Copyright 2019 FRDS

Back
FRDS > Noutati  > Anunț din 16 septembrie 2022

Anunț din 16 septembrie 2022

Fondul Român de Dezvoltare Socială, cu sediul în Bucureşti, sector 3, str. Stavropoleos, nr.6, etaj 4, organizează licitaţie publică cu strigare, în data de 19 septembrie 2022, ora 10:00, pentru vânzarea bunurilor funcționale parțial scoase din functiune  de la Fondul Român de Dezvoltare Socială şi dezmembrate așa cum sunt enumerate în lista mai jos afişată.

Mijloacele fixe sunt scoase la licitaţie separat, la bucată/ aparat aer conditionat, şi se află la sediul FRDS din str. Stavropoleos, nr.6, etaj 4, sect. 3, Bucuresti.

Preţul minim de vânzare de la care se porneşte strigarea în cadrul licitaţiei este de 65,00 lei/ bucată.

Bunurile prezentate spre vânzare în lista mai jos afişată sunt funcționale parțial şi se vând în starea în care se află. FRDS nu oferă garanţie pentru bunurile vândute şi/sau pentru componentele acestora şi nu răspunde pentru viciile aparente sau ascunse ale acestor bunuri şi/sau ale componentelor, pieselor şi subansamblelor acestora. FRDS nu răspunde pentru consecinţele de orice fel, daunele, pagubele, cheltuielile sau accidentele generate cumpărătorului sau terţilor de bunurile vândute prin licitaţie sau ca urmare a folosirii pieselor şi subansamblelor conţinute de acestea. Cumpărătorul, prin prezentarea la licitaţie, acceptă că bunurile precum şi piesele şi subansamblele acestora ce fac obiectul licitaţiei sunt funcționale parțial şi nu beneficiază de garanţie. Prin prezentarea la licitaţie cumpărătorul renunţă la dreptul de a solicita orice fel de despăgubiri de orice fel de la FRDS în legătură cu bunurile ce fac obiectul licitaţiei precum şi în legătură cu piesele şi componentele acestora.

Plata se face în ziua adjudecării. Neefectuarea plăţii complet şi la timp atrage anularea adjudecării. 

Cumpărătorul va ridica toate bunurile cumpărate (bunuri redate în lista mai jos afişată) de la sediul FRDS în cel mult 2 zile lucrătoare de la data adjudecării. Neridicarea bunurilor în acest termen duce la anularea adjudecării fără returnarea sumei plătite de cumpărător.

Nu se percepe garanţie de participare la licitaţie şi nici taxa de participare.

Participanţii la licitaţie trebuie să prezinte actul de identitate dacă sunt persoane fizice sau copie după certificatul de înmaticulare de la Registrul Comerţului dacă sunt persoane juridice.

In caz de neadjudecare licitaţia se va relua peste 2 zile, respectiv în data 21 septembrie ora 10:00, cu diminuarea sumei cu 60% faţă de suma de pornire.

Dacă nici la data de 21 septembrie 2022 nu se va adjudeca, bunurile vor fi casate și predate către firme specializate.

Relaţii suplimentare la telefon 0721-274984 persoană de contact dna. Pop Mariana.

Citeste anuntul integral