Copyright 2019 FRDS

Back

ISTORIC

„Cu oameni, pentru oameni”

1997 – Guvernul României identifică nevoia unui program de reducere a sărăciei şi creştere a iniţiativei locale. Începe pregătirea pentru înfiinţarea unei organizaţii care să poată pilota iniţiative şi abordări noi.

1998 – Parlamentul României aprobă înfiinţarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, pe o perioadă iniţială de 4 ani, prin Legea 129/1998.

1999 – Începe derularea proiectului guvernamental Fondul de dezvoltare socială, destinat reducerii sărăciei, finanţat din împrumut de la Banca Mondială şi Guvernul României.

2000 – FRDS şi comunitatea locală inaugurează proiectul „Podul Speranţei” din judeţul Brăila, primul proiect finalizat, cu participarea Preşedintelui României şi a vicepreşedintelui Băncii Mondiale;
– Metro Media Transilvania realizează prima evaluare de impact asupra beneficiarilor. Evaluarea arata ca beneficiarii sunt satisfăcuţi, manifesta încredere în viitor şi sunt dispuşi să se mai implice în proiecte. Toate proiectele ce urmează sunt evaluate de companii specializate, rezultatele devenind publice.

2001 – Pe baza rezultatelor obţinute, FRDS primeşte finanţare paralelă pentru proiectul Fondul de Dezvoltare Socială, în valoare de 10 milioane dolari SUA dintr-un împrumut al Guvernului României la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
– FRDS primeşte un sprijin de 1 milion de lire sterline din parte Ambasadei Marii Britanii, reprezentând servicii de consultanţă pentru creşterea capacităţii organizaţionale;
– Realizările obţinute şi recunoaşterea beneficiarilor, conduc la extinderea pe perioada nederminata a funcţionării FRDS, prin modificarea Legii 129/1998;
– Proiectul Fondul de dezvoltare socială primeşte calificativul „Highly Satisfactory” din partea Băncii Mondiale, la evaluarea anuală a portofoliului de proiecte.

2002 – Începe derularea fazei a II-a a proiectului Fondul de dezvoltare socială, cu un buget total de 26 milioane de dolari SUA;
– Se înfiinţează Unitatea de Studii, Analize şi Sinteza formată din 2 sociologi, destinată evaluării permanente a proceselor şi impactului;
– Se înfiinţează prima sucursală, la Iaşi;
– Directorul Băncii Mondiale pentru Europa Centrală şi de Sud vizitează proiectul de activităţi geneartoare de venit de la Homorod, judeţul Braşov.

2003 – Începe implementarea „Proiectului de Dezvoltare Rurală” – componenta „fereastra comunitară”, destinat dezvoltării infrastructurii în mediul rural;

2004 – Se înfiinţează a doua sucursală, la Alba Iulia;
– FRDS primeşte să deruleze Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere (faza pilot), componentă a proiectului Închiderea minelor şi atenuarea impactului social;
– Proiectul local din satul Sahastru, judeţul Vrancea este prezentat ca exemplu de bună practică în şedinţa de Guvern de evaluare a portofoliului de proiecte finanţate din împrumuturi.

2005 – Shigheo Katsu, vicepreşedintele Băncii Mondiale vizitează drumul realizat prin proiectul
finanţat în satul Movila Oii, judeţul Buzău.

2006 – Se finalizează Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere faza pilot (90 de proiecte);
– În urma rezultatelor obţinute, FRDS primeşte să deruleze o nouă schema de finanţare SDSCM, componentă a unui nou proiect, Închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerare socio-economica.
– FRDS aplică la Roma Education Fund şi primeşte un grant de 0,1 milioane Euro pentru a derula, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară Împreună, proiectul „Educaţie pentru angajare civică în comunităţile de romi.

2007 – Se finalizează proiectului Fondul de dezvoltare socială, în cadrul căruia au fost finanţate în limita fondurilor (din cele 3.450 de cereri de finanţare primite) 935 de proiecte;
– Demarează Programul de Intervenţii Prioritare, destinat celor mai sărace comunităţi de romi, parte integrantă a Proiectului de Incluziune Socială.

2008 – FRDS, în calitate de partener, participa la derularea proiectului strategic finanţat de Fondul Social European prin POSDRU „Un viitor mai bun pentru femei”.

2009 – FRDS, în calitate de beneficiar, primeşte finanţare pentru proiectul strategic finanţat de Fondul Social European prin POSDRU, „ESPAS – Economia socială ca abordare strategică a dezvoltării locale, prin crearea şi managementul întreprinderilor sociale”.
2010 – SDSCM se extinde ca durata de implementare (până în noiembrie 2011) şi sume alocate (se majorează valoarea totală a componenţei cu 4 mil. Dolari SUA) în vederea absorbirii sumelor redistribuite de la alte componente. Ca urmare se deschide finanţarea pentru alte 50 de proiecte în zone miniere, din lista de aşteptare.
– FRDS realizează în cadrul proiectului  „Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural” finanţat prin POS DRU Analiza programelor/planurilor adoptate în UE în domeniul participării femeilor pe piaţa muncii, Analiza situaţiei specifice a femeilor în raport cu piaţa muncii şi Catalogul de bune practici.
2011 – PIP – Proiectul de Intervenţii Prioritare se extinde ca durata de implementare (până la 01/03/2013) şi sume alocate. Bugetul proiectului creşte cu peste 2 milioane de Euro, întreaga suma suplimentară fiind destinată finanţării de noi subproiecte integrate adresate comunităţilor sărace de romi.
2012 – FRDS este desemnat Operator de Program pentru Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, Granturile SEE 2009-2014.
– Se finalizează programul de finanţare SDSCM în cadrul căruia au fost finanţate 245 de proiecte.
2013 – PIP – Proiectul de Intervenţii Prioritare se extinde ca durata de implementare până la 30/06/2014.

2017 – Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” este finalizat

2018- FRDS este desemnat Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.