Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE - Programul RO10 • Relatii Bilaterale
FONDUL PENTRU RELATII BILATERALE

Întarirea relatiilor bilaterale dintre Statele donatoare si Statele beneficiare reprezinta o preocupare importanta a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 si, implicit, a Programului.  În acest sens, Programul "Copii si tineri în situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" încurajeaza si ofera suport Promotorilor de Proiect în vederea identificarii si dezvoltarii de parteneriate cu entitati similare/ relevante din Statele donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia).

Parteneriatele între Promotori de Proiect din Romania si entitati din Statele donatoare sunt încurajate si facilitate cu scopul de a asigura transferul de cunostinte, experiente si bune practici necesare în procesul de pregatire si de implementare a proiectelor si, în acest fel, de a îmbunatati parametri si rezultatele implementarii proiectelor, iar pe termen lung, de a contribui la întarirea relatiilor bilaterale dintre Statele donatoare si România.

În acest sens, Programul acorda finantari în vederea facilitarii cooperarii bilaterale si sprijinirii atât a demersurilor de pregatire, cât si a acelora de implementare în comun (de entitati din România si Statele donatoare) a unor proiecte eligibile în cadrul Programului.

Sprijinul oferit prin Program pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale este orientat, astfel, spre doua directii principale:

·         Masura (a) prin care sunt finantate actiuni menite sa sprijine identificarea de parteneri si dezvoltarea de relatii de parteneriat între entitati din România si entitati din Statele donatoare, în scopul pregatirii si depunerii în comun a unor proiecte în cadrul Programului;

·         Masura (b) prin care sunt finantate actiuni menite sa faciliteze contactul, schimbul si transferul de cunostinte, experienta si bune practici între Promotorii de Proiect din România si entitati din Statele donatoare.