Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Experienta • Instruire, Comunicare
Instruire, Comunicare


                                                          *   *   *

Instruire


TIPURI DE CURSURI

   - management de proiect
   - dezvoltare comunitara
   - proceduri de achizitii (legislatia romana si procedurile Bancii Mondiale)
   - aspecte tehnice ale implementarii unui proiect 
   - proceduri financiar-contabile
   - managementul micilor afaceri, marketing
   - evaluare si monitorizare participativa

CATEGORII DE BENEFICIARI

   - membrii Comitetelor de Conducere a Proiectelor
   - reprezentanti ai mediului ONG
   - autoritati locale
   - contractori (diriginti de santier, reprezentanti ai firmelor de constructii etc.)
   - colaboratori FRDS (evaluatori, facilitatori, supervizori, traineri)

PERFORMANȚE

   - 185 sesiuni de instruire organizate
   - peste 4.200 de persoane instruite

                                                          *   *   *

Campanii de informare publica


CATEGORII DE INFORMATII

   - oportunitati de finantare prin FRDS
   - alte oportunitati de finantare
   - integrare europeana

PUBLIC ȚINTĂ

   - membrii comunitatilor rurale sarace si ai comunitatilor miniere
   - reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale active la nivel local
   - autoritati locale, alte institutii publice locale

METODOLOGIE

   - informare "din usa in usa"
   - organizarea de adunari publice
   - raspandirea de materiale promotionale (pliante, afise, pachete informative)
   - realizate cu implicarea echipei de facilitatori si a personalului sucursalelor

PERFORMANȚE

   - 170 de comunitati rurale si urbane aflate in aria de interventie a SDSCM, acoperite pe parcursul a doua luni (100 de localitati din 16 judete)

Tags: Instruire, Training, Informare, Comunicare