Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Programe incheiate • Alte programe
Alte programe


    *   *   *

 VBF - Un viitor mai bun pentru femei   

Obiectivul general al proiectului este de a promova un rol activ pentru femeile din medii dezavantajate - mediul rural si mici orase cu economie preponderent agrara, femei apartinand minoritatilor etnice - prin sprijinirea lor in initierea  si gestionarea de mici afaceri si activitati sau proiecte comunitare.


Rolul FRDS

In calitate de partener, rolul major al FRDS este de a elabora o analiza-diagnostic asupra potentialului de dezvoltare a antreprenoriatului feminin si de a derula o campanie ampla de informare si facilitare la nivelul comunitatilor locale. In termeni specifici, printre atributiile FRDS se regasesc activitati precum:
   - selectarea zonelor de interventie, identificarea antreprenorilor sociali persoanelor-resursa si a nevoilor de formare, crearea de grupuri mixte pentru egalitatea de sanse si a retelei de persoane resursa, identificarea nevoilor de instruire si asistenta ale potentialilor beneficiari Ratiunea proiectului se inscrie in eforturile depuse de catre FRDS de-a lungul timpului pentru a dezvolta antreprenoriatul economic si social la nivelul comunitatilor dezavantajate, pentru a concilia "dezvoltarea comunitara", "dezvoltarea profesionala" si "viata de familie", precum si de a reduce riscurile de excluziune de pe piata muncii si perpetuarea dependentei de economia de subzistenta.

Perioada - 2008-2011

Obiective generale:
   - promovarea unui rol activ pentru femeile din medii dezavantajate
   - sprijinirea femeilor in initierea si gestionarea de mici afaceri si proiecte comunitare

Beneficiari:
   - comunitati rurale si orase mici (sub 20.000 locuitori)

Valoare proiect: - 16, 7 mil. lei

Finantatori:
   -Fondul Social European, axa 6.3.- "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", prin Autoritatea de Management POSDRU, din cadrul MMFPS.

Rezultate preconizate:
   - 700 de femei vor finaliza programe de instruire
   - 100 de proiecte de afaceri si proiecte servicii de ingrijire asistate
   - 50 mici afaceri si proiecte comunitare gata sa-si inceapa activitatile
   - 100 de grupuri mixte pentru egalitatea de sanse functionale,
   - retea nationala/ asociatie a femeilor din medii dezavantajate infiintata


Impact preconizat:

Proiectul va contribui la inlaturarea prejudecatilor si stereotipurilor de gen, la formarea unei culturi antreprenoriale in randul femeilor, precum si la reducerea deficitului de asociere din mediul rural si orasele mici FRDS a castigat acest proiect alaturi de Depro Inovatie (in calitate de aplicant), Centrul pentru Educatie Economica si Dezvoltare si Asociatia Amfar Galitia.

Rezultate intermediare la 31/10/2009

Rezultate intermediare la 31/12/2009

Rezultate intermediare la 30/06/2010

                                                          *   *   *

Proiectul "Combaterea discriminarii si cresterea potentialului de angajare a femeilor din mediul rural" are ca scop promovarea drepturilor femeilor si a familiilor provenind in special din mediul rural. Prin acest proiect se vor oferi servicii de informare, de sprijin si de consiliere pentru asigurarea unei participari socio-economice echilibrate a femeilor in comunitate.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la stimularea si cresterea ratei de ocupare a populatiei feminine din mediul rural, prin intermediul unor actiuni integrate directionate catre reducerea inegalitatii de sanse si cresterea accesului la un loc de munca.

Obiective specifice:

1. Combaterea stereotipurilor de gen si atragerea femeilor pe piata muncii - prin actiuni de informare si constientizare pentru combaterea stereotipurilor de gen, in special a celor care sprijina ideea ca activitatea profesionala remunerata este specifica barbatilor, iar munca din cadrul caminului este proprie femeilor.

2. Imbunatatirea capacitatii de angajare a femeilor din mediul rural prin cresterea nivelului de pregatire - calificarea/recalificarea si orientarea femeilor din mediul rural cu scopul cresterii sanselor acestora la un loc mai bun pe piata muncii. 

Proiectul raspunde, astfel, obiectivelor specifice ale PODSRU, Domeniului Major de Interventie 6.3. - "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", contribuind la promovarea principiului egalitatii de sanse si la combaterea stereotipurilor de gen

 Rolul FRDS

In calitate de partener, rolul major al FRDS este de a elabora o analiza-diagnostic asupra accesului femeilor din zonele rurale pe piata muncii. In termeni specifici, atributiile FRDS rezida în 1) alcatuirea unui catalog de bune practici, prin realizarea unei analize comparative a planurilor si practicilor dezvoltate în spatiile rurale UE pentru cresterea nivelului de ocupare a populatiei de sex feminin. 2) formularea de recomandari pentru delimitarea ariilor de interventie, pe baza unei analize detaliate in profil regional si teritorial 3) evaluarea  constrangerilor si oportunitatilor de (re)insertie pe piata muncii, precum si a nevoilor specifice de dezvoltare profesionalaprin desfasurarea unei cercetari cantitativ-calitative in comunitati rurale din zone de interventie potentiale 4) identificarea alternativelor si directiilor de configurare si functionare a centrelor de suport regionale ce vor fi înfiintate în cadrul proiectului

Ratiunea proiectului se inscrie in eforturile depuse de catre FRDS de-a lungul timpului pentru a dezvolta antreprenoriatul economic si social la nivelul comunitatilor dezavantajate, pentru a concilia "dezvoltarea comunitara", "dezvoltarea profesionala" si "viata de familie", precum si de a reduce riscurile de excluziune de pe piata muncii si perpetuarea dependentei de economia de subzistenta.

Perioada - 2010-2012

Beneficiari:- comunitati rurale din 4 regiuni de dezvoltare

Valoare proiect: - 17.7 mil. lei

Finantatori:

   -Fondul Social European, axa 6.3.- "Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii", prin Autoritatea de Management POSDRU, din cadrul MMFPS.

Parteneri:

o           Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural - beneficiarul finantarii,

o           Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) - partener,

o           Agentia de publicitate Saatchi&SaatchiX Pubilcitate SRL- partener

o           Asociatia Agrara a Agricultorilor Tineri din Almeria (Spania) - ASAJA ALMERIA - partener transnational.

Detalii

                                                           *   *   *

PGF - Project Generation Facility

PGF este o componenta a initiativei Making the Most of EU funding for Roma inclusion (MtM).

Sopul proiectului PGF Romania pentru primul an este de acontribui la o dezvoltare durabila si echitabila a comunitatilor de romi din Romania si combaterea excluziunii prin furnizarea de asistenta integrata (financiara si tehnica) pentru dezvoltarea capacitatilor membrilor comunitatilor de romi pentru a intra in competitia pentru fondurile structurale ale UE.

Perioada:Octombrie 2009 - Septembrie 2010. Proiectul a fost extins pana la 31 martie 2011 (anul I)

Rolul FRDS

In calitate de partener, rolul FRDS in proiect este de a furniza expertiza si asistenta tehnica catre autoritati locale pentru elaborarea de proiecte finantabile prin fonduri structurale. Printre atributiile FRDS se mai numara elaborarea unei analize asupra nevoilor de suport la nivelul autoritatilor locale privind accesul la fonduri europene pentru comunitatile de romi, parti integrate ale procesului de facilitare cum ar fi  informarea comunitatilor, implicarea persoanelor de etnie roma apartinatoare comunitatilor facilitate in elaborarea cererilor de finantare in vederea cresterii capacitatilor de absorbtie a fondurilor structurale.

Obiective

(1)   Sprijinirea comunitatilor de romi din Romania pentru o dezvoltare durabila si echitabila;

(2)     Combaterea excluziunii prin furnizarea de asistenta integrata, in scopul dezvoltarii capacitatilor membrilor comunitatilor de romi pentru a intra in competitia pentru fondurile structurale ale UE.

Beneficiari:comunitatile de romi din zonele rurale sau din orase mici cu capacitati scazute de accesare a fondurilor structurale.

Valoarea proiectului: 326,450 euro

Finantatori: Open Society Institute. Local Government and Public Service Reform Initiative

Rezultate pentru anul 1:

- Cel putin 50 comunitati roma informate la nivel national prin facilitatori comunitari despre serviciile PGF

-  Cel putin 10 strategii de dezvoltare locala aflate in proces de dezvoltare / imbunatatire

-  25 comunitati de romi selectate pentru facilitare comunitara

-  Cel putin 40 ONG informate despre serviciile PGF

-  15 reprezentanti roma instruiti pentru a actiona ca si agenti de dezvoltare locala

-  Cel putin 4 sesiuni de instruire cu persoane resursa din comunitatile de romi (ONG, reprezentanti APL) din tara, in total cel putin 60 persoane instruite in management de proiect FSE si dezvoltare organizationala

-  Cel putin 5 proiecte elaborate si pregatite pentru a fi transmise spre finantare din fonduri structurale

  Impact

Prin promovarea unei campanii de informare la scara larga, prin investitii in resurse umane si incurajarea cooperarii intre romi si non-romi, ca proiectul creaza premisele pentru alte initiative de dezvoltare. Succesul in anumite comunitati, fara indoiala, va incuraja romi din regiunile (nu direct vizate) de a aplica pentru fonduri UE si/ sau sa incerce sa gaseasca solutii alternative la saracie si excluziune sociala. Activitatile desfasurate in primul an ajuta cu siguranta la punerea in aplicare a proiectului in al doilea an.

PGF este implementat de catre consortiul format din Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii CivileFondul Roman de Dezvoltare Sociala si Asociatia Institutul pentru Politici Publice

Detalii

Tags: POSDRU, Instrumente structurale, Incluziune sociala, Egalitate de sanse, Romi, Open Society, Roma inclusion

* * *

REF - Educatie pentru angajare civica a comunitatilor de romi

Inscris in eforturile de punere in practica a principiilor Deceniului de Incluziune a Romilor (2005-2015) si raspunzand obiectivelor FRDS, de combatere a saraciei si promovare a incluziunii sociale, acest proiect a fost destinat sprijinirii eforturilor pentru pregatirea comunitatilor rome sa raspunda mai bine cerintelor Programului de Interventii Prioritare, ce urma sa fie derulat de FRDS in perioada urmatoare pentru 100 cele mai sarace comunitati de romi.

Pentru implementarea proiectului, FRDS si Agentia de Dezvoltare Comunitara "Impreuna" au format un consortiu care a lucrat in parteneriat cu organizatii locale (Fundatia Ruhama, Asociatia Catalactica, Asociatia sanse Egale si Fundatia Liga ProEuropa), cu birourile regionale ale Agentiei Nationale pentru Romi, precum si cu autoritatile locale din trei regiuni de dezvoltare. Coordonarea activitatilor de dezvoltare comunitara prin partenerii regionali a constituit unul din factorii de succes ai proiectului si unul din elementele care asigura diseminarea si durabilitatea rezultatelor.

Perioada: Iulie 2006 - August 2008 (25 luni).

Obiective generale:

Imbunatatirea capacitatii cetatenilor romi de a participa la procesul decizional in cadrul propriilor comunitati si cresterea nivelului de participare a copiilor romi la cursurile obligatorii de invatamant prescolar si scolar primar.

Beneficiari:
- 40 de adulti de etnie roma;
- 60 de comunitati rome defavorizate selectate din 3 regiuni de dezvoltare ale tarii (Nord-Vest, Centru si Sud)

Valoare proiect: 303.350 Euro (din care finantare nerambursabila in valoare de 284.350 EURO)

Finantator: ROMA EDUCATION FUND

Rolul FRDS: 

Rolul FRDS a fost acela de a contribui la crearea unui potential de dezvoltare locala la nivelul comunitatilor rome prin transferul de cunostinte si experienta dobandite in lucrul cu comunitatile defavorizate unor persoane/organizatii din zonele vizate (membri ai comunitatilor, lideri locali, ONG-uri etc.). Acestia din urma vor actiona ca factori de mobilizare a membrilor comunitatilor rome in participarea si implicarea in identificarea si prioritizarea problemelor comune, elaborarea unor planuri si strategii care sa conduca la rezolvarea lor, identificarea unor surse de finantare.In acest sens, FRDS a contribuit s a realizat integral activitati precum: selectia si instruirea facilitatorilor educationali de etnie roma, selectia comunitatilor rome beneficiare, adaptarea instrumentelor si procedurilor de facilitare, identificarea liderilor locali si formarea parteneriatelor locale, acordare de consultanta pentru elaborarea planurilor educationale la nivelul comunitatilor rome, realizarea unui studiu privind satisfactia beneficiarilor proiectului (baseline, studii de caz, lectii invatate).

 

Rezultate:

- instruirea a 44 de adulti de etnie roma ca facilitatori comunitari pe probleme legate de accesul la educatie; pe perioada de derulare a proiectului, cea mai mare parte dintre acestia a fost angajata pentru prestarea activitatii de facilitator;
- elaborarea a 60 de planuri educationale la nivel comunitar care vor fi cuprinse in strategiile locale de dezvoltare;
- crearea unui numar de 60 de grupuri de initiativa locale (dintre care 39 au fost recunoscute formal de catre autoritatile locale);
- imbunatatirea abilitatilor si capacitatii cetatenilor de etnie roma de a participa la procese de luare a deciziilor la nivel comunitar si care ii privesc;
- cresterea preocuparii parintilor romi in asigurarea accesului la educatie pentru proprii copii.

Impact :

Proiectul a creat premise pentru dezvoltarea comunitatilor rome; astfel, 32 de comunitati (din 36 eligibile) au trimis aplicatii la rundele organizate de FRDS in cadrul Programului de Interventii Prioritare pentru a obtine finantare pentru derularea unui proiect integrat.