Copyright 2019 FRDS

Back

PROGRAMUL DE INTERVENȚII PRIORITARE

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Descriere

Programul de Intervenţii Prioritare (PIP) este plasat în contextul mai larg al Deceniului de Incluziune Socială şi este una din cele 4 componente ale Proiectului de Incluziune Socială, proiect guvernamental finanţat dintr-un împrumut de la Banca Mondială (Monitorul oficial 172/2009). Pe baza reţetelor de succes ale proiectelor anterioare, dar introducând elemente de noutate şi inovaţie, FRDS a construit programul astfel încât să maximizeze impactul dorit: promovarea unei perspective integratoare asupra dezvoltării locale prin finanţarea proiectelor integrate şi mobilizarea actorilor locali interesaţi.

Un proiect integrat cuprinde cel puţin două componente, din aria infrastructurii şi a serviciilor sociale comunitare. Astfel, o comunitate de romi este pusă în situaţia de a a face mai mult de o alegere din multitudinea de lipsuri şi dificultăţi cu care se confruntă, având de asemenea posibilitatea, că pentru problemele care nu se pot rezolva din fondurile PIP, să solicite sprijin pentru pregătirea unor proiecte cu finanţare din fonduri europene.

Diferenţele de abordare a problematicii au impus şi câteva transformări instituţionale, FRDS adaptându-şi structura organizatorică prin înfiinţarea unui Birou pentru Relaţia cu Comunităţile Romilor.

PIP a fost destinat comunităţilor majoritare de romi din care 81%  din mediul rural.

 

Perioada: 2007 – 2013

 

Obiectiv general: reducerea sărăciei şi  promovarea incluziunii sociale în 100 de comunităţi foarte sărace de romi

 

Beneficiari: comunităţi sărace de romi

 

Valoarea proiectului: 17,770 milioane Euro

 

Finanţatori:

  • Împrumut de la BIRD
  • Guvernul României

 

–> Prezentare proiect pe site-ul Băncii Mondiale

 

Documente utilizate în implementarea PIP:

Rezultate

Rezultate parţiale (la 31 decembrie 2012):

  • 147 de comunităţi sprijinite să iniţieze proiecte locale (facilitate)
  • 133 proiecte integrate (depuse de primarii, în parteneriat cu reprezentanţii comunităţilor şi cu ONG-uri ce cuprind lucrări de mică infrastructura şi servicii sociale) aprobate pentru finanţare:
  • 35 proiecte integrate în implementare
  • 98 proiecte finalizate
  • 370 de persoane (în medie 3 reprezentanţi ai fiecărei comunităţi de romi finanţate, reprezentanţi ai primăriei şi ai ONG partener) instruite în management de proiect.
  • Vezi prezentarea proiectelor

Facilitatorii ne povestesc :

„La începutul facilitării am întâmpinat unele dificultăţi de mobilizare a comunităţii, deoarece plecau în masă la munci agricole şi seara erau preocupaţi să-şi îngrijească copiii şi bătrânii rămaşi acasă. Am lucrat greu cu membrii comunităţii deoarece, din cauza sărăciei, nu au cu ce se îmbraca, dar şi din cauza neîncrederii.Cineva spunea la începutul facilitării: Au venit mulţi la noi, ne-au fotografiat şi au plecat fără să ne ajute cu nimic. Cu toate piedicile întâmpinate, am reuşit în final să schimbăm mentalitatea în rândul comunităţii de romi, în rândul reprezentanţilor locali şi împreună am finalizat ceea ce ne-am propus”

„Oamenii au înţeles că problemele lor pot fi rezolvate dacă se implică şi ei. Au înţeles că dacă se organizează au mai multă influenţă asupra instituţiilor administrative. La fiecare adunare publică regretau că nu au învăţat carte şi au promis că vor duce copiii la şcoală”.