Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturile SEE & Norvegiene 2014-2021 • Prezentare Generala
Prezentare Generala

Programul "Dezvoltare locala și reducerea saraciei, creșterea incluziunii romilor" (DEVLOC)

 

Programul "Dezvoltare locala și reducerea saraciei, creșterea incluziunii romilor" (DEVLOC) este implementat de Fondul Român pentru Dezvoltare Sociala (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP), în parteneriat cu Asociația Norvegiana a Autoritaților Locale și Regionale (KS) ca partener al programului din partea Statelor/ DPP) și Consiliului Europei (CoE) (ca organizație internaționala de parteneriat / IPO) și este finanțat în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

 

Obiectivele generale ale Granturilor SEE și Norvegiene sunt de a contribui la reducerea disparitaților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și Statele Beneficiare prin intermediul finanțarii contribuții în 5 sectoare prioritare:

1. Inovare, cercetare, educație și competitivitate

2. Incluziunea sociala, ocuparea forței de munca în rândul tinerilor și reducerea saraciei

3. Mediul, energia, schimbarile climatice și economia cu emisii reduse de carbon

4. Cultura, societatea civila, buna guvernare și drepturile și libertațile fundamentale

5. Justiție și afaceri interne

 

Programul DEVLOC acopera 5 din cele 23 de domenii de program vizate de Granturile SEE și Norvegiene, respectiv:

1. Dezvoltarea locala și reducerea saraciei

2. Incluziunea și abilitarea romilor

3. Drepturile omului - implementare naționala

4. Copiii și tinerii la risc

5. Buna guvernare, Instituții responsabile, Transparența

 

Obiectivele și liniile de acțiune programului

 

Urmarind obiectivele celor cinci domenii ale programului, programul urmarește sa îmbunatațeasca incluziunea și abilitarea romilor și incluziunea sociala a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, sa intensifice utilizarea serviciilor sociale de catre grupurile defavorizate, sa sporeasca cunoștințele administrației centrale și locale sa puna în aplicare principiile bunei guvernari și sa sporeasca punerea în aplicare a recomandarilor formulate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru România.

 

Obiectivul general al programului este de a contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România. Prin facilitarea cooperarii și parteneriatelor între entitațile din România și statele donatoare, programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România.

 

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul programului vor fi lansate 5 solicitari specifice de propuneri de proiecte, în urmatoarele domenii: Dezvoltare locala, Reducerea saraciei, Copii și tineret la risc, Incluziunea romilor și Drepturile omului. Alte doua apeluri vor fi lansate în cadrul celor doua scheme de granturi mici, respectiv: incluziunea romilor și dezvoltarea locala.

În afara cererilor de propuneri de proiecte, în cadrul programului vor fi finanțate 4 proiecte predefinite, dupa cum urmeaza:

1. "Integrarea sociala și educaționala durabila prin activitați sportive" implementata de Universitatea Naționala de Educație Fizica și Sport (UNEFS) București, în parteneriat cu Școala Norvegiana de Științe ale Sportului;

2. "INCLUDE - Includerea copiilor și a tinerilor la risc" implementat de Consiliul Europei;

3. "Dezvoltarea capacitaților în domeniul guvernarii publice - o abordare coordonata a Centrului Guvernului României" implementata de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu OECD; și

4. "Îmbunatațirea accesului și calitații serviciilor pentru cetațeni" propusa de Asociația Comunelor din România (ACoR), în parteneriat cu Asociația Norvegiana a Autoritaților Locale și Regionale (KS) și cu Asociația Municipalitaților din România (AMR).

 

Va invitam sa urmariti in continuare site-ul FRDS si pagina de Facebook a Programului DEVLOC (https://www.facebook.com/Dezvoltare-local%C4%83-%C8%99i-reducerea-s%C4%83r%C4%83ciei-cre%C8%99terea-incluziunii-romilor-448466635570586/) pentru a fi la curent cu evenimentele de promovare ale Programului si apelurilor de propuneri de proiecte care urmeaza a fi lansate in viitorul apropiat.