Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Granturi SEE&Norvegiene - Prog Dezvoltare Locala • Apelul Cresterea incluziunii si abilitarea romilor
Apelul de proiecte "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"

! Nou: Lista indicativa a proiectelor finanțate din Programul RO10 și care pot face obiectul proiectelor ce vor solicita finanțare în cadrul Apelului nr 1 "Creșterea incluziunii și abilitarea romilor" - Alocarea Tematică B - Dezvoltarea capacității centrelor existente derulat în cadrul programului dezvoltare locală

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul "Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 11 septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor".

In total, suma alocata apelului este de 16,000,000 Euro, provenita din Granturile SEE 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%). Aceasta suma este distribuita in 3 alocari tematice:

 1. Proiecte de furnizare de servicii - 10,000,000 Euro
 2. Proiecte de dezvoltare a capacitatii centrelor educationale / after school / de zi existente si care lucreaza cu un procent ridicat de copii si tineri romi - 3,000,000 Euro
 3. Proiecte de abilitare (empowerment) - 3,000,000 Euro

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300,000  euro, iar cea maxima este de 1.000.000 euro.

Proiectele finantate in cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din urmatoarele obiective:

 1. Cresterea accesului si a calitatii serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, in urmatoarele sectoare: asistenta sociala, educatie, ocupare, sanatate si locuire.
 2. Consolidarea capacitatii centrelor educationale / after school / de zi existente care lucreaza cu un procentaj ridicat de copii si tineri romi.
 3. Abilitarea romilor.
 4. Combaterea oricarei forme de discriminare a romilor.

Solicitantii eligibili sunt organizatiile neguvernamentale, entitatile publice si asociatiile autoritatilor locale.

In functie de alocarea tematica in cadrul careia sunt depuse, proiectele se vor adresa urmatoarelor grupuri tinta:

 • Persoane si familii de etnie roma in situatii de vulnerabilitate, de risc sau confruntandu-se cu diverse forme de excluziune socio-economica;
 • Persoane de etnie roma, in special femei si tinere rome, cu niveluri scazute de constientizare cu privire la drepturi si participare in viata comunitatii;
 • Experti si lideri romi;
 • Specialisti/voluntari din domeniile educatiei, sanatatii, ocuparii, serviciilor sociale, administratiei publice, sectorului ONG, implicati in furnizarea de servicii persoanelor de etnie roma;
 • Membri ai comunitatii apartinand populatiei majoritare.

Activitatile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obtinerea documentelor de identitate, servicii educationale, servicii de ocupare, servicii pentru sanatate, imbunatatirea conditiilor de locuit); furnizarea de informatii persoanelor de etnie roma, in special femeilor si tinerelor rome, cu privire la modalitati de afirmare a drepturilor acestora, modalitati de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanelor de etnie roma; activitati de crestere a responsabilitatii si a capacitatii autoritatilor si institutiilor publice de a fi mai incluzive; activitati care promoveaza capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului si a voluntarilor care lucreaza cu persoane de etnie roma; campanii de crestere a constientizarii pe teme anti-discriminare, tintind populatia majoritara, care sa promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta impotriva antigipsismului, stereotipurilor si hartuirii; schimburi de bune practici in domeniul proiectului cu entitati din Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Durata recomandata a proiectelor este cuprinsa intre 12 si 36 luni.

Termenul-limita de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.

Documente (descarca tot pachetul de documente arhivat)

I. Apelul "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor": RO/EN

II. Ghidul aplicantului

Anexele ghidului:

1. Declaratia privind prelucrarea datelor cu caracter personal: RO/EN

2. Continutul-cadru al dosarului proiectului

3. Informatii generale privind achizitiile la nivelul proiectului

4. Informatii generale privind componenta de constructii a proiectului

5. Reguli suplimentare privind decontarea costurilor aferente deplasarii in alta localitate din tara sau din strainatate

6. Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

III. Cerere de finantare:

Anexe ale CF:

Anexa 1 Bugetul proiectului (1a, 1 b, 1 c)

Anexa 2 Graficul activitatilor

Anexa 3 Planul de comunicare si promovare a proiectului

Anexa 4 Structura echipei de proiect

Anexa 5 Acordul de Parteneriat: RO/EN

Anexa 6 Letter of intent and statement on eligibility 

Anexa 7 Experienta relevanta a PP in domeniul proiectului

Anexa 8 a Experienta relevanta a partenerului national in domeniul proiectului

Anexa 8 b Experienta relevanta a partenerului din statele donatoare

Anexa 9 Acord de colaborare

Anexa 10 Declaratie de eligibilitate

Anexa 11 Declaratie terenuri si / sau cladiri

Anexa 12 Declaratie pe propria raspundere privind asigurarea capacitatii financiare, tehnice si a personalului calificat

Anexa 13 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea sprjinului financiar solicitat in categoria ajutorului de stat

Lista centrelor finantate din Programul RO10 - valabil pentru Alocarea tematica B