Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Experienta • Evaluare si Monitorizare proiecte
Evaluare si Monitorizare proiecte


                                                          *   *   *

Evaluare de proiecte

PROCESARE INIȚIALĂ (SCREENING) 

   - verificarea respectarii termenului limita, depunerii documentelor obligatorii, indeplinirii criteriilor de eligibilitate

EVALUARE DE BIROU 

   - analiza oportunitatii si fezabilitatii proiectului din punct de vedere tehnic, analiza economica, soliditatea financiara, evaluarea institutionala a Agentilor de Executare, participarea comunitara, sustenabilitatea proiectului si impactul asupra mediului

EVALUARE IN TEREN 

   - aprecierea consistentei si calitatii proiectului, verificarea corespondentei datelor mentionate in cererea de finantare cu realitatea, evaluarea beneficiarilor, reconfigurarea, impreuna cu acestia, a parametrilor proiectului

MECANISME DE CONTROL A CALITĂȚII PROCESULUI DE EVALUARE 

   - evaluare incrucisata, evaluare de conformitate

PERFORMANȚE 

   - 4.284 de cereri de finatare analizate pe parcursul a 10 ani 
   - 3.170 de cereri de finantare evaluate la birou
   - 2.187 de proiecte, analizate in teren, cu participarea beneficiarilor 


                                                          *   *   *

Monitorizarea in teren a procesului de implementare a proiectelor 

SUPERVIZARE 

   - participarea comunitatii si asigurarea contributiei locale 
   - stadiul realizarii proiectului din punct de vedere fizic si al obiectivelor atinse 
   - calitatea operatiunilor executate de partile implicate (comunitate, contractori) 
   - respectarea normelor de protectie a mediului

ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

   - verificarea proiectului tehnic 
   - managementul proiectului 
   - derularea procedurilor de achizitii 
   - gestiunea financiara si contabilitatea proiectului 
   - aspecte juridice ale inchiderii si predarii obiectivului

EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTARII

   - aplicarea periodica a unor instrumente standardizate de evaluare a impactului social al proiectelor la nivel local

PERFORMANȚE 

   - 11.622 actiuni de supervizare in teren a procesului de implementare a proiectelor

Tags: Evaluare, Monitorizare, Supervizare proiecte