Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Apelul restrans Reducerea saraciei
Apelul restrans de proiecte "Reducerea saraciei"

Vineri, 17 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse in cadrul apelului restrans de propuneri de proiecte "Reducerea saraciei", termenul-limita de depunere fiind 8 mai 2019. Lista poate fi consultata aici.

* * *

8 mai 2019, noul termen de depunere a proiectelor

! Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunta luni, 25 martie 2019, publicarea Corrigendum-ului nr. 1 la documentele aferente apelului de propuneri de proiecte "Reducerea Saraciei". Printre altele, FRDS a modificat termenul de depunere a proiectelor in cadrul apelului. Astfel, noul termen de depunere a propunerilor de proiecte pentru apelul "Reducerea Saraciei" este 08.05.2019. Documentele de apel au fost revizuite in concordanta cu prevederile Corrigendumului si pot fi consultate AICI.

* * *

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 6 decembrie 2018, apelul restrans de propuneri de proiecte "Reducerea saraciei".

Apelul ofera suport pentru initierea unor masuri de reducere a saraciei si excluziunii sociale implementate la nivel national si/sau local, masuri care vizeaza dezvoltarea rezultatelor proiectelor finantate anterior prin Programul RO25 "Combaterea Saraciei", finantat din Granturile Norvegiene 2009-2014.

In consecinta, solicitantii eligibili in cadrul acestui apel restrans de propuneri de proiecte sunt:

 • Asociatia Misiunea Crestina Armata Salvarii din Romania (ONG)

 • Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj

 • Fundatia Roma Education Fund Romania (ONG)

 • Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale

 • Reprezentanta in Romania a Fondului Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF   

 • Directia Publica Comunitara de Asistenta Sociala a Municipiului Craiova

 • Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara

Proiectele depuse se vor adresa in mod obligatoriu nevoilor cel putin unuia dintre urmatoarele grupuri tinta principale:

 • Persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala

 • Copii (cu varste intre 3-15 ani) si tineri (cu varste intre 16-24 ani) aflati in risc de saracie si excluziune sociala

 • Parinti/tutori/alti membri ai familiei copiilor/tinerilor aflati in risc de saracie si excluziune sociala

De asemenea, pot beneficia de activitatile proiectului grupuri tinta secundare. De exemplu:

 • Profesionisti si voluntari care lucreaza cu grupuri defavorizate sau interactioneaza cu acestia (de exemplu, profesionisti si voluntari, personal didactic, personal si voluntari din sfera serviciilor sociale, politisti, jandarmi, angajati ai autoritatilor locale etc.)

 • Membri ai comunitatii care interactioneaza cu grupurile tinta principale

 • Alte categorii de persoane care pot contribui la cresterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunitatilor invecinate etc.)

Exemple de activitati eligibile:

 • Masuri pentru cresterea accesului la servicii sociale si medicale de baza;

 • Masuri care vizeaza cresterea accesului copiilor si tinerilor defavorizati la educatia formala (invatamantul anteprescolar, prescolar, primar, secundar) si non-formala;

 • Masuri care vizeaza cresterea accesului la piata fortei de munca;

 • Masuri privind imbunatatirea conditiilor de locuire;

 • Alte masuri care sprijina eforturile de combatere a saraciei si reducere a excluziunii sociale (cum ar fi schimbul de experienta intre profesionisti ai entitatilor din Romania si Norvegia).

Se asteapta ca proiectele finantate in cadrul apelului "Reducerea saraciei" sa contribuie la atingerea a cel putin unul dintre urmatoarele rezultate ale Programului:

 • 15.000 persoane apartinand grupurilor vulnerabile beneficiare deservicii sociale personalizate

 • 5 modele de interventie  aplicate in lucrul cu grupurile vulnerabile

 • 200 de orase/ comune in care vor fi fost furnizate servicii sociale pentru persoane din grupurile vulnerabile

Suma alocata acestui apel este de 20.000.000 Europrovenita din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%).

Valoarea minima a sumei care poate fi solicitata pentru implementarea unui proiect este de 500.000 Euro, iar cea maxima este de 5.000.000 Euro.

Termen limita de depunere a proiectelor: 28 martie 2019.

Important Pana la 8 aprilie 2019 pot fi depuse solicitari in cadrul apelului de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri din statele donatoare in vederea cooperarii si dezvoltarii de parteneriate pentru proiecte depuse in cadrul apelului "Reducerea saraciei"

 

Documente

Apelul restrans de propuneri de proiecte "Reducerea saraciei" V 2  RO/EN

Ghidul aplicantului V 2

Anexe la ghid:

Anexa 1 Continutul cadru al dosarului V 2

Anexa 2 Prevederile generale privind achizitiile

Anexa 3 Informatii generale privind componenta de constructii V 2

Anexa 4 HCD Reguli deplasare V 2

Cererea de finantare V 2: RO/EN

Anexe la cererea de finantare: 

Anexa 1 Bugetul proiectului V 2

Anexa 2 Graficul activitatilor

Anexa 3 Planul de comunicare si promovare a proiectului

Anexa 4 Structura echipei proiectului

Anexa 5 Acordul de Parteneriat

Anexa 6 Letter of intent and statement on eligibility -pentru partenerul din Norvegia

Anexa 7 Experienta relevanta a PP in domeniul proiectului

Anexa 8 Experienta relevanta a partenerului national

Anexa 9 Acord de colaborare V 2

 Anexa 10 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 11 Declaratie de eligibilitate

Anexa 12 Declaratie specimen de semnatura

Anexa 13 Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea capacitatii financiare, tehnice si a personalului calificat

Anexa 14 Declaratie pe proprie raspundere privind sustenabilitatea investitiei V 2

Anexa 15 Declaratie terenuri si / sau cladiri V 2

Anexa 16 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea sprijinului financiar solicitat in categoria ajutorului de stat V 2