Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturile SEE 2009-2014. Programul RO10 CORAI • Prezentare
Granturile SEE 2009-2014 si Programul RO10 CORAI

Granturile reprezinta finantari din partea Islandei, Liechtensteinului si Norvegiei in 15 tari din Uniunea Europeana (UE) din Europa Centrala si de Sud si din tarile baltice. Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparitatilor sociale si economice in Spatiul Economic European (SEE), respectiv intarirea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si cele beneficiare.

Pentru perioada 2009-2014, Granturile SEE si Norvegiene au vizat nevoile tarilor beneficiare in conformitate cu politicile europene mai largi pentru o economie europeana mai inteligenta, mai ecologica si mai incluziva.

In total, donatorii au acordat 3,3 miliarde de euro prin scheme de subventii consecutive intre 1994 si 2014. Din acestea, 1,8 miliarde de euro au fost canalizate prin intermediul a 150 de programe in 16 tari in perioada 2009-2014. Peste 6 000 de proiecte au primit sprijin. Proiectele finantate in aceasta perioada au fost puse in aplicare pana in aprilie 2017. Cititi despre rezultate si proiectele sustinute de Granturile SEE si Norvegiene 2009-2014 pe www.eeagrants.org. Mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegia in Romania sunt disponibile aici: www.eeagrants.ro.

DESPRE PROGRAMUL RO10 CORAI

Programul RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI) a fost finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Programul si-a propus sa contribuie la imbunatatirea situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc (cu atentie speciala acordata celor de etnie roma), prin implicarea mai activa in evolutia lor a parintilor/ tutorilor, a furnizorilor de servicii si a comunitatii in general, precum si sprijinirea demersurilor de initiere si testare a unor masuri inovative in domeniul incluziunii sociale sau de imbunatatire a celor existente. Activitatile finantate in cadrul programului au vizat reducerea diferentelor economice si sociale care separa aceste grupuri vulnerabile de restul societatii.

Programul RO10 CORAI si-a propus:

- implementarea de masuri integrate, efective si eficiente, adresate grupurilor vulnerabile de copii si tineri, care se confrunta cu riscuri specifice, in vederea promovarii incluziunii sociale

- dezvoltarea de initiative menite sa reduca inegalitatile si sa imbunateasca masurile de combatere a discriminarii grupurilor vulnerabile la excluziune sociala si economica, masuri initiate, in colaborare, de autoritati locale si regionale, impreuna cu actori din mediul privat si din societatea civila

Prin facilitarea stabilirii de parteneriate intre entitati din Romania si entitati din Islanda, Lichtenstein si Norvegia, in vederea pregatirii si implementarii de proiecte comune, programul si-a propus sa contribuie, de asemenea, la consolidarea relatiilor bilaterale dintre Romania si cele trei State donatoare.

Prin Memorandumul de Intelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a fost desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 CORAI. Acordul de Program si Acordul de implementare a Programului au fost semnate in septembrie 2013, lansarea oficiala a programului avand loc in decembrie 2013.

Programul a fost implementat in parteneriat cu Consiliul Europei (CoE)- Directoratul pentru CetatenieDemocratica si Participare, desemnat Partener de Program din partea Donatorilor

Valoarea totala a Programului a fost de 31.764.706 de euro, incluzand co-finantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei.

Pentru mai multe informatii despre Program ne puteti contacta la:

Tel./ fax:  004 021 315 34 15; 004 021 315 34 40;

E-mail: office@frds.ro

Persoana de contact: Stefan Dabu, specialist comunicare promovare