Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Apelul Dezvoltare locala
Apelul de proiecte "Dezvoltare locala"

!NOU Accesati lista completa cu intrebari si raspunsuri in legatura cu apelul Dezvoltare locala

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat marti, 10 septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte "Dezvoltare Locala".

In total,suma alocata apelului este de 10.090.640 Euro, provenita din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%).

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima este de 2.500.000 euro.

Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de masuri in scopul prevenirii si combaterii saraciei si excluziunii sociale si care sa contribuie la cresterea accesului grupurilor defavorizate la serviciile sociale, precum si la cresterea nivelului de satisfactie ale acestor grupuri cu privire la calitatea acestor servicii. Proiectele finantate in cadrul apelului "Dezvoltare locala" vor contribui cel putin la realizarea urmatorilor indicatori:

  • 5.000 de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate furnizate in minim 140 de orase/ comune/ localitati

  • 5 modele de interventie aplicate in lucrul cu grupurile vulnerabile

Solicitantii eligibili sunt entitatile publice, organizatiile neguvernamentale si asociatiile autoritatilor locale impreuna cu parteneri din Romania si/sau Norvegia.

Activitatile sustinute de proiectele finantate in cadrul acestui apel vor viza cagrup-tinta principal persoanele varstnice, copiii afectati de migratia parintilor, persoanele cu dizabilitati, cu boli grave/ in faza terminala, victimele ale abuzurilor si violentei in familie, alte categorii de grupuri vulnerabile si au in vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistenta, de ingrijire sociala, medicala, in vederea accesului pe piata muncii, precum si promovarea si replicarea noi modele de interventie pentru grupuri vulnerabile. De asemenea, alte exemple de masuri vizeaza investitii in accesibilitatea fizica si informationala a serviciilor de asistenta sociala, medicala si a institutiilor de invatamant, precum si asistenta, sprijin si insotire in vederea solutionarii situatiei locative pentru grupurile vulnerabil si investitii in achizitionarea, renovarea sau constructia de locuinte pentru grupuri vulnerabile.

Durata proiectelor este cuprinsa intre 18 luni si 36 de luni.

Termenul-limita de depunere a proiectelor este18 decembrie 2019.

Documente (descarca arhiva completa)

I. Apelul de proiecte "Dezvoltare locala": RO/EN

II. Ghidul aplicantului

Anexe ghid:

1. Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal: RO/EN

2. Continutul-cadru al dosarului proiectului

3. Informatii generale privind achizitiile la nivelul proiectului

4. Informatii generale privind componenta de constructii a proiectului

5. Reguli suplimentare privind decontarea costurilor aferente deplasarii in alta localitate din tara sau din strainatate

6. Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

III. Cererea de finantare

Anexe CF:

Anexa 1 Bugetul proiectului (1a, 1 b, 1 c)

Anexa 2 Graficul activitatilor

Anexa 3 Planul de comunicare si promovare a proiectului

Anexa 4 Structura echipei de proiect

Anexa 5 Acordul de Parteneriat: RO/EN

Anexa 6 Letter of intent and statement on eligibility -pentru partenerul din Norvegia

Anexa 7 Experienta relevanta a PP in domeniul proiectului

Anexa 8 a Experienta relevanta a partenerului national in domeniul proiectului

Anexa 8 b Experienta relevanta a partenerului norvegian

Anexa 9 Acord de colaborare

Anexa 10 Declaratie de eligibilitate

Anexa 11 Declaratie terenuri si / sau cladiri

Anexa 12 Declaratie pe propria raspundere privind asigurarea capacitatii financiare, tehnice si a personalului calificat

Anexa 13 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea sprjinului financiar solicitat in categoria ajutorului de stat