Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Calendarul apelurilor de proiecte
Calendarul estimativ al lansarii apelurilor de proiecte

Cele 7 apeluri de propuneri de proiecte planificate in cadrul Programului Dezvoltare locala vor fi lansate in perioada 2018-2019, dupa urmatorul calendar* estimativ:

Nr. crt.

Apel

Lansare

Termen-limita de depunere a proiectelor

1.

Educatie incluziva pentru copii si tineri aflati in situatii de risc

6 decembrie 2018

28 mai 2019

2.

Reducerea saraciei (apel restrans)

12 decembrie 2018

8 mai 2019

3.

Acces la finantare

5 februarie 2019

24 aprilie 2019

4.

Dezvoltare locala

10 septembrie 2019

18 decembrie 2019

5.

Incluziunea romilor

11 septembrie 2019

18 decembrie 2019

6.

Interventii prioritare

martie 2020

 

7.

Drepturile omului

aprilie 2020

 

*urmariti periodic eventuale reactualizari ale calendarului

Apelurile care se vor lansa in cadrul Programului au in vedere finantarea unor proiecte care sa contribuie la cresterea gradului de utilizare a serviciilor sociale de catre grupurile dezavantajate, incluziunea sociala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, combaterea abandonului scolar, dezvoltarea unor masuri integrate de incluziune a romilor si de combatere a discriminarii, dezvoltarea capacitatii administratiei centrale si locale de a aplica principiile bunei guvernari, respectiv la punerea in practica a recomandarilor CEDO privind respectarea drepturilor omului in Romania.

Specificul fiecarui apel

Apelul restrans "Reducerea saraciei". In valoare de20 de milioane de euro, apelul va sprijini punerea in aplicare a masurilor nationale si locale de combatere a saraciei care sa asigure valorificarea/ dezvoltarea rezultatelor proiectelor implementate in cadrul Programului "Reducerea saraciei" (RO25), finantat prin Granturile Norvegiene 2009 - 2014. Apelul se adreseaza exclusiv organizatiilor implicate in pregatirea/implementarea proiectelor finantate prin Programul "Reducerea saraciei", respectiv UNICEF Romania, Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania, Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova, Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara, Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Fundatia Roma Education Fund Romania, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj.

Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri aflati in situatii de risc (8.581.978 de euro) promoveaza si sustine educatia incluziva si sansele egale, sporind accesul la servicii educationale si sociale. 

Apelul Acces la finantare (1.000.000 de euro) va acorda fonduri autoritatilor locale pentru a-si spori capacitatea de a aplica pentru alte finantari, respectiv pentru contractarea de servicii de asistenta tehnica pentru elaborarea documentatiei tehnice si obtinerea aprobarilor legale necesare pentru investitii/ masuri care vizeaza dezvoltarea locala in comunitati sarace/ izolate/marginalizate.

Apelul Incluziunea romilor (16.000.000 de euro) vizeaza promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a rasismului, promovarea schimburilor interculturale si consolidarea capacitatii de sprijinire a dezvoltarii in comunitatile cu procent mare de etnici romi.

Apelul Dezvoltare locala (10.090.640 de euro) vizeaza imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale (educative, de sanatate, din domeniul ocuparii etc.) a grupurilor dezavantajate.

Apelul Drepturile omului (5.868.529 de euro) este adresat entitatilor publice de la nivel national, in vederea implementarii recomandarilor emise de CEDO dupa anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minoritatilor nationale, drepturile detinutilor, drepturile copiilor si drepturile femeilor in Romania.

Apelul Interventii prioritare (1.647.059 de euro) va acorda fonduri pentru interventii de urgenta in comunitatile de romi, care sa vizeze imbunatatirea facilitatilor sociale si educationale pentru copii si tineri, cresterea accesului la servicii de sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit, facilitarea eliberarii actelor de identitate, asigurarea suportului social si juridic pentru victimele evacuarilor, promovarea schimburilor interculturaleetc.

Evenimente publice de informare

Fiecare apel va fi deschis pentru o perioada de minim doua luni. In aceasta perioada, pentru informarea tuturor partilor interesate cu privire la oportunitatile de finantare oferite de Program, FRDS va organiza seminarii de informare aferente fiecarui apel. Evenimentele vor fi anuntate si promovate pe site-ul www.frds.ro si pe pagina de Facebook a Programului.

Programul Dezvoltare locala este finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021 si este implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro (incluzand cofinantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei).