Copyright 2019 FRDS

Back

PROGRAMUL DEZVOLTARE LOCALĂ

Cu oameni, pentru oameni

Descriere

Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creşterea incluziunii romilor (Dezvoltare locală) este implementat de FRDS şi este finanţat în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Bugetul total al Programului este de 91.941.176 Euro, din care 78.900.000 Euro provin din granturile acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia şi 13.041.176 Euro reprezintă cofinanțarea publică națională.

Programul acoperă 5 din cele 23 arii de program vizate de Granturile SEE si Norvegiene, respectiv:

 • Dezvoltarea locală și reducerea sărăciei
 • Incluziunea și abilitarea romilor
 • Drepturile omului – implementare națională
 • Copii și tineri la risc
 • Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

Obiectivul general al Programului este de a contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România. Prin facilitarea cooperării și parteneriatelor între entitățile din România și Statele Donatoare, Programul va contribui, de asemenea, la consolidarea relațiilor bilaterale dintre Statele Donatoare și România.

Urmărind obiectivele celor cinci arii de acțiune, Programul are ca obiective să îmbunătățească incluziunea și abilitarea romilor și incluziunea socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să intensifice utilizarea serviciilor sociale de către grupurile defavorizate, să sporească cunoștintele administrației centrale și locale să pună în aplicare principiile bunei guvernări și să sporească punerea în aplicare a recomandărilor formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru România.

Pentru atingerea acestor obiective, în cadrul Programului vor fi lansate 5 solicitări specifice de propuneri de proiecte, în urmatoarele domenii:

 • Dezvoltare locală
 • Reducerea sărăciei
 • Copii și tineri la risc
 • Incluziunea romilor
 • Drepturile omului

Alături de apelurile de propuneri de proiecte, Programul include și două scheme de granturi mici:

 • Acces la finanțare
 • Intervenții prioritare

Pentru mai multe informații vizitează secțiunea dedicată Programului Dezvoltare locală: https://dezvoltare-locala.frds.ro/