Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi • Achizitii
Achizitii

Proba 1

 

Anunţ privind achiziția de echipamente IT, contract finantat prin Programul "Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei si Cresterea Incluziunii Romilor"

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anuntă demararea procedurii de achizitie directă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente IT

Coduri CPV: 

30213000-5 Computere personale,  

30231000-7 Ecrane şi console de computere,

30232110-8 Imprimante laser,

48620000-0 Sisteme de operare,

48000000-8 Pachete software şi sisteme informatice. 

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 16.10.2019, ora 16.00, conform anuntului publicitar postat in SEAP nr. ADV1108554.

Documentația de atribuire se poate descărca aici.

 

 * * *

Anunt privind achizitia de servicii de internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la internet a retelei locale FRDS, contract, finantat prin Programul Dezvoltare Locala

          Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii de internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la internet a retelei locale FRDS

Cod CPV:

  • 72400000-4 Servicii de internet.            

          Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limita de depunere 13.06.2019, ora 16.00.

Fisa de date, caietul de sarcini, DUAE si formularele necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca aici:

Caiet de sarcini

Documentatie de atribuire

DUAE

Formulare

* * *

Anunt privind achizitia de servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a cererilor de finantare si a proiectelor, precum si a initiativelor bilaterale finantate prin Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor"

24.04.2019 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a cererilor de finantare si a proiectelor, precum si a initiativelor bilaterale finantate prin Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor".  

Coduri CPV:

  • 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicatie,

  • 72212331-8 Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor,

  • 72212333-2 Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea contactelor.            

          Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, inainte de termenul limita de depunere 13.05.2019, ora 16.00.

Fisa de date, caietul de sarcini, clauzele contractuale, DUAE si formularele necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca aici.

NOU: Anunt de tip erata privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la 27.05.2019