Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri
Apelul de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

! Stadiul proiectelor depuse in cadrul apelului

FRDS anunta, vineri, 25 octombrie 2019, ca proiectele depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" se afla, in prezent, in faza de analiza a contestatiilor depuse ca urmare a comunicarii rezultatelor verificarii formale. Termenul limita de depunere a contestatiilor a fost 21.10.2019. Dupa finalizarea acestei etape, proiectele care au fost admise in urma verificarii administrative vor intra in faza de evaluare de continut.

* * *

Lista propunerilor de proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" si admise pentru evaluarea de continut 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala anunta, 20 septembrie 2019, ca a publicat lista propunerilor de proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" si admise pentru evaluarea de continut. Descarca

* * *

FRDS prelungeste perioada dedicata verificarii formale a propunerilor de proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala anunta miercuri, 14 august 2019, ca perioada aferenta verificarii formale (conformitate administrativa si eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" se prelungeste pana la data de 20 septembrie 2019, ca urmare a numarului mare de propuneri de proiecte depuse si complexitatii analizei acestora.

* * *

FRDS prelungeste perioada dedicata verificarii formale a propunerilor de proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala anunta joi, 4 iulie 2019, ca perioada aferenta verificarii formale (conformitate administrativa si eligibilitate) a propunerilor de proiecte depuse in cadrul apelului "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" se prelungeste pana la data de 15 august 2019, ca urmare a numarului mare de propuneri de proiecte depuse si complexitatii analizei acestora.

* * *

Lista proiectelor depuse in cadrul apelului de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri îi situatii de risc"

Joi, 6 iunie 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse in cadrul apelului de propuneri de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc", termenul-limita de depunere fiind 28 mai 2019. Lista poate fi consultata aici.

 
* * *
 
28 mai 2019, noul termen de depunere a propunerilor de proiecte
 
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) anunta luni, 25 martie 2019, publicarea Corrigendum-ului nr. 1 la documentele aferente apelului de propuneri de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc", apel derulat in cadrul Programului "Dezvoltare locala", termenul de depunere a proiectelor în cadrul apelului fiind prelungit pentru 28 mai 2019. Documentele de apel au fost modificate in concordanta cu prevederile Corrigendumului si sunt disponibile AICI.
 

* * *

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 12 decembrie 2018, apelul de propuneri de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc".

Apelul vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania si va finanta proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educatie de calitate, echitabila si incluziva, in raport cu nevoile fiecaruia. Proiectele finantate vor fi implementate la nivel regional sau national si se vor adresa copiilor si tinerilor in situatii de risc de abandon scolar/ parasire timpurie a scolii si celor cu cerinte educationale speciale (CES). Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si organizatiile neguvernamentale (ONG).

Proiectele vor include masuri de sprijin pentru combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii, precum activitati de identificare si monitorizare a copiilor si tinerilor in situatii de risc, sprijin educational pentru stimularea participarii sau reintegrarii scolare (mediere scolara, consiliere si orientare vocationala, activitati de alfabetizare, "scoala dupa scoala", "a doua sansa" s.a.), servicii sociale, sprijin material s.a. De asemenea, in vederea implementarii de masuri de sprijin pentru copiii si tinerii cu CES si/sau dizabilitati, sunt sustinute activitati de facilitare a identificarii si remedierii dificultatilor de invatare si psihocomportamentale, de ingrijire, asistenta si abilitare/reabilitare, servicii educationale, educativ-complementare, sociale si de socializare, desfasurate in forme de invatamant de masa, in contexte atipice (la domiciliu, in spitale etc.) sau in forme de invatamant special ori in relatie cu acestea. Alte activitati vor viza dezvoltarea resurselor umane din unitatile de invatamant si din sfera serviciilor sociale pe teme legate de educatia incluziva, imbunatatirea infrastructurii educationale si sociale, campanii de informare s.a.

Proiectele finantate in cadrul acestui apel vor aduce un impact semnificativ in viata utilizatorilor de servicii, urmand ca cel putin 4.400 de copii sau tineri aflati in risc de parasire timpurie a scolii si 440 de copii sau tineri cu CES sa primeasca servicii de suport, 1.800 de copii sau tineri sa isi imbunatateasca participarea scolara, 1.600 de parinti sa primeasca servicii de sprijin, iar 1.260 de cadre didactice sa fie instruite in ceea ce priveste lucrul cu copii si tineri in situatii de risc de abandon scolar sau cu cei cu CES.

In total, suma alocata apelului este de 8.581.978 euro, provenita din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%).

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima este de 1.500.000 euro.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019.

Important:

19 Aprilie 2019 este data pana la care puteti depune initiative bilaterale care vizeaza pregatirea si depunerea unui proiect bilateral in cadrul apelului de propuneri de proiecte "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc"

 

Documente

Corrigendum nr. 1

Apelul "Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc" V2 (engleza)

Ghidul aplicantului V2

Anexele ghidului:

Anexa 1 Continutul-cadru al dosarului proiectului V2

Anexa 2 Informatii generale privind achizitiile la nivelul proiectului

Anexa 3 Informatii generale privind componenta de constructii a proiectului V2

Anexa 4 Reguli suplimentare privind aprobarea modalitatii de calcul si decontare a drepturilor aferente deplasarii V2

Anexa 5 Metodologia de calculare a indicatorilor de program V2

Cererea de finantare V2

Anexele cererii de finantare:

Anexa 1 Bugetul proiectului (1a, 1 b, 1 c) V2

Anexa 2 Graficul activitatilor

Anexa 3 Planul de comunicare si promovare a proiectului

Anexa 4 Structura echipei de proiect

Anexa 5 Acordul de Parteneriat (romana si engleza)

Anexa 6 Letter of intent and statement on eligibility -pentru partenerul din Norvegia

Anexa 7 Experienta relevanta a PP in domeniul proiectului

Anexa 8 Experienta relevanta a partenerului national in domeniul proiectului

Anexa 9 Acord de colaborare V2

Anexa 10 Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal (romana si engleza)

Anexa 11 Declaratie de eligibilitate

Anexa 12 Declaratie specimen de semnatura

Anexa 13 Declaratia pe propria raspundere privind asigurarea capacitatii financiare, tehnice si a personalului calificat

Anexa 14 Declaratie pe proprie raspundere privind sustenabilitatea proiectului

Anexa 15 Declaratie terenuri si / sau cladiri V2

Anexa 16 Declaratie privind respectarea principiului non-segregarii

Anexa 17 Declaratie privind neincadrarea sprijinului financiar solicitat in categoria ajutorului de stat V2