Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Prezentare Generala
Prezentare Generala

Programul Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor (Dezvoltare locala)

Programul Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor este implementat de Fondul Roman pentru Dezvoltare Sociala (FRDS), în calitate de Operator de Program (OP), în parteneriat cu Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale (KS) ca partener al Programului din partea Statelor/ DPP) si Consiliul Europei (CoE) (ca organizatie internationala de parteneriat / IPO) si este finantat în cadrul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021.

Obiectivele generale ale Granturilor SEE si Norvegiene sunt de a contribui la reducerea disparitatilor economice si sociale în Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor bilaterale dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si Statele Beneficiare prin intermediul finantarii de contributii în 5 sectoare prioritare:

1. Inovare, cercetare, educatie si competitivitate

2. Incluziunea sociala, ocuparea fortei de munca în rândul tinerilor si reducerea saraciei

3. Mediul, energia, schimbarile climatice si economia cu emisii reduse de carbon

4. Cultura, societatea civila, buna guvernare si drepturile si libertatile fundamentale

5. Justitie si afaceri interne

Programul acopera 5 din cele 23 arii de program vizate de Granturile SEE si Norvegiene, respectiv:

1. Dezvoltarea locala si reducerea saraciei

2. Incluziunea si abilitarea romilor

3. Drepturile omului - implementare nationala

4. Copiii si tinerii la risc

5. Buna guvernare, institutii responsabile, transparenta

Obiectivele si liniile de actiune ale Programului

Urmarind obiectivele celor cinci domenii enuntate, Programul urmareste sa îmbunatateasca incluziunea si abilitarea romilor si incluziunea sociala a copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc, sa intensifice utilizarea serviciilor sociale de catre grupurile defavorizate, sa sporeasca cunostintele administratiei centrale si locale sa puna în aplicare principiile bunei guvernari si sa sporeasca punerea în aplicare a recomandarilor formulate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului pentru România.

Obiectivul general al Programului este de a contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale si economice la nivel national si local în România. Prin facilitarea cooperarii si parteneriatelor între entitatile din România si Statele Donatoare, Programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relatiilor bilaterale dintre Statele Donatoare si România.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul programului vor fi lansate 5 solicitari specifice de propuneri de proiecte, în urmatoarele domenii: dezvoltare locala, reducerea saraciei, copii si tineri la risc, incluziunea romilor si drepturile omului. Alte doua apeluri vor fi lansate în cadrul celor doua scheme de granturi mici, respectiv: incluziunea romilor si dezvoltare locala.

În afara cererilor de propuneri de proiecte, în cadrul Programului vor fi finantate 4 proiecte predefinite, dupa cum urmeaza:

1. "Integrarea sociala si educationala durabila prin activitati sportive", implementat de Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport (UNEFS) Bucuresti, în parteneriat cu Scoala Norvegiana de Stiinte ale Sportului;

2. "INCLUDE - Includerea copiilor si a tinerilor la risc", implementat de Consiliul Europei in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului;

3. "Dezvoltarea capacitatilor în domeniul guvernarii publice - o abordare coordonata a Centrului Guvernului României", implementat de Secretariatul General al Guvernului, în parteneriat cu OECD; si

4. "Îmbunatatirea accesului si calitatii serviciilor pentru cetateni", implementat de Asociatia Comunelor din România (ACoR), în parteneriat cu Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale (KS) Si cu Asociatia Municipalitatilor din România (AMR).

Va invitam sa urmariti in continuare site-ul FRDS si pagina de Facebook a Programului Dezvoltare locala  pentru a fi la curent cu evenimentele de promovare ale Programului si apelurilor de propuneri de proiecte care urmeaza a fi lansate in viitorul apropiat.

Legaturi externe:

Granturile SEE si Norvegiene

Punctul National de Contact

Consiliul Europei

Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale