Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • * W Noutati 11
Arhiva Noutati

FRDS a lansat apelul restrans Reducerea saraciei

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat joi, 6 decembrie 2018, apelul restrans de propuneri de proiecte "Reducerea saraciei".

Apelul ofera suport pentru implementarea unor masuri de reducere a saraciei si excluziunii sociale derulate la nivel national si/sau local, masuri care vizeaza dezvoltarea rezultatelor proiectelor finantate anterior prin Programul RO25 "Combaterea Saraciei", finantat din Granturile Norvegiene 2009-2014.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 28 martie 2019. Intreaga documentatie aferenta apelului este disponibila AICI.

* * *

Programul Dezvoltare locala, la start: 82,3 milioane de euro pentru dezvoltare locala, reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor

Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021, a fost lansat joi, 13 septembrie, intr-un cadru oficial, la Hotel Marshal Garden din Bucuresti. Evenimentul de lansare s-a bucurat de un interes crescut in randul potentialilor beneficiari, peste 115 reprezentanti ai unor autoritati publice centrale si locale, ai societatii civile, dar si participanti din Norvegia si de la Consiliul Europei onorand invitatia de a lua parte la acest moment inaugural.

In cuvantul adresat participantilor, d-na Mihaela Toader, secretar de stat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a descris Programul "Dezvoltare locala" drept unul extrem de important in cadrul mecanismelor financiare SEE si Norvegian. Vorbim despre sume considerabile alocate unor arii de mare importanta pentru Romania, de la dezvoltare locala la incluziune sociala, sprijinirea tinerilor aflati in situatii de risc si intarirea parteneriatelor cu statele donatoare. Toate sunt egal importante si toate necesita atentie sporita atat din partea autoritatilor, cat si din partea celor care implementeaza proiectele, a spus Mihaela Toader.

La randul sau, d-na Lise Kleven Grevstad, Ambasadorul Regatului Norvegiei in Romania, a tinut sa sublinieze importanta educatiei si a investitiilor in incluziunea sociala pentru traiectoria unui stat, in acest sens oferind chiar exemplul Norvegiei. Una dintre cele mai eficiente modalitati de a promova incluziunea sociala este educatia. De aceea, educatia este una din investitiile fundamentale ale acestui program. Accesul la educatie a fost crucial in procesul de dezvoltare al tarii mele, a spus d-na Lise Kleven Grevstad.

Este cel mai complex si extins program din punct de vedere financiar din intreg portofoliul de programe finantate de tarile din Spatiul Economic European, cu un buget de 82,3 milioane de euro. Pe langa obiectivele generale ale Granturilor, Programul propune un numar de obiective specifice, cum ar fi cresterea accesului la servicii pentru populatia de etnie roma, dezvoltarea de instrumente anti-discriminare, sprijinirea copiilor si a tinerilor in situatii de risc, consolidarea capacitatii sistemului educational de a oferi educatie incluziva si de a spori calitatea serviciilor, dar si implementarea de recomandari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, a subliniat, la randul sau, d-na Mihaela Peter, Director executiv al Fondului Roman pentru Dezvoltare Sociala, organizatia responsabila cu managementul Programului. Programul este implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale.

Conferinta de lansare a Programului a fost un prilej de a promova in randul participantilor oportunitatile de finantare oferite de Program, in urmatorii doi ani fiind planificata lansarea a 7 apelurile de propuneri de proiecte, in arii precum dezvoltarea locala, reducerea saraciei, incluziunea romilor, copii si tineri la risc, buna guvernare, drepturile omului. Au fost prezentate, de asemenea, in cadrul conferintei si cele 4 proiecte predefinite care urmeaza a fi finantate prin intermediul Programului, proiecte de implementarea carora sunt responsabile Asociatia Comunelor din Romania (ACoR), Secretariatul General al Guvernului Romaniei (SGG), Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport (UNEFS) si Consiliului Europei (CoE).

In acelasi timp, a fost subliniata si importanta acordata prin Program consolidarii relatiilor bilaterale dintre Romania si statele donatoare. Astfel, Programul va finanta initiative bilaterale menite sa contribuie la dezvoltarea unor relatii sustenabile de cooperare, parteneriat si schimb de experienta intre entitati din Romania si entitati din Islanda, Liechtenstein si Norvegia care activeaza in ariile Programului.

Detalii despre Programul "Dezvoltare locala" sunt disponibile pe www.frds.ro si pe pagina de Facebook a Programului.

Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE si Norvegiene, vizitati www.eeagrants.org si www.eeagrants.ro.

* * *

Granturi SEE si norvegiene pentru dezvoltare locala si cresterea incluziunii grupurilor dezavantajate

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) lanseaza joi, 13 septembrie 2018, intr-un cadru oficial, Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor", prin care vor fi finantate masuri menite sa creasca gradul de utilizare a serviciilor sociale de catre grupurile dezavantajate, sa contribuie la incluziunea sociala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc, la combaterea abandonului scolar si la incluziunea romilor si combaterea discriminarii, sa dezvolte capacitatea administratiei centrale si locale de a aplica principiile bunei guvernari, respectiv sa sprijine punerea in practica a recomandarilor CEDO privind respectarea drepturilor omului in Romania.

Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala) este finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene 2014-2021 si este implementat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in parteneriat cu Consiliul Europei si cu Asociatia Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia. Programul are un buget total de 82.352.941 de euro(incluzand cofinantarea de 15% acordata de Guvernul Romaniei).

Pentru atingerea obiectivelor propuse, in cadrul Programului vor fi lansate, in perioada 2018-2019, patru apeluri deschise de propuneri de proiecte, respectiv:

1. Dezvoltare locala (10.090.640 de euro), apel care vizeaza imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale (inclusive educative, de sanatate, din domeniul ocuparii etc.) a grupurilor dezavantajate.

2. Copii si tineri in situatii de risc (8.581.978 de euro), apel care promoveaza si sustine educatia incluziva si sansele egale, sporind accesul si utilizarea serviciilor educationale.

3. Incluziunea romilor (16.000.000 de euro), apel care vizeaza promovarea incluziunii sociale, combaterea discriminarii si a rasismului, promovarea schimburilor interculturale si consolidarea capacitatii de sprijinire a dezvoltarii in comunitatile cu procent mare de etnici romi.

4. Drepturile omului (5.868.529 de euro), apel adresat entitatilor publice de la nivel national, in vederea implementarii recomandarilor emise de CEDO dupa anul 2015 privind drepturile persoanelor cu handicap, drepturile minoritatilor nationale, drepturile detinutilor, drepturile copiilor si drepturile femeilor in Romania.

De asemenea, in cadrul Programului se acorda finantari si prin intermediul a doua scheme de granturi mici, respectiv:

1.   Interventii prioritare pentru incluziunea romilor (1.647.059 de euro), apel care acorda fonduri pentru interventii de urgenta care sa vizeze imbunatatirea facilitatilor sociale si educationale pentru copii si tineri, cresterea accesului la servicii de sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit, facilitarea eliberarii actelor de identitate, asigurarea suportului social si juridic pentru victimele evacuarilor, promovarea schimburilor interculturale etc.

2.   Sprijin pentru dezvoltarea locala (1.000.000 de euro), apel care acorda fonduri autoritatilor locale pentru a-si spori capacitatea de a aplica pentru alte finantari, respectiv pentru contractarea de servicii de asistenta tehnica pentru elaborarea documentatiei tehnice si obtinerea aprobarilor legale necesare pentru investitii/ masuri care vizeaza dezvoltarea locala in zonele sarace.

Pentru a contribui la intarirea relatiilor bilateraledintre Romania si statele donatoare, Programul sprijina cooperarea, parteneriatele si schimbul de experienta intre entitati din Romania si entitati din Islanda, Liechtenstein si Norvegia care activeaza in ariile Programului.

* * *

Programul Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor, start

 

Programul "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, este aproape de lansarea oficiala, in urma semnarii de catre cele trei State Donatoare, Islanda, Liechtestein, Norvegia si Guvernul Romaniei, a acordului de program. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program al Programului Dezvoltare locala, va organiza, in urmatorii 2 ani, mai multe apeluri de propuneri de proiecte destinate finantarii de proiecte care sa reduca disparitatíle sociale si sa contribuie la intarirea relatiilor bilaterale cu statele donatoare.

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de Operator de Program, anunta ca, in luna iunie 2018, a fost semnat acordul de program privind finantarea Programului "Dezvoltare locala si reducerea saraciei, cresterea incluziunii romilor".

Bugetul total al Programului Dezvoltare locala este de 82.352.941 euro, din care 70.000.000 euro din granturile acordate de Islanda Lichtenstein si Norvegia (25.000.000 Euro, Granturi SEE si 45.000.000 Granturi Norvegiene) si 12.352.941 euro cofinantare publica nationala. Programul are doi parteneri: Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale si Consiliului Europei.

Programul Dezvoltare locala urmareste sa creasca incluziunea romilor, sa intensifice utilizarea serviciilor sociale de catre grupurile defavorizate, sa sporeasca capacitatea administratiei centrale si locale de a pune in aplicare principiile bunei guvernari si sa contribuie la respectarea drepturilor omului in Romania.

Prin facilitarea cooperarii si parteneriatelor intre entitatile din Romania si statele donatoare, programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relatiilor bilaterale dintre statele donatoare si Romania.

Pentru atingerea acestor obiective, in cadrul programului vor fi lansate, in perioada 2018-2019, cinci cereri de propuneri de proiecte (apeluri), in urmatoarele domenii: dezvoltare locala, reducerea saraciei, copii si tineri la risc, incluziunea romilor si drepturile omului.

Alte doua apeluri vor fi lansate in cadrul a doua scheme de granturi mici, respectiv: interventii prioritare pentru incluziunea romilor si sprijin pentru dezvoltarea locala.

In afara cererilor de propuneri de proiecte, in cadrul programului vor fi finantate 4 proiecte predefinite, dupa cum urmeaza:

1. "Integrarea sociala si educationala durabila prin activitati sportive", implementat de Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Bucuresti, in parteneriat cu Scoala Norvegiana de Stiinte ale Sportului;

2. "INCLUDE - Incluziunea sociala a copiilor si tinerilor la risc", implementat de Consiliul Europei;

3. "Dezvoltarea capacitatilor in domeniul guvernarii publice - o abordare coordonata a Centrului Guvernului Romaniei", implementat de Secretariatul General al Guvernului, in parteneriat cu OECD; si

4. "Imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor pentru cetateni", implementat de Asociatia Comunelor din Romania, in parteneriat cu Asociatia Norvegiana a Autoritatilor Locale si Regionale si cu Asociatia Municipalitatilor din Romania.

Pentru a afla informatii la zi despre program, va invitam sa urmariti site-ul FRDS si pagina de Facebook a Programului Dezvoltare locala.


* * *

Intalnire de consultari pe marginea Programului Dezvoltare locala si combaterea saraciei, imbunatatirea incluziunii romilor

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala a organizat vineri, 17 martie 2017, o intalnire de consultari pe marginea Programului "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor", care urmeaza a fi finantat prin intermediul Granturilor SEE si Norvegiene pentru perioada 2014-2021.

La eveniment au participat 37 de reprezentanti ai unor autoritati si institutii publice de la nivel central si local, ai mediului universitar, respectiv ai unor organizatii neguvernamentale si interguvernamentale care activeaza in Romania in ariile programului. Au fost prezenti, de asemenea, reprezentanti ai Asociatiei Autoritatilor Locale si Regionale din Norvegia (KS) si ai Consiliului Europei (CoE), in calitate de parteneri ai programului, precum si ai Oficiului Mecanismului Financiar (OMF) si ai Punctului National de Contact (PNC). Detalii despre eveniment gasiti pe site-ul web al programului CORAI.