Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Relatii Bilaterale
RELATII BILATERALE

Consolidarea relatiilor bilaterale dintre Statele Donatoare si Statele Beneficiare reprezinta un obiectiv major al Granturilor SEE si Norvegiene pentru perioada 2014-2021 si, prin urmare, al Programului "Dezvoltare locala si reducere a saraciei, cresterea incluziunii romilor". In acest sens, Programul  incurajeaza si acorda sprijin entitatilor din Romania si din Statele Donatoare (Liechtenstein, Islanda si Norvegia) care actioneaza in domeniile Programului pentru a se intalni, a impartasi informatii si experiente, a discuta / a stabili parteneriate si a elabora proiecte in parteneriat care sa fie finantate in cadrul Programului.

Cooperarea intre entitatile din Romania si entitatile din Statele Donatoare sunt incurajate si facilitate pentru a face posibil transferul cunostintelor, experientelor si celor mai bune practici necesare in pregatirea, implementarea si sustenabilitatea proiectelor.  Pe termen scurt, se urmareste imbunatatirea implementarii si a rezultatelor proiectelor finantate in cadrul Programului iar, pe termen lung, consolidarea relatiilor bilaterale dintre Statele Donatoare si Romania.

 

Initiative bilaterale ale proiectelor predefinite propuse a fi finantate prin intermediul Programului "Dezvoltare locala"

 

In luna iulie 2018, FRDS a lansat o facilitate de finantare adresata promotorilor si partenerilor de proiect care vor fi implicati in implementarea proiectelor predefinite aferente Programului Dezvoltare locala. Prin intermediul acesteia, FRDS a oferit suport financiar pentru perfectarea parteneriatului bilateral si pentru elaborarea cererii de finantare aferente proiectului predefinit.  

 

Initiativele bilaterale finantate sunt urmatoarele:

 

Nr. crt. Beneficiar Proiect predefinit Partener din statele donatoare  Data semnarii contractului de finantare a initiativei bilaterale Valoare grant (EURO)
1. Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti

Integrare sociala si educationala durabila prin activitati sportive

Scoala Norvegiana de Stiinte ale Sportului 29 august 2018 4.820
2.     Asociatia Comunelor din Romania Imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor pentru cetateni Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale 6 septembrie 2018 4.820

 

RESURSE

 

Formular de scrisoare de intentie

Formular de acord de parteneriat

Contract - conditii generale

Contract - conditii specifice

Cerere de plata pentru avans

Cerere de plata intermediara

Raport privind activitatile bilaterale