Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Schema de granturi mici Acces la finantare
Schema de granturi mici "Acces la finantare"

Miercuri, 3 iulie 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse in cadrul schemei de granturi mici "Acces la finantare" care au fost declarate admise in urma evaluarii administrative (formala si de eligibilitate). Lista poate fi consultata AICI.

* * *

Luni, 13 mai 2019, FRDS a publicat lista proiectelor depuse in cadrul schemei de granturi mici "Acces la finantare", termenul-limita de depunere fiind 24 aprilie 2019. Lista poate fi consultata aici.

* * *

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021, a lansat in data de 5 februarie 2019 schema de granturi mici "Acces la finantare".

Schema de grant are ca obiectiv cresterea capacitatii autoritatilor locale de a obtine finantari pentru implementarea masurilor prevazute in strategiile si planurile locale de dezvoltare, vizand dezvoltarea locala si reducerea saraciei in comunitati sarace, izolate, marginalizate. In acest context, prin intermediul schemei de granturi mici FRDS va finanta elaborarea de documentatii tehnice in vederea realizarii de investitii comunitare, constand »čn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea infrastructurii sociale (proiecte ce vizeaza infrastructura pentru servicii sociale, pentru educatie, sanatate, ocuparea fortei de munca), infrastructurii destinate alimentarii cu apa (proiecte ce vizeaza asigurarea alimentarii cu apa a unitatilor care furnizeaza servicii sociale), infrastructurii de canalizare (proiecte ce vizeaza evacuarea apelor uzate pentru unitatile care furnizeaza servicii sociale), a drumurilor, podurilor si podetelor (proiecte ce vizeaza drumuri de interes judetean, drumuri de interes local, poduri si podete ce faciliteaza grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale), respectiv a locuintelor (proiecte ce vizeaza locuinte sociale).

Promotorii de proiect eligibili sunt autoritati ale administratiei publice locale, respectiv comune, orase (inclusiv municipii) si judete pe teritoriul carora se afla comunitati marginalizate rurale sau mic-urbane (cu pana la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de saracie sau excluziune sociala, care vor beneficia de investitiile care urmeaza a fi realizate prin finantarea ulterioara ce va fi obtinuta de beneficiarii schemei de grant.

In total, suma alocata acestei scheme de grant este de 1.000.000 de euro si provine din Granturile SEE 2014 - 2021 (85%) si cofinantarea publica (15%). Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maxima este de 40.000 de euro. Termenul limita de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019.

!IMPORTANT! Pana la 28 martie 2019 pot fi depuse solicitari in cadrul apelului de initiative bilaterale destinate identificarii de parteneri din statele donatoare in vederea cooperarii si dezvoltarii de parteneriate pentru proiecte depuse in cadrul schemei de granturi mici "Acces la finantare"

 

Documente

Textul apelului Schema de granturi mici "Acces la finantare": RO/EN

Ghidul aplicantului

Anexe:

Anexa A Prevederi generale privind achizitiile

Anexa B Continutul - cadru al dosarului

Cererea de finantare

Anexe:

Anexa 1 Fisa validare comunitate marginalizata 

Anexa  2 Minuta intalnirii comunitare

Anexa 3 Declaratie nonsegregare

Anexa 4 Nota conceptuala

Anexa 5 Bugetul proiectului 

Anexa 6 Grafic activitati

Anexa 7 Plan de comunicare si promovare 

Anexa 8 a Acord de parteneriat - RO

Anexa 8 b Partnership agreement - EN 

Anexa 9 Letter of intent and statement eligibility

Anexa 10 Capacitatea PP

Anexa 11 Capacitatea partenerului national

Anexa 12 Declaratie date

Anexa 13 Declaratie eligibilitate

Anexa 14 Declaratie semnatura

Anexa 15 Declaratie propria raspundere

Anexa 16 Structura echipa de proiect  

Anexa 17 Declaratie sustenabilitate

Anexa 18 Declaratie ajutor de stat

Anexa 19 Declaratie terenuri cladiri