Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS > Noutati  > Mecanismul Financiar 2009-2014, închis oficial

Mecanismul Financiar 2009-2014, închis oficial

În data de 08.06.2021, reprezentanții Statelor Donatoare au emis scrisoarea de închidere (Completion Letter) privind finalizarea implementării Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Prin intermediul acestui mecanism, în România au fost finanțate 13 programe, printre care și Programul RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, derulat de FRDS în perioada 2013-2018. Raportul final al Programului RO10 a fost aprobat de Oficiul Mecanismului Financiar (OMF) în august 2018.

Având în vedere că obligațiile asumate prin acordurile semnate la nivelul programului rămân în vigoare, Statele Donatoare pot decide să efectueze misiuni de audit, evaluări ex-post sau alte forme de verificare a programului și proiectelor finanțate. În acest sens, la solicitarea OP/PNC/ autorităților naționale și internaționale cu atribuții în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, PP vor acorda, fără întârziere, sprijinul necesar pentru accesarea documentelor și informațiilor necesare. În cazul în care se constată nerespectări ale cadrului legal aplicabil, OMF poate decide aplicarea unor măsuri corective (inclusiv returnarea fondurilor). Ca urmare, PP cu proiecte finanțate în cadrul RO10 vor continua să își îndeplinească obligațiile asumate privind sustenabilitatea proiectelor până la expirarea termenului prevăzut în contractele de finanțare (dacă nu se decide altfel de către OP).

Cooperarea cu Statele Donatoare continuă prin implementarea Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, prin intermediul cărora FRDS derulează Programul Dezvoltare Locală.