Copyright 2019 FRDS

Back

FONDUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

„Trăim cu toții sub același cer, dar nu avem același orizont”

Konrad Adenauer

Descriere

Este primul proiect derulat de FRDS, care a stat, de altfel, şi la baza înfiinţării organizaţiei. Proiectul a primit de la finanţatori calificativul „highly satisfactory”. Prescurtat sub iniţialele SDF (Social Development Fund), acest proiect constituie manifestarea interesului şi angajamentului guvernului de a reduce sărăcia din mediul rural şi de a asigura un acces mai bun al grupurilor dezavantajate la servicii sociale. Unul din obiectivele pe termen lung a constat în depăşirea pasivităţii şi transformarea comunităţilor sărace în spaţii sociale creative şi dinamice, capabile să identifice soluţii şi resurse pentru iniţierea şi dezvoltarea de proiecte comunitare.

A funcţionat ca o schemă de grant, fondurile acordate proiectelor fiind transferate direct grupurilor comunitare formate din cetăţeni. Abordarea folosită, axată pe implicarea cetăţenilor în stabilirea priorităţilor şi definirea proiectelor locale printr-un proces participativ, alături de aplicarea principiului „să învăţăm făcând” prin investirea grupurilor locale de iniţiativă cu responsabilităţi în gestionarea fondurilor, derularea procedurilor de achiziţii şi a altor activităţi din cadrul proiectelor a lansat o nouă tendinţa în designul programelor de dezvoltare locală în România.

SDF s-a desfăşurat în două faze şi s-a adresat, în principal, comunităţilor rurale.

 

Perioada: 1999 – 2007

Obiective generale

 • reducerea sărăciei
 • implicarea cetăţenilor în dezvoltarea propriei comunităţi
 • creşterea capacităţii de a elabora şi derula proiecte de dezvoltare locală

 

Beneficiari

 • comunităţi sărace din mediul rural
 • grupuri dezavantajate (din rural şi urban)

 

Valoarea proiectului: 51,1 milioane USD

 

Finanţatori

 • BIRD (împrumut rambursabil acordat Guvernului României reprezentat de Ministerul Finanţelor)
 • BDCE (împrumut rambursabil acordat Guvernului României reprezentat de Ministerul Finanţelor)
 • contribuţie de la bugetul de stat
Rezultate

Rezultate

 • 138 comunităţi facilitate
 • 606 lucrări de mică infrastructura realizate în mediul rural:

– 129 de servicii sociale furnizate

-184 de de centre de prelucrare a materiilor prime în mediul rural care acţionează ca poli de dezvoltare locală

-16 proiecte inovative

Beneficii (cumulate)

 • 1.500 km de drum reabilitaţi care îmbunătăţesc accesul la şcoală, servicii publice, pieţe etc.
 • 33.614 persoane care beneficiază de apă potabilă şi de condiţii de igienă mai bune
 • 24 de centre comunitare în care se desfăşoară activităţi culturale, sociale, interetnice
 • 180 de centre de prelucrare a materiilor prime în mediul rural care acţionează ca poli de dezvoltare locală
 • 2.138 copii defavorizaţi care beneficiază de servicii educaţionale alternative
 • 855 bătrâni dependenţi care sunt îngrijiţi acasă sau în centre comunitare
 • 1.244 persoane beneficiare de serviciile adăposturilor temporare
 • 2628 membri ai comunităţilor finanţate instruiţi în management de proiect (membri ai comitetelor de conducere a proiectelor).

Impact

Rezultatele evaluărilor externe făcute proiectului (realizate de Metromedia Transilvania în 2000 şi 2006 şi Gallup Organization Internaţional în 2004) au arătat printre altele, următoarele :
– atât sătenii obişnuiţi cât şi liderii locali au fost, în marea lor majoritate (peste 80% ) de părere că „oamenii din sat aveau mare nevoie de realizarea proiectului”, că acesta „a influenţat în bine viaţa comunităţii” şi că „de rezultatele lui au beneficiat mulţi oameni din sat”;
– gradul de încredere în autorităţi şi în ceilalţi membri ai comunităţii a crescut (în comunităţile finanţate).

Reuşita acestui proiect la scala naţională a dus la preluarea modelului în cadrul unor programe de pre-aderare, dar şi la reproducerea acestuia în unele proiecte ale Băncii Mondiale iniţiate după anul 2001. Nu în ultimul rând, multe instituţii şi organizaţii locale sau regionale au împrumutat practici şi instrumente experimentate cu succes prin acest proiect de dezvoltare locală.