Copyright 2019 FRDS

Back

CONSILIUL DIRECTOR ȘI CONDUCEREA EXECUTIVĂ

„Cu oameni, pentru oameni”

Conducerea FRDS este asigurată de:

1) Consiliul Director (CD) care are atribuţii privind coordonarea şi controlul activităţii FRDS, stabilind strategia şi politica FRDS. CD este compus din 11 membri după cum urmează:

– 7 reprezentanţi din partea Guvernului României (1 reprezentant al Prim-ministrului, 5 reprezentanţi numiţi de ministerele menţionate în art. 13 din Legea 129/1998 republicata, cu modificările şi completările ulterioare precum şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi);

– 4 reprezentanţi ai Societăţii civile numiţi prin Decret de Preşedintele României.

2) Activitatea curentă a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de prim-ministrul României. În prezent, Mihaela Peter exercită funcţia de director executiv, conform Deciziei Prim-ministrului României nr. 287/31.10.2018.

Componența la zi a Consiliului Director (actualizat la 15.03.2021)

 

 1. Bogdan Alexandru Fătu – reprezentant al prim-ministrului – Președinte;
 2. Nicu Popescu – reprezentant al Ministerului Finanțelor – Vicepreședinte;
 3. Eduard Corjescu – reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 4. Mihaela Mocanu – reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
 5. Toró Gyöngyi – reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
 6. Liana Goran – reprezentant al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
 7. Daniel Rădulescu – reprezentant al Agenției Naționale pentru Romi;
 8. Cătălina Galer – reprezentant al societății civile;
 9. Ioana-Irina Rusu – reprezentant al societății civile;
 10. Irina-Dumitrița Solomon – reprezentant al societății civile;
 11. Dan Mihai Țălnaru – reprezentant al societății civile.