relatii bilaterale?

Raspuns: Seminarul de identificare a partenerilor din statele donatoare este estimat a se organiza in a doua parte a lunii ianuarie, dar doar daca entitati din tarile donatoare vor fi interesate sa participe. Pentru cei care-si identifica parteneri din aceste tari pe alte cai, exista facilitati de sustinere a relatiilor bilaterale din fondul bilateral, pe baza de aplicatie (vezi site FRDS, Apel Masura A, http://www.frds.ro/index.php?id=111).

Intrebarea 7. Consiliul Judetean poate oferi consultanta pentru pregatirea proiectelor si servicii de intermediere pentru identificarea partenerilor din statele donatoare?

Raspuns: Consiliul Judetean poate oferi consultanta si mediere comunitatilor in conformitate cu atributiile prevazute in statutul sau legal, dar nu poate beneficia de rambursarea costurilor ocazionate de aceste activitati din fondurile Programului. In cadrul Programului CORAI, FRDS ofera servicii de help-desk (pentru toate apelurile) si facilitare (pentru Apelul "LOCAL"), la cerere.

Intrebarea 8. Un ONG care nu are vechime ca organizatie, dar este format din persoane cu experienta relevanta este eligibil?

Raspuns: Parteneriatul cu un ONG trebuie sa contribuie la o mai buna implementare prin completarea/ cresterea capacitatii de a realiza proiectul. Experienta ONG in domeniul proiectului trebuie demonstrata (minim 2 proiecte relevante, implementate in ultimii 5 ani). In cazul PP entitate publica, alegerea partenerului ONG trebuie sa se faca in conformitate cu OUG 23/2013.

Intrebarea 9. In cazul apelurilor "SINERGII PENTRU VIITOR", daca aplicantul este o primarie, parteneriatul cu un ONG sau alta entitate mai este obligatoriu?

Raspuns: Nu, depunerea unui proiect in parteneriat nu este o conditie obligatorie in cazul apelurilor de proiecte "SINERGII PENTRU VIITOR", dar este dorit si incurajat prin procesul de evaluare.

Intrebarea 10. Pentru cele doua linii de finantare (apeluri de propuneri de proiecte) "SINERGII PENTRU VIITOR ", in cadrul Programului finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, pot aplica si scolile?

Raspuns: Scolile pot aplica drept Promotori de Proiect, in conditiile in care au personalitate juridica, sunt ordonatori de credite si respecta toate celelalte conditii enumerate in "Apelul pentru propuneri de proiecte", respectiv in "Ghidul aplicantului" referitoare la Promotorii de Proiect eligibili.

Intrebarea 11. Am dori sa participam la sesiunile de informare  pe care le veti organiza pentru zona de Sud/Est cu privire la finantarea din cadrul Apelurilor "SINERGII PENTRU VIITOR".

Raspuns: FRDS intentioneaza sa organizeze pe parcursul lunii ianuarie 2014 8 seminarii informative regionale privitoare la cele 3 apeluri de propuneri de proiecte lansate in cursul lunii decembrie 2013. Data exacta si locatia acestor seminarii informative vor fi anuntate din timp, pe site-ul FRDS.

Intrebarea 12. Va rugam sa ne precizati daca, fiind un ONG ce nu avem derulate proiecte similare sau proiecte cu buget mare, putem depune o aplicatie in cazul in care exista personal/membri fondatori care dispun de experienta in management proiecte de anvergura pe diverse linii de finantare.

Raspuns: Gestionarea, in calitate de aplicant, a minim doua proiecte relevante, in ultimii 5 ani, fiecare cu un buget mai mare decat grantul solicitat, este o conditie obligatorie pe care trebuie sa o indeplineasca un Promotor de Proiect pentru a putea depune un proiect in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte "SINERGII PENTRU VIITOR" deschise prin Programul CORAI.

Intrebarea 13. Cum se va evalua relevanta unor proiecte anterioare in cazul unui ONG partener?

Raspuns: Relevanta proiectelor anterioare derulate de Promotorul de Proiecte sau de organizatia partenera va fi evaluata avandu-se in vedere mai multe aspecte privitoare la acestea, cum ar fi: masura in care se incadreaza in obiectivele apelului si ale Programului CORAI in general, masura in care s-au adresat unor grupuri tinta relevante pentru apel/ Program, tipul de activitati/servicii furnizate de organizatie prin intermediul acelor proiecte (educatie formala sau non-formala, consiliere, formare etc.), anvergura proiectelor (in termeni de buget, numar de beneficiari, arie geografica).

Intrebarea 14. Un ONG poate fi promotor de proiect in cadrul Apelului "LOCAL"?

Raspuns: In cadrul apelului de propuneri de proiecte  "LOCAL" un ONG nu poate fi promotor de proiect. Potrivit Ghidului aplicantului pentru Schema de granturi mici "LOCAL", disponibil pe site-ul FRDS, sectiunea "Eligibilitatea promotorului de proiect" (pag. 2), "PP eligibil in cadrul schemei de granturi mici LOCAL sunt autoritatile locale, adica unitatile administrativ teritoriale ale comunelor sau oraselor care nu depasesc 15.000 de locuitori, reprezentate de primar, unitati care cuprind comunitatea de romi beneficiara."

Intrebarea 15. Daca o comuna a beneficiat de facilitare comunitara anterioar, in cadrul unui alt program FRDS, mai poate beneficia de facilitare comunitara in cadrul Apelului "LOCAL" al Programului CORAI?

Raspuns: Orice comunitate care indeplineste conditiile cerute de Apelul "LOCAL" din cadrul Programului CORAI poate depune Cerere de sprijin prin facilitare comunitara, cererile fiind evaluate pe principiul "primul venit, primul servit", pana la aprobarea a 40 de solicitari.

Intrebarea 16. Costurile legate de studii de fezabilitate si alte documente specifice unor lucrari de amenajare/ imbunatarie sunt eligibile, pot fi decontate prin proiect chiar daca ele au fost efectuate inainte de inceperea proiectului?

Raspuns: Costurile legate de studiile de fezabilitate si alte documente specifice unor lucrari de amenajare/ imbunatarie nu sunt eligibile, anexarea acestor documente la Cererea de finantare fiind conditie obligatorie.

Intrebarea 17. In cadrul celor trei apeluri deschise prin Programul CORAI este obligatorie incheierea unui parteneriat bilateral cu o entitate din statele donatoare?

Raspuns: Parteneriatul cu o entitate din tarile donatoare nu este conditie obligatorie in cadrul celor trei apeluri deschise prin Programul CORAI.

Intrebarea 18. Ce inseamna ca 70% dintre membrii grupului tinta principal traiesc intr-o comunitate roma compacta?

Raspuns: 70% dintre membrii grupului tinta, grupul din care vor proveni beneficiarii proiectului trebuie sa traiasca intr-o comunitate roma compacta defavorizata (comunitate care are cel putin 30 de gospodarii apartinând cetatenilor de etnie roma).

Intrebarea 19. In cadrul Apelului "LOCAL" parteneriatul cu un grup de romi este conditie obligatorie?

Raspuns: In conformitate cu documentul Ghidul aplicantului pentru chema de granturi mici "LOCAL" pag. 2, sectiunea "Colaborare si parteneriat", subsectiunea "Parteneriatul cu grupul de initiativa" este specificat "PP va incheia, in mod obligatoriu, un Acord de colaborare cu grupul de initiativa din comunitatea roma beneficiara, grup care a dobândit personalitate juridica, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 din legea 129/1998, cu modificarile si completarile ulterioare."

Intrebarea 20. In cadrul Apelului "LOCAL", este conditie obligatorie parteneriatul cu un grup de romi?

Raspuns: In cadrul Apelului "LOCAL", conform documentului Ghidul aplicantului pentru Shema de granturi mici "LOCAL", sectiunea "Colaborare si parteneriat", subsectiunea "Parteneriatul cu grupul de initiativa" este specificat: "PP va incheia, in mod obligatoriu, un Acord de colaborare cu grupul de initiativa din comunitatea roma beneficiara, grup care a dobandit personalitate juridica, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2 din legea 129/1998, cu modificarile si completarile ulterioare."

Intrebarea 21. Apelul "LOCAL": cum demonstram apartenenta la etnia roma a beneficiarilor?

Raspuns: In documentul Ghidului aplicantului-Schema de granturi mici "LOCAL" varianta modificata si publicata pe site-ul FRDS in data de 17.01.2014,  sectiunea "Eligibilitatea grpului tinta/ beneficiarilor", pag 6, este specificat: "In faza de implementare, PP va prezenta, in rapoarte, informatii privind interventia in comunitate care vor include, in mod obligatoriu, masurile intreprinse si statistici privind beneficiarii romi, potrivit indicatorilor stabiliti la nivelul proiectului. Conformitatea cu realitatea a datelor referitoare la populatia de etnie roma va fi confirmata si asumata de PP, parteneri si grupul de initiativa. Cu ocazia vizitelor de monitorizare in teren, OP va observa si aprecia participarea romilor la activitatile proiectului. In documentul Formular de cerere de finantare-Schema de granturi mici "LOCAL", sectiunea 5 "Grupul de initiativa din comunitate", in cadrul "Declaratiei reprezentantilor legali ai Grupului de initiativa" este specificat: "Declaram ca Promotorul de Proiect a consultat membrii comunitatii beneficiare pentru pregatirea propunerii de proiect. Confirmam apartenenta la etnia roma a cel putin 80% dintre beneficiarii vizati ai proiectului. Confirmam angajamentul Grupului de initiativa de a sustine prezentul proiect si de a reprezenta comunitatea beneficiara pe tot parcursul derularii acestuia."

Intrebarea 22.Apelul "LOCAL": Cum demonstram apartenenta la etnia roma a celor 30 de persoane din Grupul de Initiativa (GI)?

Raspuns: In documentul Ghidului aplicantului-Schema de granturi mici "LOCAL" varianta modificata si publicata pe site-ul FRDS in data de 17.01.2014,  sectiunea "Colaborare si parteneriat", subsectiunea "Parteneriatul cu grupul de initiativa", pag. 3,  este specificat: "Structura grupului de initiativa va reflecta proportionalitatea structurii etnice a comunitatii beneficiare si va fi confirmata prin semnarea si certificarea Actului de Constituire a grupului de Initiativa."

Intrebarea 23. Apelul "Sinergii pentru viitor - copii în situatii de risc": Putem aplica in conditiile in care Fundatia noastra realizeaza activitati pentru copii in situatii de risc pentru clasele I-IV, servicii integrate de tip afterschool si dorim prin proiect sa largim aria de desfasurare pentru copii in situatii de risc pentru clasele V-VIII? In situatia mentionata mai sus, putem sa le numim servicii noi, prin faptul ca largim aria de desfasurare a grupului tinta?

Raspuns: In documentul "Apel pentru propuneri de proiecte. Sinergii pentru viitor - copii in situatii de risc", sectiunea "Domeniul abordat in cadrul apelului de propuneri de proiecte", alin. 1, pag. 4,  este specificat: " ... Programul va oferi sprijin in principal pentru dezvoltarea de noi servicii (care nu au fost furnizate anterior la nivel local/ regional/ national) sau componente noi ale unor servicii existente, evitandu-se finantarea intretinerii unor servicii care sunt parte a unui angajament anterior al aplicantilor/ partenerilor. Finantarea se acorda numai proiectelor care propun servicii complementare sau inovative menite sa sprijine beneficiarii in accesarea serviciilor prestate in cadrul sistemului de educatie, de sanatate sau protectie sociala (indiferent de tipul de furnizor - privat sau public), evitându-se duplicarea acestor servicii."

Intrebarea 24. In cadrul Apelului LOCAL, in ceea ce priveste UAT, TVA este nedeductibil? El trebuie cuprins in cei 200.000 euro?

Raspuns: Pentru toate apelurile, TVA nerecuperabil este eligibil; se include in bugetul proiectului.

Intrebarea 25. Apelul "LOCAL": partenerul ONG trebuie sa aibe sediul in localitatea in care se propun a fi dezvoltate serviciile sociale din proiect sau poate avea sediul in alta localitate?

Raspuns: Organizatia neguvernamentala partenera trebuie sa fie familiarizata cu specificul local (are sau a avut activitate relevanta in zona de derulare a proiectului care a condus la o buna cunoastere a conditiilor locale - ex., a derulat activitati cu beneficiari din localitate, a realizat un studiu, a contribuit la realizarea unei strategii locale etc.) si trebuie sa indeplineasca toate celelelalte conditii mentionate in apel.

Intrebarea 26. Apelul "LOCAL": sunt finantate si activitati cu si pentru parintii copiilor din grupul tinta?

Raspuns: In conformitate cu documentele aferente apelului "LOCAL","Grupuri tinta eligibile sunt, dupa cum urmeaza:

• Copii (cu varste intre 3 si 15 ani) sau tineri (16-29 de ani) in situatii de risc - ca si grupuri tinta principale (obligatoriu de abordat in proiect);

• Parinti/ tutori ai copiilor/ tinerilor care fac parte din grupurile tinta principale sau alti membri ai familiilor acestora;

• Personal/ profesionisti/ voluntari care lucreaza cu copii si tineri care fac parte din grupurile tinta principale (ex: profesori, ingrijitori, psihologi, asistenti sociali etc.);

• Alti membri ai comunitatii."

Prin urmare, se pot initia activitati cu si pentru parintii copiilor din grupul tinta.

Intrebarea 27Se poate initia un proiect la nivel judetean pentru beneficiari din mai multe comune in cadrul apelurilor "Sinergii pentru viitor" astfel incat o primarie sa fie aplicant si altele partenere?  

Raspuns: În cadrul apelurilor "Sinergii pentru viitor", solicitantii eligibli sunt entitati publice si organizatii neguvernamentale prin urmare, o primarie poate fi solicitant iar ca si parteneri poate avea atat alte autoritati publice locale cat si organizatii neguvernamentale.

Intrebarea 28. Apelul "LOCAL": este eligibila contruirea unui atelier mestesugaresc?

Raspuns: Conform Ghidului solicitantului, programul nu sprijina masuri care conduc la suprapunererea obiectivelor de finantare cu fondurile structurale si de coeziune (ex, nu finanteaza proiecte care au ca obiectiv crearea unor unitati de economie sociala). Prin urmare nu este incurajata construirea unor centre destinate exclusiv formarii profesionale sau unitati de economie sociale.

Intrebarea 29. In cadrul Schemei de granturi mici "LOCAL", dorim sa propunem un proiect prin care sa dezvoltam servicii sociale pentru copiii si tinerii romi din comuna (aprox. 400 persone). Intentionam sa solicitam finantare atat pentru servicii educationale formale cat si nonformale (educatie non-formala prin dezvoltarea unui club sportiv scolar). In acest context, va rugam sa ne precizati daca amenajarea unei baze sportive (constructia unui teren de fotbal si a tribunelor aferente) este considerata cheltuiala eligibila, ca lucrare de mica infrastructura?

Raspuns: Constuirea unui teren sportiv cu tribunele aferente NU este o cheltuiala care sa se justifice in cadrul proiectului. Chiar in contextul incurajarii proiectelor inovative, costurile de investitii pentru realizarea obiectivului mentionat sunt mult prea mari proportional cu celelalte activitati.

Intrebarea 30. Poate fi amenajat un Centru tip "after school" in subsolul scolii?

Raspuns: In conditiile in care spatiul indeplineste conditiile de autorizare pentru prestarea acestor activitati.

Intrebarea 31. In conditiile in care in cadrul Schemei de finantare Fondul ONG (finantare norvegiana prin FDSC) a fost depusa o aplicatie de catre un parteneriat local format din administratie si un ONG obiectivul vizand rezolvarea unor probleme ale copiilor si tinerilor din comunitatea de romi, poate fi depusa o noua aplicatie pentru acelasi grup tinta in cadrul programulu CORAI?

Raspuns: Depunerea unor aplicatii in cadrul programului CORAI nu este conditionata de participarea in cadrul altor programe de finantare aferente Mecanismului SEE, in consecinta poate fi depusa o aplicatie si in cadrul programului RO 10 in masura in care nu sunt vizate aceleasi activitati pentru acelasi grup tinta astfel, evitandu-se dubla finantare.

Intrebarea 32.Activitati de educatie privind sanatatea insotite de reabilitari la nivelul sectiei de pediatrie din spitalul local, pot fi activitati eligibile in cadrul schemei de finantare?

Raspuns: Conform documentelor oficiale sunt eligibile activitatile educative (vezi documentele celor trei apeluri) precum si "crearea facilitatilor necesare furnizarii serviciilor catre beneficiari,   inclusiv lucrari de mica infrastructura (cum ar fi: construirea sau reabilitarea spatiilor in care se vor desfasura activitatile educationale, conectarea lor la utilitati - retele de apa, canalizare, curent electric etc. cu scopul de a realiza conditii decente pentru furnizarea serviciilor si/ sau reabilitarea principalelor cai de acces catre aceste centre - drumuri, trotuare, poduri etc.)" - apelul "LOCAL". Prin urmare reabilitarea sectiei de pediatrie a spitalului NU este o activitate eligibila.

Intrebarea 33. Apelul "LOCAL": poate fi subcontractata echipa de management?

Raspuns: Echipa de management nu poate fi subcontractata.

Intrebarea 34. Apelurile"Sinergii pentru viitor": Ultimii 5 ani se refera la perioada 2009 - 2013; poate fi inclus aici un proiect care a fost finalizat in 2009?

Raspuns: Perioada de referinta este ianuarie 2009-decembrie 2013. Pentru apelurile "Sinergii pentru viitor", minim unul dintre cele doua proiecte trebuie sa se fi derulat, in totalitate, in perioada mentionata. Pentru cel de-al doilea proiect, se admite ca: (1) sa se fi derulat in aceasta perioada cel putin in proportie de 70% din durata totala a proiectului, in cazul in care doar s-a finalizat in perioada de referinta; sau (2) sa se afle inca in derulare la momentul depunerii proiectului, dar sa fi inceput in perioada mentionata.(a se consulta corrigendum si ghidul aplicantului - varinta publicata in data de 24 ianuarie 2014)

Intrebarea 35. Toate apelurile: Bugetul proiectelor relevante se refera la valoarea contractata sau la costurile finale eligibile?

Raspuns: Pentru proiectele finalizate, se face referire la valoarea din raportul financiar final. Pentru proiectul in implementare, se face referire la valoarea contractata.

Intrebarea 36. Prin Programul CORAI se poate finanta reabilitarea unei tabere scolare?

Raspuns: Prin intermediul Programului CORAI sunt finantate proiecte ce vizeaza furnizarea de servicii socio-educative copiilor si tinerilor in situatii de risc. Obiective de infrastructura se finanteaza exclusiv pentru facilitarea furnizarii serviciilor socio-educative si doar acolo unde este necesar. Prin urmare, reabilitarea infrastructurii unei tabere scolare este eligibila in masura in care vizeaza facilitarea furnizarii unor servicii pentru copii si tineri la risc, in conditiile Ghidului aplicantului.

Intrebarea 37. Universitatea, ca institutie publica este eligibila pentru apelul "Sinergii pentru Viitor - tineri in situatii de risc"?

Raspuns: Institutiile publice sunt eligibile in conditiile in care indeplinesc conditiile mentionate in documentul "Apel pentru propuneri de proiecte. Sinergii pentru viitor - tineri in situatii de risc" precum si indicatiile din documentul "Ghidul aplicantului" aferent acestui apel. Pentru detalii privind tipurile de proiecte, consultati documentele privind specificul fiecarui apel, rezultatele asteptate si directiile de interventie finantabile, la www.frds.ro, sectiunea granturi SEE.

Intrebarea 38. Constructia unui imobil este eligibila in cadrul apelului Local?

Raspuns: Da, in conditiile stipulate in documentatia aferenta apelului, respectiv: "Costurile de investitie cuprind costurile cu echipamentele si costurile legate de realizarea lucrarilor de mica infrastructura (cum ar fi: construirea sau reabilitarea spatiilor in care se vor desfasura activitatile educationale, conectarea lor la utilitati - retele de apa, canalizare, curent electric etc. cu scopul de a realiza conditii decente pentru furnizarea serviciilor si/sau reabilitarea principalelor cai de acces catre aceste centre - drumuri, trotuare, poduri etc.) (incluzand toate costurile aferente - pregatirea santierului, realizarea documentatiei tehnice, taxe/impozite specifice/autorizatii, conectarea la retelele de utilitati, realizarea cailor de acces etc.). In functie de obiectivele si complexitatea fiecarui proiect, costurile de investitie vor fi rezonabile si proportionale cu eficienta indeplinirii obiectivelor (nu vor depasi 70% din valoarea totala a proiectului)."

Intrebarea 39. Pot fi subcontracte anumite servicii din cadrul proiectului ? De exemplu, servicii de calificare profesionala pentru tinerii pe care ne propunem sa-i sprijinim prin proiect (cursuri autorizate CNFPA, furnizate de entitati acreditate) ?

Raspuns: Subcontractarea este permisa. In evaluarea proiectului atunci cand se vor aprecia costurile de management si cele pentru echipa de implementare, se va tine cont de ponderea activitatilor subcontractate. Precizam ca subcontractarea se va face in baza legislatiei nationale in domeniu, in conditii de eficienta, transparenta, corectitudine, competitie si utilizare optima a resurselor proiectului, sumele estimate in bugetul proiectului trebuind justificate.

Intrebarea 40. Sustenabilitatea poate fi asigurata pentru un anumit procent sau pentru 100% din beneficiarii proiectului pentru 5 ani?

Raspuns: Sustenabilitatea se asigura pentru obiectivul realizat, la capacitatea la care a fost creat. Exista insa si activitati care pot fi realizate pe durata proiectului fara a fi necesara sustinerea ulterioara (de exemplu, o campanie de informare pe o anumita tema).

Intrebarea 41. Apelul "Sinergii pentru viitor":Daca vom lucra cu elevi de liceu cu varste diferite (14-18 ani) cum trebuie impartit grupul tinta in conformitate cu cerintele apelurilor de proiect (copii in situatii de risc 3-15 ani) si (tineri aflati in situatii de risc 16-35 ani); pot fi facute exceptii?

Raspuns: In ambele tipuri de proiecte finantate in cadrul apelurilor "Sinergii pentru viitor" sunt permise interferente la nivelul beneficiarilor, daca acestea sunt necesare. Astfel, un proiect adresat preponderent tinerilor poate avea, ca si grup tinta secundar, copiii si invers (vezi sectiunea Eligibilitatea grupului tinta si a beneficirilor, din documentul "Apel pentru propuneri de proiecte. Sinergii pentru viitor"). In cererea de finantare se bifeaza categoria mare (copii sau tineri) si se dau informatii precise in celelalte rubrici, despre beneficiarii vizati.

Intrebarea 42. Apelul LOCAL: Pentru o localitate cu o populatie de aproximativ 14.000 de locuitori, care este procentul populatiei de etnie roma relevant pentru a putea fi eligibila in vederea depunerii unei propuneri de proiect?

Raspuns: Potrivit documentului "Apelul pentru propuneri de proiecte", apelul LOCAL se adreseaza unor "comunitati aflate in zone rurale sau urbane, cu o populatie roma numeric relevanta". Proportia populatiei de etnie roma pe ansamblul localitatii nu este un criteriu de eligibilitate, insa un proiect va fi declarat eligibil doar daca acesta se adreseaza, conform aceluiasi document, unui grup tinta care indeplineste urmatoarele criterii: "(1) cel putin 70% dintre membrii grupului tinta principal traiesc intr-o comunitate roma compacta defavorizata (comunitate care are cel putin 30 de gospodarii apartinand cetatenilor de etnie roma), (2) numarul minim al beneficiarilor din grupurile tinta principale (copii si/sau tineri la risc) este de 50, (3) cel putin 80% dintre beneficiarii proiectului din grupurile tinta principale sunt de etnie roma". Evident, pe ansamblul comunitatii compacte astfel delimitata, populatia de etnie roma trebuie sa fie majoritara (minim 50%).

Intrebarea 43. Apelul LOCAL: Ce intindere trebuie sa aiba comunitatea care sa aiba in componenta cel putin 30 de gospodarii apartinand cetatenilor romi? Este determinata ca suprafata aceasta comunitate ?

Raspuns: Documentele apelului nu fac referire la criterii legate de intinderea/ suprafata comunitatii compacte vizate prin proiect. Comunitate de romi compacta poate fi considerata orice asezare compacta (grup de gospodarii locuite in majoritate de persoane de etnie roma) bine delimitata geografic (bloc de locuinte/ grup de blocuri, strada/ grup de strazi, cartier, catun, sat etc.) in interiorul unei entitati administrative (sat, comuna, oras, municipiu).

Intrebarea 44. Proiectele depuse la apelurile "Sinergii pentru viitor" trebuie sa vizeze obligatoriu minim doua judete?

Raspuns: Nu. Potrivit documentului "Apelul pentru propuneri de proiecte", apelurile "Sinergii pentru viitor" sprijina proiecte mari, dezvoltate la nivel judetean/municipal, regional sau national. Nota care face referire la "cel putin doua judete implicate" expliciteaza doar ce se intelege prin "nivel regional".

Intrebarea 45. Sunt eligibile costuri pentru ajutoare punctuale date unor copii (ex. achizitionarea de echipament medical, decontarea transportului pentru participarea la cursuri scolare sau la activitati extracuriculare, acizitionarea de mijloace educationale moderne ca suport pentru activitatea didactica a copilului: laptop, imprimanta, instrumente muzicale).

Raspuns: Nu sunt eligibile costuri pentru ajutoare punctuale de tipul celor exemplificate (cu exceptia celor legate de transportul la activitati extracurriculare organizate in cadrul proiectului). Instrumentele muzicale respecta aceleasi reguli privind echipamentele.

Intrebarea 46. Va rog sa-mi comunicati daca modelul Formularului Cererii de finantare, sheet A2 - Justificare buget, este un format standard impus, sau doar un reper si poate fi modificat functie de nevoi. Pun aceasta intrebare intrucat: - Pe acest sheet costurile legate de echipa de management sunt bifate exclusiv la partener si doresc sa stiu daca aceasta este impunerea sau ele pot fi preluate de PP, sau de oricare dintre parteneri. De asemenea, pot fi impartite intre mai multi parteneri implicati in proiect? Ce semnificatie au X-le din tabel? Exista o enumerare de activitati ce pot fi subcontractate si doresc a cunoaste daca aceasta este limitativa sau poate fi adaptata functie de nevoi.

Raspuns: Bugetul este unul orientativ (pot fi introduse sub-linii, se pot introduce mai multi parteneri, daca e cazul). Managementul proiectului revine exclusiv Promotorului de Proiect (PP). Nu exista o lista de servicii ce pot fi subcontractate (poate fi subcontractat orice tip de serviciu, cu exceptia managementului de proiect, care trebuie asigurat de PP). X-urile din tabel indica acele costuri neeligibile.

X-urile din sectiunea Partenerului pe linia "total" din coloanele "nr. unitati" si "cost pe unitate" indica faptul ca in acele casute nu se completeaza, pe linia "total" completandu-se doar "cost total".

In cazuri particulare, se face abstractie de x (de exemplu, in cazul in care exista costuri pentru lucrari de mica infrastructura aferente partenerului, se face abstractie de x-ul din sectiunea partenerului 4.2. "lucrari de constructii").

Intrebarea 47. Pot fi acordate beneficiarilor bonuri de masa, in locul unei mese calde/ catering?

Raspuns: Bonurile de masa nu sunt costuri eligibile.

Intrebarea 48. Autoritatile publice, mai precis scolile-liceele, sunt eligibile ca solicitanti- parteneri, indiferent de tipul de ordonator de credite primar-secundar-tertiar?

Raspuns: Autoritatile publice, mai precis scolile-liceele, indiferent de tipul/ nivelul ordonatorului de credite este eligibil daca au personalitate juridica si indeplinesc toate celelalte criterii de eligibilitate.

Intrebarea 49. In cadrul Apelului "Sinergii",se poate construi pe un teren aflat in proprietatea ONG?

Raspuns: NU se poate construi pe un teren aflat in proprietatea unui ONG. In Ghidul aplicantului, pagina 7, se mentioneaza: "Este indicat sa se utilizeze spatii aflate in proprietatea publica sau privata a statului. Daca nu se gaseste o solutie in acest sens, spatiul poate fi pus la dispozitie de o organizatie neguvernamentala (nu este permisa implementarea proiectelor in spatii ce apartin unor persoane fizice). In ambele cazuri, daca se solicita amenajarea si dotarea spatiului, proprietarul il va pune la dispozitie inclusiv pe o durata de minim 5 ani dupa terminarea finantarii, iar autoritatile locale se vor angaja sa sustina costurile de functionare a serviciilor cel putin la aceiasi parametri. Proprietarul terenului/spatiului pus la dispozitie va completa si depune la dosarul proiectului o declaratie urmand modelul din Anexa 8 a Ghidului aplicantului. Se pot realiza si constructii de spatii destinate activitatilor cu beneficiarii, dar exclusiv pe terenurile aflate in proprietatea autoritatilor locale."

Intrebarea 50. In cadrul Apelului "Sinergii", proiectul tehnic este cheltuiala eligibila?

Raspuns: Da.

Intrebarea 51In cadrul Apelului "Sinergii", in legatura cu aria de cuprindere a proiectului din formularul cererii de finantare - sectiunea 2, prin sintagma"municipal" se face referire numai la municipiile resedinta de judet, conform legii administrativ-teritoraiale a Romaniei sau aria de acoperire poate fi si un oras dintr-un judet.

Raspuns: Pentru aria de cuprindere municipal trebuie acoperit cel putin un municipiu (asa cum e definit acesta in legislatie). Un oras poate sa aplice in cadrul Apelurilor Sinergii doar impreuna cu o alta unitate administrativ-teritoriala, proiectul avand in acest caz acoperire judeteana.

Intrebarea 52. In cadrul Apelului "Sinergii", APL, in calitate de solicitant poate angaja personal contractual pe perioada implementarii proiectului? De exemplu: expert informare si publicitate, expert selectie si inregistrare grup tinta?

Raspuns: Decizia privind componenta celor doua echipe (management si implementare) precum si modalitatile de angajare a personalului revine PP si partenerilor, in conformitate cu cerintele stipulate in documentele apelului, legislatia aplicata si necesitatile proprii proiectului. Echipa de management este cea numita de PP, entitate responsabila cu managementul general al proiectului.

Intrebarea 53. In cadrul Apelului "Sinergii", exista limitari ale salariilor tarifare orare pentru expertii implicati in echipa de management si cea de implementare?

Raspuns: Conform Continulului Apelului de Proiecte, sectiunea "Costuri directe", "Costurile cu resursele umane alocate proiectului trebuie sa corespunda politicii obisnuite a PP sau partenerului privind remunerarea (Art. 7.3. din Regulamentul SEE). Costurile salariale corespunzatoare personalului din administratia publica sunt eligibile in masura in care acestea corespund unor activitati pe care autoritatea publica respectiva nu le-ar desfasura daca proiectul in cauza nu s-ar implementa. Salariile/ onorariile sunt considerate a fi eligibile numai in cazul in care serviciile pentru care personalul/ consultantii au fost contractati au fost efectiv furnizate". In plus, salariul tarifar trebuie sa se justifice si in raport cu volumul de munca prevazut pentru postul respectiv. Costurile cu salariile finantate prin proiect vor trebui preluate ulterior de PP si pe perioada de asigurare a sustenabilitatii serviciilor create prin proiect.

Intrebarea 54. In cadrul Apelului "Sinergii", care este modalitatea prin care se poate demonstra apartenenta la etnia roma.

Raspuns: In Ghidul aplicantului, sectiunea "Eligibilitatea grupului tinta/ beneficiarilor", pag. 6, este specificat: "In faza de implementare, PP va prezenta, in rapoarte, informatii privind interventiile realizate in cadrul proiectului, inclusiv despre masurile intreprinse si statistici privind beneficiarii de etnie roma, potrivit indicatorilor stabiliti la nivelul proiectului. Conformitatea cu realitatea a datelor referitoare la populatia de etnie roma va fi confirmata si asumata de PP si parteneri. Cu ocazia vizitelor de monitorizare in teren, OP va observa si aprecia participarea romilor la activitatile proiectului."   

Intrebarea 55. In cadrul Apelului "Sinergii", este obligatoriu ca activitatile de instruire formala si non-formala pentru beneficiari/ personal/ voluntari sa fie subcontracte sau este posibila realizarea acestora de catre un partener din cadrul proiectului, partener care are capacitatea de livrare necesara?

Raspuns: In cel de al doilea caz, obiectul de activitate a partenerului trebuie sa vizeze responsabilitatile respective, de asemenea el trebuie sa aibe personal cu competente specifice, sa detina autorizatiile si acreditarile necesare si sa indeplineasca toate celelate conditii de eligibilitate.

Intrebarea 56. In cadrul Apelului "Sinergii", ajutoarele pentru mancare in cuantum de 70 de euro/ luna/ beneficiar trebuiesc asigurarea si pe perioada sustenabilitatii (5 ani)?

Raspuns: Documentul Continul Apelului de Proiecte, sectiunea "Costuri eligibile", subsectiunea "Costuri directe", pag. 11, specifica "in cazuri bine justificate, costuri pentru asigurarea hranei pentru beneficiarii proiectului (în valoare de maximum 70 de Euro/ luna/ beneficiar) cu scopul de a stimula participarea lor la activitatile proiectului (ex., pentru copiii care frecventeaza centre de tip "scoala dupa scoala")". In acelasi document, sectiunea "sustenabilitatea proiectului", pag. 13, se specifica "In functie de tipul proiectului, PP va trebui sa demonstreze capacitatea de a utiliza rezultatele si dupa incheierea finantarii si, dupa caz, sa preia costurile de sustinere a serviciilor infiintate/ dezvoltate prin proiect, cel putin la aceiasi capacitate. In acest sens, va fi elaborat un plan de intretinere a proiectului, valabil o perioada de minim cinci ani."

 

Intrebarea 57. In cadrul Apelului "Sinergii", sunt permise costurile de re-granting? Se doresc parteneriate cu organizatii care au nevoie de un instrument de lucru cu tinerii (model educational) activitatea de selectie de parteneri fiind activitate in proiect, organizatiile urmand sa primeasca mici fonduri pentru derularea modelului.

Raspuns:Costurile de re-granting nu sunt eligibile in cadrul proiectelor.

 

Intrebarea 58. In cadrul Apelului "Sinergii", costurile cu transportul, cazarea si diurna, in cazul vizitelor sau activitatilor derulate de membrii PP in statele donatoare, sau de membrii partenerului dintr-un stat donator in Romania, intra in procentul de maxim 2% mentionat in buget ("Nu mai mult de 2% din costurile eligibile ale proiectului")?

Raspuns: Costurile pentru activitatile bilaterale prevazute la linia bugetara 7. Activitati Bilaterale trebuie sa fie de maxim 2%; deplasarile in interesul proiectului intra la linia bugetara "2. Costuri de deplasare pentru personal&voluntari".

 

Intrebarea 59. In cadrul Apelului "Sinergii", formaGraficului Gant trebuie respectata sau  poate fi adaptata conform activitatilor specifice proiectului?

Raspuns: Formularul poate fi adaptat fiecarui proiect.

 

Intrebarea 60. In cadrul Apelului "Sinergii", care este forma dosarului care va fi transmis catre OP?

Raspuns: Proiectele se vor depune in doua exemplare identice (original si copie), plus o copie electronica, pe CD. Copia electronica va contine pe langa copia dosarului de proiect in format .pdf (tot dosarul printat), si formularul de cerere de finantare completat, inclusiv anexe (varianta finala), in format Excel.

 

Intrebarea 61. In cadrul Apelului "Sinergii", este considerata eligibila cheltuiala de achizitionare, respectiv inchiriere a unui mijloc de transport (necesar, de ex., pentru accesul unor beneficiari la serviciile educationale oferite sau pentru deplasarea echipei mobile de specialisti care desfasoara diverse activitati educative)?

Raspuns: In cazuri foarte bine justificate se pot achizitiona mijloace de transport pentru transportul beneficiarilor. De asemenea pot fi subcontractate serviciile de transport pentru beneficiari, in conditiile legii, pentru activitati punctuale.

Intrebarea 62. In cadrul Apelului "Sinergii", achizitiile pot fi facute doar de PP sau si de partener?

Raspuns: In functie de specificul parteneriatului, partenerul isi poate gestiona separat bugetul alocat, in consecinta poate face achizitiile prevazute in bugetul care ii revine. In acest context, procedurile de achizitii derulate de PP si partener vor respecta cerintele stipulate in documentele apelului (Ghid), sectiunea "Proceduri de achzitii aplicabile", pag. 11, unde este specificat: "Pentru atribuirea contractelor de furnizare de bunuri, servicii sau lucrari, PP trebuie sa respecte prevederile legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice, respectiv O.U.G. nr. 34/2006, in cazul in care au statut de autoritate contractanta, sau Ordinul nr. 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta",precum si in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismele Financiare SEE si Norvegian 2009-2014, in cazul entitatilor care nu au statut de autoritate contractanta conform O.U.G. nr. 34/2006." 

 

Intrebarea 63. In cadrul Apelului "Sinergii", sunt  eligibile cheltuielile cu salariile/ onorariile expertilor  precum si cheltuielile legate de deplasare (transport, cazare, diurna/ hrana) pentru experti straini (experti din alte tari dar  nu neaparat din statele donatoare sau ale partenerilor in proiect) angajati/ contractati de catre ONG pentru a forma/ consilia specialistii beneficiari ai proiectului?

Raspuns: Documentele Apelului nu limiteaza/ nu exclud posibilitatea implicarii in activitatile proiectului a expertilor straini (din state UE). Cu toate acestea, trebuie avut in vedere faptul ca atat PP, cat si partenerii trebuie sa fie entitati inregistrate in Romania, remunerarea resurselor umane  alocate proiectului  trebuind sa corespunda politicii  obisnuite  a PP sau partenerului.
 

Intrebarea 64. In cadrul Apelului "Sinergii", la depunerea aplicatiei este obligatoriu sa fie anexatedocumentele privind consultarile grupurilor tinta?

Raspuns: In cuprinsul Cererii de finantare, 9.2. "Consultarea potentialilor beneficiari ai proiectului" trebuie mentionat daca a fost realizata consultarea potentialilor beneficiari cu privire la proiectul propus, in ce a costat aceasta consultare, care au fost atitudinea si propunerile beneficiarilor in raport cu aceasta initiativa. Documentele care demonstreaza aceste consultari vor fi prezentate in cadrul evaluarii de teren a proiectului.

 

Intrebarea 65. Datele de raportare se respecta conform cu informatia din documentul Apel?

Raspuns: Da. In Continutul Apelul de Proiecte, se face referire la"De regula, PP transmite rapoarte de progres catre OP de trei ori pe an: pe, sau inainte de 15 ianuarie, 15 mai si 15 septembrie, aferente perioadelor septembrie-decembrie, ianuarie-aprilie si mai-august. Dupa terminarea proiectului, PP va transmite raportul final. Pentru fiecare proiect, planificarea raportarii va fi mentionata in contractul de finantare a proiectului."

 

Intrebarea 66.In cadrul Apelului "Sinergii", este eligibila renovarea unor spatii de cazare pentru beneficiarii activitatilor educative care se vor desfasura prin proiect?

Raspuns: In ceea ce priveste lucrarile de mica infrastructura, continutul Apelului de Proiecte face referire la "construirea sau reabilitarea cladirilor in care se vor derula activitatile  educative". Spatiile de cazare nu sunt spatii in care se vor derula activitati/ se vor furniza servicii beneficiarilor.