Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi • Achizitii
Achizitii

Anunt privind achizitia de servicii de internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la internet a retelei locale FRDS, contract, finantat prin Programul Dezvoltare Locala

          Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii de internet fix si mobil, necesare asigurarii legaturii la internet a retelei locale FRDS

Cod CPV:

  • 72400000-4 Servicii de internet.            

          Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limita de depunere 13.06.2019, ora 16.00.

Fisa de date, caietul de sarcini, DUAE si formularele necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca aici:

Caiet de sarcini

Documentatie de atribuire

DUAE

Formulare

* * *

Anunt privind achizitia de servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a cererilor de finantare si a proiectelor, precum si a initiativelor bilaterale finantate prin Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor"

24.04.2019 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului de servicii de dezvoltare software pentru realizarea componentei MIS de administrare a cererilor de finantare si a proiectelor, precum si a initiativelor bilaterale finantate prin Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor".  

Coduri CPV:

  • 72212000-4 Servicii de programare de software de aplicatie,

  • 72212331-8 Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor,

  • 72212333-2 Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea contactelor.            

          Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, inainte de termenul limita de depunere 13.05.2019, ora 16.00.

Fisa de date, caietul de sarcini, clauzele contractuale, DUAE si formularele necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca aici.

NOU: Anunt de tip erata privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la 27.05.2019