Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Despre noi • Cadru juridic
Cadru juridic

Legea de functionare

FRDS a fost infiintat prin Legea nr.129/1998 ca organism de interes public, apolitic, autonom din punct de vedere administrativ, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Guvernului.

Legea 129/ 1998 actualizata la zi

Acorduri de imprumut

In cazul proiectelor si programelor guvernamantale finantate din imprumuturi ale Guvernului Romaniei, derularea acestora se realizeaza cu respectarea prevederilor acordurilor de imprumut semnate de Ministerul Finantelor Publice cu institutiile financiare internationale, in baza carora se emit legi de ratificare, aprobate de Parlamentul Romaniei.

Acorduri de imprumut subsidiare

Ministerul Finantelor Publice deleaga responsabilitatea derulariri programelor si proiectelor finantate din imprumuturi prin semnarea cu FRDS (bilateral sau multilateral, in funcrie de agentiile implicate in implementare) a acordurilor de imprumut subsidiar.  

Manuale de operare

Fiecarui proiect sau program ii corespunde un mod specific de operare.

Tags: organism de interes public, apolitic, autonom