Copyright 2019 FRDS

Back

PROECTUL DE DEZVOLTARE RURALĂ – FEREASTRA COMUNITARĂ

O organizație pentru oameni și problemele lor: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Descriere

Proiectul de Dezvoltare Rurală (PDR) a fost iniţiat de Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a avut ca obiectiv general creşterea capacităţii administraţiei locale din mediul rural de a dezvolta proiecte locale destinate îmbunatăţirii infrastructurii, cu consultarea şi implicarea comunităţii, prin creşterea rolului consiliilor locale şi prin dezvoltarea abilitaţilor de planificare şi gestionare a investiţiilor.

„Fereastra comunitară” a PDR – pentru implementarea căreia FRDS a acţionat în calitate de agenţie de implementare – a fost destinată comunităţilor periferice şi de dimensiuni reduse, ale căror probleme de infrastructură riscau să fie considerate marginale în raport cu gravitatea problemelor existente la nivelul unei comune. Pe baza unei competiţii de proiecte, aceste comunităţi şi-au ierarhizat problemele de infrastructură şi au primit granturi pentru investiţii în nevoile prioritare.
Granturile au fost gestionate prin implicarea cetăţenilor atât în managementul financiar, cât şi în cel tehnic, după modelul deja aplicat în proiectele derulate anterior de către FRDS.

 

Perioada: 2004-2006

Obiective generale

  • îmbunătăţirea condiţiilor de trai
  • implicarea cetăţenilor în dezvoltarea comunităţii
  • creşterea capacităţii de organizare la nivel local

 

Beneficiari: comunităţi rurale din 5 judeţe pilot

 

Valoarea proiectului: 3 milioane USD

 

Finanţatori

  • BIRD (împrumut rambursabil acordat Guvernului României reprezentat de Ministerul Finanţelor
  • contribuţie de la bugetul de stat
Rezultate

Rezultate

  • 66 km de drumuri comunale reabilitate
  • 22 km de reţele de alimentare cu apă
  • 285 m2 suprafaţa construită sau reabilitată de centru comunitar
  • 99 membri ai comunităţilor finanţate instruiţi în management de proiect

Impact

Potrivit unui studiu intern (2005), la nivel comunitar intervenţia în avans a FRDS a avut ca impact creşterea capacităţii membrilor comunităţilor respective de a contribui la implementarea unui proiect comunitar, şi, consecutiv, a gradului de participare comunitară, ceea ce a facilitat ulterior implementarea cu succes a celorlalte componente ale PDR.

Existenţa procedurilor şi a unui sistem de lucru funcţional în cadrul FRDS, aplicabil componentei „Fereastra comunitară”, a făcut ca Proiectul, aflat la început într-un impas din punct de vedere al asumării politice şi implicit în întârziere că implementare, să re-castige încrederea primarilor din judeţele pilot, să capete rapid vizibilitate, şi să constituie un model de lucru necesar şi util pentru celelalte componente (care au demarat după constituirea echipei şi a procedurilor).