Copyright 2019 FRDS

Back

SCHEMA DE DEZVOLTARE SOCIALĂ A COMUNITĂȚILOR MINIERE – FAZA I

„Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem”

Nicolae Iorga

Descriere

Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere – faza I este una dintre componentele Programului „Închiderea Minelor şi Atenuarea Impactului Social”. Prin intermediul Programului, iniţiat în anul 2000 de Ministerul Economiei şi Comerţului, au fost închise 31 de mine, au fost create oportunităţi de angajare diverse pentru forţa de muncă disponibilizată şi a fost dezvoltată capacitatea agenţiilor implicate în procesul de restructurare a sectorului minier.

Înscriindu-se în ansamblul demersurilor de atenuare a impactului social asupra zonelor afectate de restructurarea sectorului minier, Schema de Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere şi-a propus, în principal, dezvoltarea capacităţii comunităţilor miniere de a-şi gestiona propriile probleme.

FRDS a îndeplinit rolul de agenţie de implementare pentru aceasta componenta, pe lângă Ministerul Economieie şi Industriei (în calitate de beneficiar al împrumutului), colaborând în această calitate cu Agenţia Naţională de Dezvoltare a Zonelor Miniere, responsabilă de atenuarea impactului social ca urmare a procesului de restructuare economică.

Intervenţia FRDS la nivelul comunităţilor se subsumează aceloraşi principii de implicare cetăţeneasca, parteneriat, contribuţie locală, dezvoltare de capacităţi pentru derularea proiectelor, promovate în cadrul celorlalte proiecte, ce se subscriu misiunii organizaţiei. Portofoliul de proiecte şi pachetul de suport oferit beneficiarilor în pregătirea şi implementarea proiectelor au fost adaptate specificului comunităţilor miniere.

Perioada: 2004 – 2006

 

Obiective generale:

 • regenerare socio-economica
 • promovarea iniţiativelor locale
 • creşterea capacităţii de a gestiona proiecte

 

Beneficiari:

 • comunităţi miniere afectate de restructurarea industriei de profil (din rural şi urban)
 • grupuri dezavantajate din comunităţi miniere (din rural şi urban)

 

Valoarea proiectului: 6,9 milioane USD

 

Finanţatori:

 • BIRD (împrumut rambursabil acordat Guvernului României reprezentat prin Ministerul Finanţelor)
 • contribuţie de la bugetul de stat
Rezultate

Rezultate:

 • 75 de comunităţi facilitate
 • 69 de lucrări de mică infrastructura realizate
 • 10 mici afaceri demarate
 • 12 servicii sociale dezvoltate
 • 260 membri ai comunităţilor finanţate instruiţi în management de proiect

 

Impact

„Proiectele finanţate prin SDSCM răspund unor nevoi identificate de comunitate şi percepute ca fiind prioritare […] Succesul în obţinerea finanţării proiectelor propuse şi mai ales implementarea cu succes a acestora au un efect de contagiune la nivelul localităţii. Exemplele pozitive îi încurajează şi pe alţi membri ai comunităţii să aibă iniţiative în vederea rezolvării unor probleme comunitare” – evaluare externă realizată de Gallup Organization Internaţional (2008)

 

Intervenţia FRDS, bazată pe iniţiative ale comunităţii, în contextul unei atitudini cvasi-generale de neimplicare şi neîncredere în măsurile guvernamentale, la nivelul comunităţilor de miniere, a necesitat eforturi deosebite. Facilitatorii FRDS au avut un rol însemnat în procesul de stimulare a participării comunitare : au cartografiat satele, periferiile şi semi-periferiile localităţilor miniere urbane, inclusiv zonele centrale recunoscute ca „foarte sărace” (fără acces la apă, canalizare, centrală termică etc) şi le-au informat şi sprijinit pentru a întocmi o cerere de finanţare eligibilă. Rezultatul nu s-a lăsat mult aşteptat:

 • 56 km de drum reabilitaţi care îmbunătăţesc accesul la şcoală, servicii publice, pieţe etc.,
 • 37 km de reţele de alimentare cu apă
 • 234 m2  reabilitaţi din centre comunitare în care se desfăşoară activităţi culturale, sociale, interetnice
 • 2410 persoane dezavantajate beneficiază de servicii sociale alternative (servicii de îngrijire socio-medicale pentru bătrâni dependenţi, locuri de joacă pentru copii, centre sociale multifuncţionale etc)
 • 4 centre de prelucrare şi comercializare a materiilor prime, 2 pensiuni turistice, 1 serviciu de transport local de persoane şi 1 service auto care acţionează ca poli de dezvoltare locală