Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
   
" O organizatie pentru oameni si problemele lor "
Anunturi • Oportunitati Angajare
Oportunitati Angajare
A N U N T din 10/12/2013 privind angajarea unui Specialist comunicare promovare

 

!NOU: ANUNT din 22 ianuarie 2020 privind angajarea unui EXPERT ACHIZITII  COD COR 214946

* * *

A N U N T din 26 septembrie 2019 privind prelungirea datei de depunere a actelor pentru participarea la concursul de ocupare a postului de  EXPERT ACHIZITII COD COR 214946

Se prelungeste data de depunere a actelor care constituie dosarul de concurs pentru postul de expert achizitii pana la data de 14 octombrie 2019, ora 14:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Mariana Pop - mobil: 0721 274 984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 15 octombrie 2019.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 18 octombrie 2019, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu acelasi grafic publicat în anuntul din 4 septembrie 2019.

Pentru conditii si bibilografie consultati anuntul din 04 septembrie 2019.

* * *

NOU: ANUNT din 4 septembrie 2019 privind angajarea unui EXPERT ACHIZITII

* * *

ANUNT din 13 august 2019 privind angajarea unui AUDITOR INTERN, COD COR 241105

* * *

ANUNT din 22 iulie 2019 privind angajarea unui SPECIALIST FINANCIAR-CONTABIL, COD COR 241104

* * *

ANUNT din 13 iunie 2019 privind modificarea datei de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor de EXPERTI EVALUATORI COD COR 241263

Rezultatul la selectia de dosare va fi comunicat pe adresa de e-mail indicata în CV de catre candidati,  cel mai tarziu in data de 18 iunie 2019 ora 17:00.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 21 iunie 2019 cu acelasi program de concurs si in aceleasi conditii publicate prin anuntul initial din 22 mai 2019 privind angajarea a trei experti evaluatori.

* * *

 

NOU: ANUNT din 06 iunie 2019 privind angajarea unui EXPERT ACHIZITII

 

* * *

NOU: ANUNT din 04 iunie 2019 privind prelungirea termenului de depunere candidaturi pentru posturile de EXPERTI EVALUATORI COD COR 241263

 

Se prelungeste  termenul pentru depunerea candidaturilor pentru posturile de experti evaluatori pana la data de 13 iunie 2019 ora 12:00.

Rezultatul la selectia de dosare va fi comunicat pe adresa de e-mail indicată în CV de către candidați,  cel mai tarziu in data de 14 iunie 2019.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 19 iunie 2019 cu acelasi program de concurs si in aceleasi conditii publicate prin anuntul initial din 22 mai 2019 privind angajarea a trei experti evaluatori.

 

 

* * *

NOU: ANUNT DIN 22 MAI 2019 PRIVIND ANGAJAREA A TREI EXPERTI EVALUATORI

* * *

ANUNT din 10 mai 2019 privind angajarea unui EXPERT ACHIZITII

* * *

ANUNT din 6 mai 2019 privind angajarea unui OFITER de PROIECTE

* * *

ANUNT din 8 aprilie 2019 privind rezultatele concursurilor pentru posturile de specialist relații sociale și administrator IT:

1. Pentru postul de specialist relatii sociale a fost selectata pentru angajare dna. Jerlaeanu Maria

2. Pentru postul de administrator IT a fost selectat pentru angajare dnul. Caba Andrei-Florin.

* * *

      ANUNT din 11 februarie 2019  privind angajarea unui ADMINISTRATOR IT (COD COR 252301)

* * *

ANUNT din 30 ianuarie 2019 privind angajarea unui SPECIALIST RELAŢII SOCIALE (COD COR 243212)

***

ANUNT din 16 ianuarie 2019 privind modificarea bibliografiei de concurs pentru angajarea unui SPECIALIST RELATII SOCIALE

Ca urmare a faptului ca Acordul de Program inclus in bibliografia de concurs exista exclusiv in limba engleza, FRDS anunta excluderea acestui document din lista documentelor din bibliografie. De asemenea a fost publicat pe site-ul FRDS Regulamentul SEE 2014-2021 in limba romana.

***

ANUNT din 20 decembrie 2018  privind angajarea unui SPECIALIST RELAŢII SOCIALE

***

ANUNT din 20 decembrie 2018 privind rezultatele concursurilor pentru posturile de director adjunct si ofiter de proiecte:

1. Pentru postul de director adjunct a fost selectata pentru angajare dna. Popescu Gabriela-Liliana

2. Pentru postul de ofiter de proiecte a fost selectat pentru angajare dnul. Szelmenczi Adrian-Iulius.

***

ANUNT din 23 noiembrie 2018 privind angajarea unui director adjunct

ANUNT din 27 noiembrie 2018 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE

* * *

ANUNT din 27 noiembrie 2018 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE, COD COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un Ofiter de proiecte, cod COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces.

 1. Atributii si responsabilitati generale
 • Respecta Regulamentele SEE si Norvegian 2014-2021, acordul de program, legislatia aplicabila locala, nationala si europeana si procedurile aplicabile, alte reglementari;
 • Se asigura ca proiectele finantate pe care le monitorizeaza se deruleaza, in toate fazele de implementare, in conformitate cu legislatia si procedurile aplicabile, contribuind la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismelor Financiare SEE si Norvegian 2014-2021, respectiv a obiectivelor specifice si a rezultatelor programului;
 • Realizeaza verificarea formala a propunerilor de proiecte care ii sunt repartizate si urmareste  procesul de evaluare, selectie si aprobare a acestora; asigura conditiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finantare;
 • Evalueaza riscurile pentru proiectele repartizate, propune masuri specifice de reducere a riscurilor si urmareste implementarea acestora;
 • Raspunde de monitorizarea proiectelor repartizate, inclusiv de finalizarea si inchiderea acestor proiecte; asigura calitatea implementarii proiectelor de care raspunde prin monitorizare, inclusiv prin verificari la fata locului;
 • Asigura confidentialitatea si securitatea informatiilor (corespondenta, date, documente) si raspunde de activitatea de organizare si pastrare a documentelor (fizic si electronic) cu care lucreaza; asigura transparenta si disponibilitatea documentelor aferente proiectelor repartizate;
 • Comunica cu diversi interlocutori (PP, reprezentanti ai autoritatilor locale, regionale si centrale,  furnizori etc.);
 • Raporteaza neregulile identificate responsabilului cu neregulile;
 • Inregistreaza in baza de date (MIS) elementele specifice proiectelor stabilite prin proceduri si conform cerintelor programului informatic, si raspunde de corectitudinea/acuratetea informatiilor inregistrate;

Ofiterul de proiecte va fi angajat pe baza de contract de munca, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, repartizate inegal, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS. Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice.

    I. Organizarea concursului:

Examenul/concursul va consta in proba scrisapractica si interviu preliminar.

a) proba scrisa -timp alocat: 120 minute; punctaj: 100 puncte. Subiectele vizeaza evaluarea cunostintelor profesionale, teoretice si practice. Cel putin un subiect vizeaza evaluarea cunostintelor de limba engleza.
b) interviu - punctaj 100 puncte

Candidatii care intrunesc minim 60 de puncte la proba scrisa vor obtine calificativul PROMOVAT pentru faza a doua a examenului/concursului, respectiv pentru interviu.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 17 decembrie 2018, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare al examenului/concursului:

Orele 10:00-12:00: Proba scrisa

Orele 12:30-14:30: Deliberarea comisiei de concurs privind rezultatul de la proba scrisa

Ora 14:45: Afisarea la sediul FRDS a rezultatului probei scrise

Ora 15:00: Sustinerea interviurilor preliminare cu comisia de concurs

Candidatii promovati dupa proba scrisa vor fi invitati la interviu cu comisia de examinare. In situatia in care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient, in functie de numarul candidatilor, se va realiza programarea si pentru ziua urmatoare a candidatilor promovati, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la proba scrisa.

Candidatii trebuie sa raspunda subiectelor de concurs stabilite pe baza bibliografiei privind reglementarile aplicabile postului, reglementarile finantatorilor, legislatia nationala, reglementarile europene etc., sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de planificare si organizare, echidistanta si obiectivitate, cunostinte foarte bune de limba engleza si utilizare a calculatorului (aplicatiile Microsoft Office), precum si disponibilitate de deplasare in tara.

Candidatii admisi de comisia de examinare vor fi programati la interviul de angajare cu directorul executiv al FRDS.

Rezultatul obtinut de candidat este media ponderata a probelor stabilite de comisia de concurs. Ponderea probelor este 55% proba scrisa si 45% interviul.

Rezultatul la proba scrisa cat si rezultatul final se poate contesta in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului pe e-mailul candidatului declarat in CV.

    II. Conditii de participare:

Pentru ocuparea postului de Ofiter de proiecte, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

A. Conditii generale pentru candidati:

 • cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;
 • varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau unitati medicale abilitate;
 • sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

    B. Conditiile specifice:

 • studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta
 • formari in management de proiect, dovedite cu diplome/certificate
 • experienta de cel putin 3 ani in managementul proiectelor cu finantari externe(EEA/Norway Grants, fonduri europene si similare, Banca Mondiala etc.)
 • experienta de cel putin 2 ani in monitorizarea implementarii unor proiecte cu componenta sociala,adresate grupurilor defavorizate/ comunitatilor marginalizate, (proiecte privind accesul la educatie pentru copii si tineri la risc, reducerea saraciei, incluziunea romilor, insertie pe piata muncii etc.), finantate din fonduri externe
 • vechime in munca minim 6 ani  
 • cunostinte foarte bune de limba engleza - nivel C1
 • cunostinte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, Power Point)
 • disponibilitate de deplasare in tara

Persoanele care considera ca indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV europass in limba romana, insotit de o copie  a urmatoarelor acte:

 1. act de identitate
 2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post
 3. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in specialitate si experienta de lucru in programe sociale cu finantare internationala/fise de post
 4. recomandari de la locurile de munca anterioare/colaborari
 5. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post
 6. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr.021/ 315. 34.15 pana la data de 10 decembrie 2018 ora 10:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Mariana Pop mobil:0721 274 984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale si specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 11 decembrie 2018 ora 19:00.

BIBLIOGRAFIE:

- Regulamentele de implementare ale Mecanismului Financiar SEE si Norvegian 2014-2021;

- Acordul de Program pentru Programul Dezvoltare Locala; 

- Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2017, privind gestionarea financiara  a  fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014 - 2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021;

- Ordin  MFP nr. 2840/2017 si MDRAPFE nr. 6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2017;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

- Hotararea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile și completarile ulterioare.

Documentele se gasesc pe site FRDS la adresa http://www.frds.ro/index.php?id=134

 

ANUNT din 23 noiembrie 2018 privind angajarea unui director adjunct

Pentru implementarea activitatilor specifice, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa angajeze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, o persoana in postul de director adjunct cod cor 111208.

Acesta va avea ca principale obiective: sprijinirea directorului executiv in activitatea de conducere a FRDS, suplinirea acestuia in absenta prin preluarea responsabilitatilor, coordonarea activitatilor cu specific tehnic si metodologic si armonizarea acestora cu obiectivele organizatiei, cu resursele disponibile si cu reglementarile aplicabile, conducerea departamentelor/birourilor din subordine, coordonarea dezvoltarii sistemelor de control, a procedurilor si a metodologiilor, evaluarea angajatilor din subordine, promovarea rezultatelor si reprezentarea organizatiei, responsabilitatea supravegherii implementarii programului din punct de vedere al respectarii aspectelor procedurale.

Directorul adjunct va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata nedeterminata, cu perioada de proba de 120 zile calendaristice, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS din Bucuresti, sector 3, str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3.

Candidatii trebuie sa demonstreze ca poseda foarte bune abilitati de conducere efectiva a unor echipe de cel putin 20 de persoane, comunicare, experienta si cunostinte in domeniul social, al finantarilor internationale, respectiv a condus/ coordonat proiecte/ programe cu finantare externa, inclusiv in regim de fonduri publice, are cunostinte solide de limba engleza si un nivel ridicat de cunoastere a legislatiei si reglementarilor aplicabile FRDS.

 

 1. Organizarea concursului:

Concursul va consta in proba scrisa si interviu.

Probele se vor desfasura succesiv in data de 14 decembrie 2018, la sediul FRDS din Bucuresti, sector 3, str. Eugeniu Carada nr.1,etaj 3, astfel:

09:00-12:00 - Proba scrisa - timp alocat 3 ore si punctaj total 100 puncte.

Candidatii trebuie sa raspunda corespunzator mai multor subiecte in cadrul probei scrise, astfel incat sa demonstreze cunoasterea reglementarilor aplicabile postului, reglementarilor finantatorilor, legislatiei nationale aplicabile, ale principiilor de management, reglementarilor europene, specificului organizatiei etc., sa dezvolte, pe baza cerintelor indicate, un subiect din domeniul managementului organizational si sa demonstreze capacitatea de a elabora texte folosind terminologia specifica domeniului social si al finantarilor in limba engleza (cel putin un subiect se elaboreaza in limba engleza).

Ora 12:15-15:30 - Deliberarea comisiei de concurs privind rezultatul de la proba scrisa. Vor fi declarati promovati pentru proba cu interviu doar candidatii care au obtinut punctaj minim de 70 de puncte.

Ora 16:00 - Anuntul, la sediul FRDS, a candidatilor promovati pentru interviu si depunerea contestatiilor. Contestatiile se depun in cel mult 24 de ore de la comunicarea rezultatului probei scrise.

Ora 16:15-18:30 interviu cu candidatii care au promovat proba scrisa.

Candidatii promovati dupa proba scrisa vor fi invitati la interviu semi-structurat cu comisia de concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la proba scrisa. Punctajul maxim la interviu este de 100. In situatia in care numarul de candidati este mare sau au fost admise contestatii, se vor continua interviurile si in ziua/zilele lucratoare urmatoare si se va comunica programul de intervi fiecarui candidat pe e-mailul declarat in CV. La interviu, candidatii trebuie sa convinga comisia ca sunt motivati, au capacitatea de a derula activitati diverse potrivit specificului FRDS asa cum reiese din reglementarile aplicabile in vigoare la data angajarii, sunt dispusi sa lucreze in conditii de stres, sunt buni comunicatori, au disponibilitate de deplasare si experienta de lucru internationala in domeniul social (finantari externe, finantari nationale, parteneri externi), demonstreaza angajament fata de obiectivele FRDS si au capacitatea de a lucra cu diferite entitati.

Rezultatul comisiei obtinut de candidat este media ponderata a probelor stabilite de comisia de concurs. Ponderea probelor este 55% proba scrisa si 45% interviul.

Rezultatul final se poate contesta in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatului pe e-mailul candidatului declarat in CV.

 

 1. Conditii de participare:

Pentru ocuparea postului de director adjunct, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative (generale, specifice si speciale) :

Conditii generale pentru candidati:

 • cetatenia romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

 • cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

 • varsta de minimum 18 ani impliniti;

 • capacitate deplina de exercitiu;

 • stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau unitati medicale abilitate;

 • sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 • indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice postului:

 • studii superioare de lunga durata, cu diploma de licenta;

 • competente in management dovedite cu certificate/ diplome/alte acte doveditoare;

 • competente generale de conducere/ management in programe/proiecte cu finantare internationala dovedite prin experienta de minim 10 ani (cumulat la nivelul intregii activitati profesionale) in functii de conducere la nivel organizational si/sau management de program /proiect mare;

 • experienta in domeniul programelor/proiectelor si al politicilor din domeniul social (servicii sociale, educatie/formare, dezvoltare locala/ antreprenoriat, incluziune sociala, reducerea saraciei, etc.) de minim 7 ani dovedite prin pozitii relevante in cel putin doua din domeniile enuntate;

 • competente de management financiar (bugete ale programelor/proiectelor de peste 5 milioane de euro), al resurselor umane (echipa/echipe de peste 20 persoane) ; coordonarea/organizarea achizitiilor (din fonduri publice nationale/europene), dovedite prin experienta specifica ;

 • cunostinte bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, Power Point);

 • cunostinte foarte bune de limba engleza, nivel C1.

Conditii speciale postului

 • sa aiba o reputatie neatinsa, fara nicio condamnare pentru fapte incriminate de Codul penal sau sanctionari grave de natura fiscala

 • sa nu se fie in conflict de interese cu FRDS prin natura pozitiei ocupate in alte organizatii/ entitati juridice

 • sa aiba disponibilitate de deplasare in tara si strainatate

Abilitati

 • impartialitate si respect acordat legii

 • colaborarea cu diferite tipuri de entitati din tara si strainatate

 • gandire critica si abilitati de rezolvare a problemelor tehnice si ale personalului din subordine

 • coordonare metodologica a sistemelor de control intern/managerial

 • elaborare si verificare a textelor in limba engleza

 • comunicare (scris si vorbit)

Persoanele care considera ca indeplinesc conditiile generale, specifice si speciale si au abilitatile cerute prin prezentul anunt sunt invitate sa trimita un CV europass in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

 
 
 • act de identitate
 • diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post
 • copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in specialiate si experienta de lucru in programe sociale cu finantare internationala/fise de post
 • recomandari de la locurile de munca anterioare/colaborari
 • adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post
 • cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr.021/ 315. 34.15 pana la data de 06 decembrie ora 14:00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Mariana Pop mobil:0721 274 984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale, specifice si speciale, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 07 decembrie ora 24:00.

BIBLIOGRAFIE

- Constitutia Romaniei

- Memorandumurile de intelegere privind implementarea Mecanismului Financiar SEE si Norvegian 2014-2021;

- Regulamentele de implementare ale Mecanismului Financiar SEE si Norvegian 2014-2021.

- Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 246/2013;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2017, privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2014 - 2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014 - 2021;

- Ordin MFP nr. 2840/2017 si MDRAPFE nr. 6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2017;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

- Hotararea de Guvern nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

- Anexe la regulamente si alte documente relevante pentru mecanismul SEE la www.eeagrants.org; informatii despre activitatea FRDS la www.frds.ro.