Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Exemple bune practici • Retele de proiecte

Retele, parteneriate, schimb de experienta  

      Înca de la începutul activitatii sale, FRDS a promovat abordarea participativa în derularea proiectelor sale. Pe masura ce membrii comunitatilor au înteles importanta implicarii active si egale a tuturor în indentificarea, ierarhizarea si rezolvarea problemelor locale, FRDS a dus principiul colaborarii si al parteneriatului pe o treapta superioara prin initierea retelelor ca noi forme de consolidare si dezvoltare a capitalului social.

       Aceasta initiativa a fost lansata în toamna anului 2003 si a constat în sprijinirea de catre FRDS a acelor comunitati care doreau sa îsi împartaseasca experienta acumulata si în acelasi timp sa aiba acces la informatii din partea întreprinzatorilor cu interese similare din alte localitati ale tarii si la consultanta din partea specialistilor în domeniu.

       La întâlnirile organizate, membrii retelelor au posibilitatea de a-si împartasi experienta în domeniile lor de activitate, fie ca este vorba de initiatori de servicii sociale, de mici afaceri locale, sau de proiecte de infrastructura, de a gasi împreuna solutii pentru problemele de natura tehnica sau manageriala survenite dupa sau în timpul implementarii proiectului si de a obtine suport pentru activitati de instruire, de promovare a produselor, de întretinere a obiectivelor realizate prin proiect, sau de constituire a unor asociatii de producatori.

       Viziunea asupra participarii se extinde însa si la nivelul autoritatiilor locale, al caror parteneriat cu grupurile comunitare de initiativa este privit, ca o garantie a sustenabilitatii proiectelor si ca un valoros exercitiu de colaborare în vederea accesarii altor fonduri si a implementarii cu succes a altor proiecte.

        O parte dintre aceste retele si-au continuat activitatea si dupa încheierea sprijinului oferit de FRDS. Retele formate si sprijinite în perioada 2003-2011:

1. Reteaua proiectelor de activitati generatoare de venit (AGV) sustinute în cadrul  SDSCM            

Seminarii de lucru organizate în zona de operare a sucursalei Alba Iulia

            Lupsa, judetul Alba, mai 2011

 Aria de cuprindere: Vest: judetul Caras Severin

                     NV: judetele: Salaj, Bihor,

                     Centru: judetul Alba

Proiecte implicate:  12 

Sprijin FRDS:

Prezentarea în cadrul seminarului a surselor de finantare adresate agentilor economici, revizuirea si actualizarea planurilor de afaceri înfiintate în cadrul proiectelor si organizarea unei vizite de schimb de experientala proiectul "SC Memorial PROD SERV" din Abrud.

 

      Borsa, iunie 2011

Aria de cuprindere: NV:  judetul Maramures

Proiecte implicate:  7 

Sprijin FRDS: Prezentarea în cadrul seminarului a surselor de finantare adresate agentilor economici, revizuirea si actualizarea planurilor de afaceri înfiintate în cadrul proiectelor si organizarea unei vizite de schimb de experientala proiectul "Pescaria Cascada" din Borsa.

 

Seminarii de lucru organizate în zona sucursalei Iasi

            Bacau, decembrie 2011

Aria de cuprindere:    NE: judetul Bacau

                       Centru: judetHarghita

Proiecte implicate: 6

An de înfiintare: 2011

Activitatile economice initiate în cadrul proiectelor din retea sunt:

-   Executari tâmplarie, lucrari artizanale si bisericesti,

-   Piataagro-alimentara,

-   Servicii operative de curatenie,

-   Servicii Xero-Print,

-   Atelier de iconografie si artizanat,

-   Popas turistic cu crescatorie de pastravi.

 

Sprijin FRDS: Organizarea întâlnirii pe teme de antreprenoriat, oferirea de informatii referitoare la surse de sustinere financiara interne si externe, facilitarea schimbului de experienta între persoanele implicate în managementul diverselor afaceri sustinute în cadrul SDSCM. Participantii au propus pentru viitor organizarea de cursuri pentru scrierea de proiecte.

2. Reteaua "Sperante" formata din centrele de zi si centrele sociale multifunctionale sprijinite în cadrul PIP în zona de interventie a sucursalei Alba Iulia

Aria de cuprindere: NV: judetele Bihor, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj

              Vest: judetul Caras Severin

              Centru: judetele Alba, Covasna, Mures, Sibiu

Proiecte implicate:  14

An de înfiintare: 2009

Sprijin FRDS: Organizarea si facilitarea întâlnirilor între reprezentantii proiectelor în cadrul carora au fost înfiintate Centre de zi si Centre sociale multifunctionale în vederea realizarii de schimburi de experienta.

            Au fost oferite informatiile referitoare la cadrul legislativ care prevede obligativitatea acreditarii serviciilor sociale furnizate în cadrul centrelor.

            A fost prezentat conceptul de economie sociala ca posibilitate de asigurare a sustenabilitatii centrelor, prin înfiintarea de activitati economice cu implicarea directa a beneficiarilor care devin astfel independenti în ceea ce priveste asigurarea surselor de venit.

            Prin intermediul grupului electronic de lucru, membrii retelei primesc lunar informatii privind sursele de finantare, aspecte privind functionarea serviciilor, vizibilitatea lor, etc.

3. Reteaua "Ekhethanes savrenge" (Împreuna pentru toti) a proiectelor PIP din regiunea Muntenia

 

Aria de cuprindere: Sud Muntenia: judetele Calarasi, Ialomita

                    Sud Vest Oltenia: judetele Gorj, Vâlcea

                    Sud Est: Braila

Proiecte implicate: 8

An de înfiintare: 2010

Sprijin FRDS: Facilitarea derularii de întâlniri de schimb de experienta si dezvoltare de parteneriate a beneficiarilor de proiecte PIP din regiunea Muntenia, identificarea si transmiterea de oportunitati de finantare pentru realizarea unor de proiecte pe care membrii retelei intentioneaza sa le deruleze în scopul rezolvarii unor probleme cu care se confrunta comunitatile pe care le reprezinta.

            Principalele teme de interes pentru membrii retelei sunt reprezentate de identificarea de oportunitati de ocupare pentru membrii etniei roma, dezvoltarea de mici afaceri locale prin care sa fie valorificate ocupatiile traditionale ale romilor, îmbunatatirea nivelului de educatie, promovarea si valorificarea culturii, traditiilor, îmbunatatirea infrastructurii si conditiilor de locuit din comunitati si dobândirea abilitatilor necesare scrierii de cereri de finantare si implementarii de proiecte.

4. Reteaua proiectelor PIP din zona de interventie a sucursalei Iasi

Aria de cuprindere:  NE: judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

                     SE: judetele Galati, Vrancea

                     Centru: judetul Covasna

Proiecte implicate: 22

An de înfiintare: 2011

Sprijin FRDS: Organizarea si facilitarea întâlnirilor între reprezentantii proiectelor aflate în stadiu avansat de derulare a proiectelor, chiar finalizate, si cei ai unor proiecte mai putin avansate în graficul activitatilor, în vederea cresterii capacitatii actorilor implicati în implementare de a asigura dezvoltarea durabila a comunitatilor în care exista populatie de etnie roma si organizarea instruirilor pe tema " Managemantul proiectului, Manager de proiect".

            Schimbul de experienta si participarea la cursuri au permis identificarea de solutii la probleme specifice localitatilor cu populatie de etnie roma, implicit modalitati de asigurare a sustenabilitatii.

5. Reteua Comunitatilor Dunarii de Jos

Arie de cuprindere:  Sud Muntenia : judetele Calarasi, Ialomita

                     Sud Vest Oltenia : judetul Gorj

                     Bucuresti-Ilfov : judetul Ilfov

An de înfiintare: 2004

Membri:  ONG-uri si autoritati locale.

            Reteaua este alcatuita atât din organizatii cu experienta cât si din organizatii aflate la început de drum. O parte din membrii retelei au beneficiat de finantare din partea FRDS pentru proiecte de servicii sociale comunitare si proiecte de infrastructura, restul numarându-se printre potentiali beneficiari de granturi. Pe parcursul întâlnirilor s-a realizat un transfer de abilitati, informatii, cunostinte de la organizatiile mai experimentate catre cele care doresc sa se lanseze în astfel de activitati. Participantii au fost interesati în mod special de realizarea de parteneriate între organizatiile neguvernamentale si autoritati locale. Un rezultat important al retelei a constat în implementarea unui proiect în parteneriat între o autoritate locala si o organizatie neguvernamentala. Proiectul a avut ca obiective principale cresterea gradului de participare a copiilor si tinerilor la viata socio-culturala a comunitatii prin implicarea lor în activitati ecologice, culturale si educative si îmbunatatirea interreletionarii dintre minoritatile etnice din comuna Bordusani precum si dintre copiii, tinerii din comuna Bordusani si persoanele cu dizabilitati beneficiare ale serviciilor sociale furnizate de Organizatia "Trebuie" prin realizarea de activitati si evenimente comune.

6. Reteaua proiectelor de prelucrarea lemnului

 Arie de cuprindere: NE: judetul Neamt

               Sud Vest Oltenia: judetul Gorj

                     NV: judetul Satu Mare

               Centru: judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures   

 Proiecte implicate :  18

An de înfiintare: 2004

Sprijin FRDS: Difuzarea informatiilor privind târgurile si festivalurile la care producatorii ar putea participa, constructia unui website, suportarea costurilor vizitelor de schimb de experienta.

Aria larga de acoperire a retelei a oferit participantilor ocazia de a se informa cu privire la aspectele legate de desfacerea produselor din lemn în diverse regiuni, aceasta constituindu-se de fapt în tema principala a discutiilor.

7. Reteaua proiectelor de reabilitare a drumurilor 

Proiecte implicate: 10

An de înfiintare: 2004

Sprijin FRDS: Organizarea unor întâlniri la care au fost invitati specialisti din comisii de urbanism printre care si Presedintele Patronatului Român al Drumurilor si autoritati locale, specialisti în infrstructura de la FRDS, la care au fost oferite informatii legate de aspecte tehnice ale administrarii, întretinerii si exploatarii drumurilor cât si aspecte juridice, propuneri legislative, noutati tehnologice etc. Printre temele abordate s-a distins ca element de noutate, prezentarea de solutii neconventionale de reabilitare a drumurilor. A fost organizata vizitarea unui drum reabilitat printr-o metoda neconventionala.

8. Reteaua proiectelor producatoare de ulei presat la rece

Arie de cuprindere:NE: judetele Botosani, Iasi, Vaslui

Proiecte implicate:8

An de înfiintare: 2006

Sprijin FRDS:Organizarea si facilitarea întâlnirilor; consultanta în vederea constituirii unei asociatii prin intermediul careia sa poata fi accesate noi finantari în vederea extinderii activitatilor initiate în cadrul proiectelor si asigurarii unei piete comune de desfacere a produselor; organizarea de vizite la proiectele din retea în vederea schimbului de experienta; organizarea unei vizite la un producator de ulei biologic în vederea obtinerii de informatii specifice necesare diversificarii gamei de produse obtinute în cadrul proiectelor.

9. Reteua apicultorilor din zona Moldovei

Arie de cuprindere: NE: judetele Bacau, Iasi, Vaslui, Suceava

Proiecte implicate: 10

An de înfiintare: 2006

Planuri pentru viitor: Membrii retelei au creat un parteneriat pentru initierea unui proiect inovativ ce a constat în achizitionarea unui utilaj de îmbuteliere a mierii în borcane de diverse tipuri si marimi, inclusiv pentru comercializarea în retele hoteliere si au creat în acest scop Asociatia de producatori APIMOLD

Marturii: ,,Dintotdeauna mi-am dorit sa ma ocup de o stupina puternica. Acum pot spune ca visul meu a devenit realitate. Prin finantarea acordata, FRDS a dat consistenta visului nostru...", Dan Petru, Asociatia Albine pentru viata, Hermeziu, comuna Trifesti, Iasi.

10. Reteaua proiectelor de alimentare cu apa

Arie de cuprindere: NE: judetele Iasi, Suceava, Neamt

Proiecte implicate: 12

An de înfiintare: 2005

Probleme identificate: S-a exprimat nevoia achizitionarii unor statii de clorinare a apei precum si dorinta îmbunatatirii metodelor de exploatare si întretinere a statiilor de alimentare cu apa.

Sprijin FRDS: Organizarea si facilitarea întâlnirilor, distribuirea catre membrii retelei a unui Ghid de Întretinere a Sistemelor de Alimentare cu Apa; consultanta oferita de specialisti de la RAJAC (pe plan local) si Apa Nova Bucuresti participantilor la intalnirile retelei. Membrii retelei au constituit o asociatie de utilizatori, numita "Reteaua proiectelor de alimentare cu apa regiunea de N-E".

Planuri pentru viitor: Membrii retelelor s-au aratat interesati de indentificarea altor surse de finantare pentru rezolvarea unor probleme legate de alimentare cu apa astfel încât sa poata fi valorificata experienta acumulata în prezent în implementarea proiectelor cu finantare FRDS.