Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturile SEE 2009-2014. Programul RO10 CORAI • Realizari si rezultate
Realizarile si rezultatele Programului RO10 CORAI

Pe parcursul celor 4 ani de implementare a Programului, peste 18.000 de copii si 11.500 de tineri, din care cca. 40% membri ai unor comunitati de romi, au beneficiat de servicii si activitati educationale, peste 16.000 de parinti ai unor copii sau tineri la risc au beneficiat de servicii specifice de suport (informare cu privire la importanta educatiei, consiliere psihologica, educatie parentala, alfabetizare, formare etc.) si peste 7.800 de specialisti din domeniile social si educatie au dobandit noi cunostinte si abilitati in lucrul cu reprezentanti ai unor grupuri dezavantajate. De asemenea, au fost construite, reabilitate sau amenajate 42 de spatii in vederea gazduirii de servicii pentru copii si tineri aflati in situatii de risc si au fost dezvoltate 303 metodologii, instrumente si planuri de actiune menite sa combata practicile discriminatorii, respectiv excluziunea sociala si economica a grupurilor dezavantajate.

 

La momentul inchiderii Programului, toate tintele propuse au fost depasite. Astfel, situatia atingerii indicatorilor de Program a fost urmatoarea:

 

Indicatori ai programului

Propus

Realizat

Numar de masuri care se adreseaza nevoilor grupurilor vulnerabile de copii si tineri care se confrunta cu riscuri specifice

200

464

Numar de copii beneficiari directi ai Programului                                 

5.000

18,022

               - din care de etnie roma

2.000

8,468

Numar de tineri beneficiari directi ai Programului

2.000

11,757

               - din care de etnie roma

800

3,954

Numar de initiative generate si/sau pilotate/ implementate la nivel comunitar, local, regional sau national care au dezvoltat/promovat masuri antidiscriminatorii si cultura si practici incluzive, pentru a asigura egalitate de sanse pentru grupurile dezavantajate.  

25

32

Procentaj de initiative generate si/sau pilotate/ implementate de entitati publice in parteneriat cu entitati private sau ale societatii civile

60%

97%

Numar de facilitati sociale corespunzatoare (cladiri, centre, etc.) infiintate pentru furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile de copii si tineri

40

42

Nr.de parinti / tutori ai copiilor sau tinerilor apartinand grupurilor defavorizate, care nu beneficiau de sprijin adecvat si care primesc servicii specifice de suport (constientizare, consiliere, etc.)

8.000

16.393

           - din care, romi

3.000

3.673

Numar de specialisti /personal care furnizeaza servicii copiilor si tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile si care au dobandit cunostinte si abilitati specifice

350

9.674

Nr.de noi retele care vizeaza combaterea practicilor discriminatorii, excluziunea sociala si economica a grupurilor dezavantajate, initiate in comun de reprezentanti ai sectorului public, actori ai societatii civile si ai sectorului privat

10

181

Nr. de reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, regionale sau nationale si ai sectorului privat si actori ai societatii civile care dobandesc cunostinte noi, specifice privind egalitatea de gen, de sanse, discriminarea, interculturalismul, respectul pentru diversitate, etc.

450

6.050

           - din care, reprezentanti ai autoritatilor locale sau judetene din zone/localitati cu procent ridicat de romi

100

1.831

Numar de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de actiune, planuri de dezvoltare locala, etc. care au inclus masuri anti-discriminatorii, de interculturalitate, promovarea egalitatii de sanse pentru grupurile dezavantajate 

18

303

Evaluarea externa a rezultatelor Programului RO10-CORAI

Studiul de evaluarea a rezultatelor Programului, realizat in anul 2017 de Institutul Roman de Evaluare si Strategie (IRES), a concluzionat faptul ca Programul RO10-CORAI si-a atins obiectivele, atat in a€‹a€‹ceea ce priveste imbunatatirea situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, cat si in ceea ce priveste dezvoltarea initiativelor menite sa reduca inegalitatile si sa combata discriminarea grupurilor vulnerabile. Concluziile studiului indica faptul ca, in urma implementarii proiectelor, a existat o crestere a interesului copiilor si tinerilor in ceea ce priveste activitatile scolare, precum si o imbunatatire a prezentei si performantei scolare a acestora. Mai mult, programul a avut ca rezultat crearea de metode si instrumente adresate specialistilor din domeniu, necesare pentru actiuni de promovare a incluziunii sociale, precum si pentru implementarea masurilor anti-discriminare la nivelul institutiilor publice, dar si initierea unor parteneriate locale sau retele de transfer de bune practici, care au reusit sa faca mai accesibile anumite servicii adresate persoanelor vulnerabile.

 

Evaluarea externa realizata de IRES a aratat ca, in urma participarii la activitatile proiectelor:

• 8 din 10 beneficiari ai Programului sunt convinsi ca proiectele au avut o contributie mare sau foarte mare la cresterea participarii scolare a copiilor si tinerilor, precum si la promovarea incluziunii sociale;

• 85% din respondenti cred ca in urma activitatilor din proiecte s-a imbunatatit in mare si foarte mare masura interesul pentru scoala al copiilor si tinerilor, iar 9 din 10 considera ca s-a imbogatit pregatirea pentru viata a acestora;

• 2 din 3 parinti considera ca activitatile din Program au contribuit mult sau foarte mult la decizia copiilor si tinerilor de a continua studiile;

• ca urmare a Programului, 8 din 10 copii isi propun sa continue studiile la nivel liceal, iar 2 din 3 sa ajunga la facultate;

• 86% dintre elevii beneficiari considera ca, in urma participarii la proiecte, se simt atrasi de scoala mai mult decat inainte, iar 82% evalueaza ca au rezultate mai bune la invatatura decat anterior.

Interventiile sustinute prin Program au produs schimbari importante in viata membrilor comunitatilor, fie ca ne referim la copii, tineri, parinti, educatori sau specialisti. Un exemplu in acest sens il ofera unul dintre proiectele realizate in judetul Iasi:

Una din reusitele proiectului "Impreuna  pentru copii", derulat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, care a vizat reducerea absenteismului scolar in judetul Iasi, a fost sa apropie parintii de copiii lor, prin intermediul sesiunilor de educatie parentala. Parintii copiilor si tinerilor beneficiari ai proiectului au recunoscut  ca au reusit sa inteleaga mai bine importanta participarii scolare a copiilor.

 

"Proiectul asta ne-a ajutat foarte mult! Ne-a ajutat foarte mult, ca sa impingem copiii la scoala. Proiectul asta e ca o obligatie pentru noi. Am inteles mai mult faptul ca ei, copiii, trebuie sa mearga neaparat la scoala, sa continue scoala. Am pus suflet, am venit la sedinte, am venit spre binele meu si spre binele copilului, sa mearga el mai departe" (parintele unui beneficiar al proiectului).

 

"Incepem sa ascultam si copiii, ni s-a explicat ca trebuie sa fim mai calmi, sa-i ascultam atunci cand au nevoie, sa-l ascultam atunci cand vrea copilul, ca dupa copilul isi pierde interesul...nu trebuie sa-l neglijam sau sa-i vorbim urat. Ne-a ajutat foarte mult [cursul n.n.], ne-am schimbat, am fost si noi [copii n.n.] dar tratati foarte diferit, ca la tara este multa treaba, e mult de munca si nu-ti mai ramane timp pentru copii" (parintele unui beneficiar al proiectului).

Efectele benefice ale activitatilor in care au fost implicati parintii au fost resimtite si de copii:

 

"Parintii mei sunt mai intelegatori. De obicei nu prea ne asculta ce spunem noi ca…nu au timp. Dar acum mama s-a schimbat enorm. De fiecare data cand venea de la cursuri venea cu ceva nou. S-a schimbat, vorbea mai frumos. Adica nu vorbea urat nici inainte, dar altfel…" (beneficiar al proiectului).

"Cand faceam pozne tata ma certa, dar acum nu ma mai cearta, dar nici eu nu mai fac pozne". (beneficiar al proiectului).

Studiul de evaluare externa a rezultatelor Programului RO10 poate fi accesat aici